Witamy na stronie naszej szkoły!

1% dla Szkoły Podstawowej w Rodakach

Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej szkoły. Aby wspomóc naszą placówkę należy w rozliczeniu podatkowym podać następujące dane:

Nr KRS: 0000056335
Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie „Ziemia Kluczewska”
Cel szczegółowy: Szkoła Podstawowa w Rodakach

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!

Dzień Ziemi 2017

 

26 kwietnia odbył się apel z okazji świętowanego w Polsce 22 kwietnia Dnia Ziemi. Uczennice klas 4-6 pod kierunkiem pana Kazimierza Waśniowskiego przedstawiły refleksyjny program artystyczny uświadamiający wszystkim jak ważne jest dbanie o nasz glob.

Najważniejsze przesłanie apelu można zawrzeć w słowach:

Ziemia byłaby oazą piękna i spokoju, gdyby nie my – ludzie. Zadymiliśmy ją, zaśmieciliśmy, niszczymy zieleń, zatruwamy wodę i glebę, nie pozwalając żyć roślinom, zwierzętom i sobie. Rok w rok niezmiernie bogata przyroda staje się uboższa. Niektóre gatunki roślin i zwierząt możemy dziś podziwiać tylko na obrazkach. Wielu gatunkom grozi wyginięcie. Dlatego musimy mieć swój udział w ochronie środowiska, w którym żyjemy. Jesteśmy jego częścią i chroniąc je przed zagładą, gwarantujemy sobie lepsze życie. Ratujmy Ziemię!

II Gminny Konkurs Plastyczny z Języka Angielskiego

W dniu 25 kwietnia 2017 r. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników organizowanego przez naszą szkołę II Gminnego Konkursu Plastycznym z Języka Angielskiego pt. „Highlights in Great Britain”. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Klucze – pan Norbert Bień.

Do konkursu zgłoszono 82 prace z 7 szkół podstawowych Gminy Klucze. Komisja konkursowa w składzie: pani Anna Płachecka-Śniadach i pani Justyna Gomułka–Błaszczyk, przy ocenie brała pod uwagę kreatywność, oryginalne ujęcie tematu, poczucie humoru, jasny przekaz oraz ogólne wrażenia plastyczne i estetyczne plakatów. Elementem oceny było również duże prawdopodobieństwo samodzielnego wykonania pracy.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor SP w Rodakach pani Renata Niepsuj, która powitała przybyłych gości: panią Jarosławę Kraszewską, panią Halinę Ładoń, nauczycieli, rodziców oraz laureatów konkursu.

Następnie uczniowie szkoły przedstawili program artystyczny, na który złożyły się:

  • zagrana po angielsku sztuka The enormous turnip, w której wystąpili trzecioklasiści: Natalia Nowosińska (narrator), Miłosz Półkoszek (chłop), Julia Leśniak (baba), Bartłomiej Wojnar (pies), Maciej Antosiak (kot) i Wiktoria Jeziorna (myszka);
  • układ taneczny zaprezentowany przez Kingę Orubę i Karolinę Firek;
  • zaśpiewana przez Alicję Wodarską, z akompaniamentem gitary, piosenka pt. Streaches.

Po programie artystycznym dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty pani Jarosława Kraszewska ogłosiła wyniki i wręczyła nagrody ufundowane przez Gminę Klucze.

WYNIKI KONKURSU

Kategoria: klasy I-III
I miejsce – Natalia Nowosińska, SP w Rodakach,
II miejsce – Weronika Kamionka, SP w Bydlinie,
III miejsce – Magdalena Dolezy, SP w Kwaśniowie.

Kategoria: klasy IV-VI
I miejsce – Piotr Brzeziński, SP w Jaroszowcu,
II miejsce – Gabriel Polak, SP w Kluczach,
III miejsce – Róża Pacia, SP w Bydlinie,

Wyróżnienie – Amelia Świda, SP w Bydlinie.

Konkurs zorganizowała pani Ewa Majewska-Kłoda, poczęstunek ufundowała Rada Rodziców.

Wystawiamy szkolne przedstawienie

Uczniowie klasy 5 zrealizowali na lekcjach języka polskiego projekt edukacyjny „Wystawiamy szkolne przedstawienie”. Wybrali temat – scenki z „Kabaretu na jednej nodze” Wandy Chotomskiej, samodzielnie przygotowali interpretacje swoich ról, rekwizyty i stroje oraz zaprezentowali publicznie rezultaty swojej pracy.

