Witamy na stronie naszej szkoły!

1% dla Szkoły Podstawowej w Rodakach

Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej szkoły. Aby wspomóc naszą placówkę należy w rozliczeniu podatkowym podać następujące dane:

Nr KRS: 0000056335
Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie „Ziemia Kluczewska”
Cel szczegółowy: Szkoła Podstawowa w Rodakach

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!

ROZDANIE ŚWIADECTW

W dniu 26.06 (piątek) o godz. 10.00 nastąpi rozdanie świadectw przez wychowawców klas I-VIII na placu przy szkole.

Każdy uczeń obowiązkowo powinien mieć zakryte usta i nos oraz zachować bezpieczny dystans wobec innych.

MATERIAŁY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 22.06-30.06

Drodzy Rodzice!
W bieżącym tygodniu rozwiniemy kompetencje językowe poprzez wdrażanie do rozumienia żartów słownych i obrazkowych. Obejrzymy obrazy przedstawiające różne krajobrazy, stworzymy własne prace plastyczne.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 1 22.06-25.06

PONIEDZIAŁEK 22.06.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat: Nadchodzi lato.

Podręcznik, str.76- 77; ćwiczenia, str. 76-77

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 3 22.06-25.06

22.06 ED.MATEMATYCZNA:

Powtórzenie.Figury geometryczne.Rozwiązywanie zadań z treścią. Ćw str 82,83.

ED. PRZYRODNICZA:

Wykorzystanie drewna w życiu codziennym.Wypisz rodzaje drewna.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 5 22.06-25.06

JĘZYK POLSKI:

Język polski – 22.06.2020 i 23 .06.2020
Klasa V – 2 godziny lekcyjne
Temat : Oglądamy ekranizację powieści F. H. Burnett pt. „Tajemniczy ogród”
1.Obejrzyj ekranizację powieści „Tajemniczy ogród” – to jedna z lektur uzupełniających.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 6 22.06-25.06

JĘZYK POLSKI:

Język polski – 22.06.2020
Klasa VI ( proszę wszystkich uczniów o skorzystanie z podręcznika w wersji online)
Temat : Muzyka słowem malowana – ciąg dalszy.
1.Dokończ wykonywanie ćwiczeń wymienionych na poprzedniej lekcji.
2.Wpisz do zeszytu nowe definicje dotyczące środków poetyckich  wraz z przykładami z tekstu.
3.Naucz się ich.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 7 22.06-25.06

JĘZYK POLSKI:

Język polski – 22.06.2020
Klasa VII
Temat Budowa sonetu na przykładzie utworu Adama Mickiewicza.
1.Poszukaj w internecie obrazów przedstawiających step. Opisz jeden z nich.
2. Znajdź w internecie tekst utworu Adama Mickiewicza pt. „Stepy akermańskie”. Przeczytaj utwór.
3.Na podstawie poznanego utworu napisz :
-W jaki sposób ujawnia się osoba mówiąca ?
-Gdzie się znajduje ?
-Co robi ?
4. Wyszukajcie i nazwijcie występujące  w wierszu środki poetyckie , które opisują :
-step
-wóz
-sposób szukania drogi
5.Korzystając ze słownika internetowego, wyjaśnijcie pojęcie – sonet .
6. w dowolnej formie graficznej sporządź notatkę, w której wykażesz , że „Stepy akermańskie” to sonet. Prześlij to zadanie do sprawdzenia.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 8 22.06-25.06

JĘZYK POLSKI:

Język polski – 22.06.2020
Klasa VIII
Temat : Przez epoki – od antyku do renesansu .
1.Korzystając z rożnych źródeł , sporządź notatki dotyczące wymienionych w temacie epok literackich. ( antyk , średniowiecze , renesans )
2.Przy każdej z epok wypisz autorów i tytuły utworów , które poznałeś w trakcie nauki w szkole podstawowej. ( autorzy Ci tworzyli w tej epoce).

Język polski – 24.06.2020 
Klasa VIII
Temat : Przez epoki – od  baroku do romantyzmu.
1. Korzystając z dostępnych źródeł , jak na poprzedniej lekcji, sporządź notatki dotyczące wymienionych w temacie epok literackich. ( barok , oświecenie, romantyzm)
2. Notatki te uzupełnij informacjami o utworach , które poznałeś w szkole podstawowej , a powstały w omawianej epoce literackiej.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 15.06-19.06

Drodzy Rodzice!
W bieżącym tygodniu porozmawiamy o muzyce. Dzieci będą uczestniczyły w wielu zaba¬wach dźwiękowych, tworzyły instrumenty, poznawały różne rodzaje ekspresji muzycznej. próbo¬wały nazywać uczucia, które im towarzyszą podczas słuchania i tworzenia muzyki. Będą uczestniczyły w zabawach badawczych, wykonają eksperyment pokazujący drganie fal dźwiękowych. Rozwiną swoje umiejętności matematyczne, klasyfikując przedmioty i definiując podobieństwa i różnice między nimi.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 1 15.06-19.06

PONIEDZIAŁEK 15.06.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Co daje nam wieś?

Podręcznik, str.72-73, ćwiczenia, str.72-73

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 3 15.06-19.06

15.06 ED. MATEMATYCZNA:

Powtórzenie. Rozwiązywanie zadań z treścią. Kąty, wierzchołki w figurach. Ćw. str 80, 81.

ED. PRZYRODNICZA:

Praca lekarza i weterynarza. Napisz na czym polega. Skorzystaj z elementarza.

czytaj więcej >>
123...92>