Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

NARODOWE CZYTANIE

  /  Aktualności główne (Szkoła)   /  NARODOWE CZYTANIE

NARODOWE CZYTANIE

” Za oknami na błękitnym Niemnie ciężkie rudle wciąż uderzały w wodę, wywołując pluski perlistych kaskad; lekki wiatr szumiał w klonach i mieszały się z nim fruwania ptasich skrzydeł. ” – Tym pięknym opisem nadniemeńskiego krajobrazu rozpoczęliśmy dziś szkolne Narodowe Czytanie. Odpowiadając na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy, jak co roku włączyliśmy się w piękną akcję wspólnego czytania polskiej literatury.
W roku 2023 przypada 160-lecie Powstania Styczniowego, niepodległościowego zrywu Polaków przeciwko carskiemu zaborcy i właśnie dlatego w tym roku została zaproponowana powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, w której powstańczy czyn jest symbolem i fundamentem narodowej pamięci.
Mamy nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie wzbudzi w przyszłości w naszych uczniach zainteresowanie historią i klasyką literatury.