Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

wrzesień 2023

  /    /    /  11

" Za oknami na błękitnym Niemnie ciężkie rudle wciąż uderzały w wodę, wywołując pluski perlistych kaskad; lekki wiatr szumiał w klonach i mieszały się z nim fruwania ptasich skrzydeł. " - Tym pięknym opisem nadniemeńskiego krajobrazu rozpoczęliśmy dziś szkolne Narodowe Czytanie. Odpowiadając na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy, jak co roku włączyliśmy się w piękną akcję wspólnego czytania polskiej literatury.W roku 2023 przypada 160-lecie Powstania Styczniowego, niepodległościowego zrywu Polaków przeciwko carskiemu zaborcy i właśnie dlatego w tym roku została zaproponowana powieść "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, w której powstańczy czyn jest symbolem