Jury w składzie: Monika Baca, Wiktor Barczyk, Alicja Izdebska, Julia Jeziorny, Wiktoria Kożuch, Laura Linkowska, Alicja Wodarska, Weronika Szymonek i Damian Wardęga najwyżej oceniło występ: Karoliny Firek, Kingi Oruby, Małgorzaty Antonik, Kingi Słabosz, Natalii Mrówki i Karoliny Sierki.

SPOTKANIE   Z  RODZICAMI

27.04.2017r.

godz. 16.30

Edukacja antyalkoholowa w Szkole Podstawowej w Rodakach

W dniu 4 kwietnia 2017 r, w Szkole Podstawowej w Rodakach odbyły się warsztaty profilaktyczne wśród uczniów klas IV-VI i konkurs plastyczny w klasach I-III, pod wspólnym tytułem „Edukacja antyalkoholowa”. Celem tych działań było dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy na temat alkoholu i jego zgubnego oddziaływania na organizm człowieka. Uświadomiliśmy również naszym uczniom, że alkohol to środek uzależniający, a jego nadużywanie prowadzi do nałogu.

Zajęcia w poszczególnych grupach, głównie metodami aktywnymi: burzą mózgów, śnieżną kulą, scenkami i quizami, miały ochronić uczniów przed rozpoczęciem zażywania alkoholu i przygotować do podejmowania decyzji o nie zażywaniu alkoholu oraz asertywnej odmowy w stosunku do „częstujących”. Działania te były realizacją wychowania do trzeźwości i przeciwdziałania uzależnieniom wpisane w programu wychowawczo – profilaktyczny na temat bezpieczeństwa uczniów.

Po tej części zajęć, rozpoczęły się prace plastyczne: plakaty w klasach starszych – praca w grupie czy indywidualnie oraz rysunek w klasach młodszych jako praca indywidualna. Wszystkie prace były przemyślane i starannie wykonane. Wśród nich najlepsze okazały się rysunki Bartłomieja Wojnara z kl. III, Emilii Wilk kl. II i Wiktorii Jeziornej kl. III. Najlepsze plakaty wyszły spod ręki Natalii Porcz i Natalii Mrówka z kl. V, Karoliny Sierka i Kingi Słabosz z kl. V i Alicji Izdebskiej kl. IV.

Koordynatorem tych działań była Irena Lelakowska i realizowała go z dyrektor szkoły Renatą Niepsuj, Ewą Majewską – Kłoda i Dorotą Kożuch.

Serdeczne podziękowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach za pomoc w zrealizowaniu tego programu.

Irena Lelakowska, nauczyciel SP w Rodakach

Nr konta bankowego Rady Rodziców

Nr konta bankowego Rady Rodziców:
Bank PKO  94 1020 2430 0000 8802 0071 5797

W klasie III wykiełkowała rzeżucha! Bardzo szybko!

30 marca odbyły się warsztaty przyrodnicze, podczas których uczniowie zapoznali się z wartościami odżywczymi ziół i sposobami ich uprawiania.

Mieli również możliwość zasiania rzeżuchy, która bardzo szybko wykiełkowała.

Gratulacje dla Małgosi!

Małgorzata Antonik – uczennica klasy V została laureatką ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Odkrywamy zabytki Małopolski”.

Na konkurs zostało nadesłanych 498 prac z 54 jednostek edukacyjnych i kulturalnych z całej Polski.

Pracę Małgosi można obejrzeć podczas wernisażu w Klubie Kultury Wola w Krakowie.

Gratulujemy!

Cyberbezpieczeństwo w szkołach

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi zagrożeń w Internecie zachęcamy do zapoznania się z listem Minister Edukacji Narodowej poświęconym tej tematyce. W liście znajdziecie Państwo szereg wskazówek, odsyłacze do broszur informacyjnych oraz placówek oferujących pomoc w w/w kwestii.

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej Mikołaja Kopernika

w Rodakach

informuje, iż od dnia 3.04-14.04.2017r.

trwają zapisy dzieci, które ukończyły 3 lata

do oddziału przedszkolnego.

123...61>