Witamy na stronie naszej szkoły!

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

23 września, odbyły się  w naszej szkole, poprzedzone kampanią wyborczą, wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. O zaszczytny tytuł Przewodniczącego Rady ubiegało się 6 kandydatek: Milena Leśniak, Karolina Frankowska, Marysia Pałka, Alicja Wodarska, Patrycja Kruszak i Klaudia Wardęga.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Komisja w składzie: Kacper Barczyk, Paweł Domagała, Wiktoria Kożuch, Laura Linkowska i Jonatan Michalczyk.

Po przeliczeniu głosów Komisja ogłosiła skład Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/15:
– Milena Leśniak – Przewodnicząca,
– Marysia Pałka – Zastępca Przewodniczącego,
– Alicja Wodarska – Sekretarz 1,
– Karolina Frankowska – Sekretarz 2,
– Klaudia Wardęga – Skarbnik.

Nowo wybranej Radzie SU składamy gratulacje oraz życzymy wielu sukcesów. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są panie Mariola Binek i Ewa Majewska-Kłoda.

Gminne indywidualne biegi przełajowe – wrzesień 2014

Dnia 18.09.2014 roku na stadionie sportowym w Kluczach odbyły się zmagania uczniów w  indywidualnych biegach przełajowych. W zawodach z naszej szkoły uczestniczyli uczniowie z klasy IV oraz klasy V. Dla czwartoklasistów był to pierwszy udział w zawodach sportowych i jakże udany – uczennica Wodarska Alicja pokonała swoje rówieśniczki z pozostałych szkół  i zajmując II miejsce wywalczyła sobie awans do zawodów powiatowych. Również uczeń z klasy V – Michalczyk Michał będzie reprezentował naszą szkołę w zawodach powiatowych.  Wszystkim uczniom startującym w zawodach gratulujemy  i trzymamy kciuki za start w zawodach powiatowych.

Ogólnopolski program „Koduj z klasą” w naszej szkole

logo_110px_1Nasza szkoła została zakwalifikowana do Ogólnopolskiego programu „Koduj z klasą”.

Celem Koduj z Klasą jest szerzenie idei programowania wśród uczniów i nauczycieli z całej Polski. W Koduj z Klasą pokazujemy, że dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym (TIK) nauka (nie tylko informatyki) może być jeszcze bardziej fascynująca, a praca na lekcji ciekawsza. Ponadto program uczy stosowania algorytmów, zasad logiki oraz samodzielnego szukania rozwiązań i udowadnia, że podstaw programowania można skutecznie uczyć na każdym poziomie kształcenia.

Koordynatorami programu w naszej szkole są panie Barczyk Iwona i Kożuch Dorota.

 

Wsparcie rozwoju szkół z Powiatu Olkuskiego

Nasza Szkoła bierze udział w projekcie „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu olkuskiego – wdrożenie  zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

CERTYFIKAT „ZIELONA FLAGA” DLA NASZEJ SZKOŁY!

zielona f  W dniu 16 września 2014r. miało miejsce posiedzenie członków Kapituły Programu Szkoły  dla Ekorozwoju, która        zatwierdziła ocenę aplikacji o certyfikat Zielonej Flagi nadesłanych przez szkoły i przedszkola za rok szkolny 2013/14.

Decyzją Kapituły przyznano naszej szkole certyfikat Zielonej Flagi na 3 lata.

Zielona Flaga jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach programu Eco-Schools w którym uczestniczy ponad 15000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Oceanii. Jest to program oparty na Systemach Zarządzania Środowiskowego polegający na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami.

Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Szkoła legitymująca się certyfikatem Zielonej Flagi jest promowana w ramach Programu Szkoły dla Ekorozwoju oraz innych programów realizowanych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

Najważniejsze działania naszej szkoły:

– udział w projekcie „Czysta Małopolska” – Kuratorium Oświaty w Krakowie

– udział w ogólnopolskiej akcji „Aktywni dla klimatu”

– udział w akcji propagującej zdrowy styl życia – „Szkoła w ruchu”

– zbiórka elektrośmieci  (zebrano 2 tony 200 kg), makulatury, segregacja odpadów

– realizacja programów „5 porcji warzyw, owoców i soku”, „owoce i warzywa w szkole”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Mamo, tato nie pal przy mnie proszę”, „Trzymaj formę”

– działania w ramach UKS „Małopolanie” zmierzające do zwiększenia liczby uczniów przyjeżdżających do szkoły na rowerach

– powołanie grupy inicjatywnej – przeprowadzenie audytów dotyczących m.in. zużycia energii, wody, segregacji odpadów

– opracowanie kodeksu „Dobrych praktyk Ekologicznych”

V Edycja Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

Dnia 8.09.2014r. na boisku sportowym „Orlik” w Kluczach  już po raz piąty odbyły się gminne eliminacje V Edycji Turnieju Orlika o Puchar Donalda Tuska w Piłce Nożnej . Nasza szkoła startowała w  III kategoriach :młodszych chłopców, starszych dziewcząt i starszych chłopców. Podczas trwania turnieju nie brakowało sportowych emocji. Dziewczęta w kategorii starszej zajęły III miejsce. Dla niektórych uczniów był to pierwszy start  w zawodach sportowych, pierwsze przeżycia sportowe. Gratulujemy .

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki, które zostały wręczone na apelu szkolnym.

Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia

Various_grainsWarto się pochwalić na łamach lokalnej gazety tym bardziej, że chwalą inni i doceniają pracę dyrekcji szkoły i uczniów. Jednym z sukcesów szkoły jest udział w ogólnopolskim programie pt. Aktywni Obywatele – w projekcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.„Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole w 2014r.” i otrzymanie wyróżnienia oraz Certyfikatu potwierdzającego udział i zaangażowanie w projekcie prezentującym „dobre praktyki”. Wyróżnienie i opisy działań naszej szkoły znajdują się w opublikowanej książce pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2014”, którą wydała Fundacja Dobre Życie w Warszawie. Patronat nad kampanią objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Edukacji Narodowej. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem chleba, podniesienie świadomości konsumentów na temat zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie, wypiekanego tradycyjnymi metodami.

czytaj więcej >>

Podziękowanie od Prezydenta RP dla Szkoły Podstawowej w Rodakach

KPRP_20130131_WG_267_BRONISLAW_KOMOROWSKISzkoła w Rodakach otrzymała w lipcu br. od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego podziękowanie za włączenie się w obchody XX Międzynarodowego Dnia Rodzin ONZ. Dyrektor szkoły pani Renata Niepsuj przesłała do kancelarii Prezydenta sprawozdanie z obchodów Dnia Rodziny w naszej miejscowości oraz inne informacje dotyczące współpracy szkoły z rodzinami. W piśmie pana Prezydenta czytamy: „Zgłoszone przez Państwa różnorodne inicjatywy, gromadząc często kilka pokoleń – rodziców, dzieci i dziadków potwierdziły, że potrzebujemy być razem, że w lokalnych środowiskach chcemy łączyć się wokół wartości, jaką jest rodzina. Tak duże zrozumienie dla spraw polskich rodzin pozwala z nadzieją patrzeć na ich przyszłość. Wierzymy, że Państwa troska o los polskich rodzin na stałe wpisze się w budowanie dobrego klimatu dla rodziny” – podpisali: Anna i Bronisław Komorowscy.

List Pary Prezydenckiej >>

6 września – „Narodowe czytanie”

plakat_narodowe_czytanie_2014W piątek 5 września uczniowie klas I – VI naszej szkoły dołączyli do ogólnopolskiej akcji wspólnego czytania największych dzieł polskiej literatury.„Narodowe czytanie” to inicjatywa prezydenta Bronisława Komorowskiego, który już po raz trzeci namawia wszystkich Polaków do częstszego sięgania po książki. W tym roku organizatorzy zapraszają do wspólnego czytania „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Trzecia edycja „Narodowego Czytania” odbyła się w  naszej szkole w sali projekcyjnej.  W uroczystości uczestniczyli uczniowie, pracownicy szkoły i zaproszeni goście. Nasze zaproszenie przyjęły: pani radna Halina Ładoń oraz przedstawicielka rodziców pani Ilona Leśniak. Akcję rozpoczęła pani dyrektor Renata Niepsuj, która odczytała zebranym list Prezydenta Bronisława Komorowskiego skierowany do wszystkich Polaków. Następnie ulubione fragmenty „Trylogii” odczytali uczniowie i przybyli goście. Uczestnicy akcji obejrzeli również fragmenty filmu „Ogniem i mieczem” w reżyserii Jerzego Hoffmana. W trakcie uroczystości uczniom przybliżona została postać Henryka Sienkiewicza. Każdemu, kto przyniósł własny egzemplarz Trylogii, została wbita pamiątkowa pieczątka Narodowego Czytania. Przybyłym gościom gorąco dziękujemy za przyłączenie się do naszej akcji. Nad przygotowaniem oraz prawidłowym przebiegiem akcji w naszej szkole czuwały p. Mariola Binek oraz p. Iwona Barczyk.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Dnia 1 września 2014 roku o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika  w Rodakach zabrzmiał pierwszy dzwonek. Odświętnie ubrani uczniowie, dumni ze swoich pociech rodzice, zaproszeni goście, przejęci nauczyciele i pracownicy szkoły zebrali się, aby wspólnie przywitać rozpoczynający się nowy rok szkolny 2014/2015. Jak co roku inauguracją roku szkolnego była msza św., którą w  kościele parafialnym odprawił ks. proboszcz Jarosław Kwiecień. Uroczystość szkolna tradycyjnie rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie pani dyrektor szkoły mgr Renata Niepsuj odczytała list wójta Gminy Klucze pana Kazimierza Ściążko oraz  Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka  skierowany do uczniów i nauczycieli  z okazji rozpoczęcia roku szkolnego oraz życzyła wszystkim zebranym powodzenia, sukcesów  i wytrwałości w pracy i nauce.

Część artystyczną przygotowali uczniowie z klas III – VI pod opieką pani Iwony Barczyk. W krótkim programie artystycznym znalazły się wiersze i piosenki  o minionych wakacjach, o rozpoczynającym się roku szkolnym. Nie zapomniano również o 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej. W rozmowach uczniów dało się jeszcze wyczuć ducha wakacji, ale jednocześnie słyszało się radość ze spotkania z kolegami z klasy. Trochę mniej pewnie czuli się pierwszoklasiści oraz przedszkolaki, wypatrujący znajomych twarzy. To właśnie do nich pani dyrektor skierowała szczególnie ciepłe słowa, życząc im, aby w naszej szkole zawarli nowe przyjaźnie, rozwijali swoje zainteresowania i zdobywali nową wiedzę. Ten dzień był dla pierwszaków szczególnym wydarzeniem. To właśnie dzisiaj, po zaliczeniu pierwszego w życiu egzaminu, naszych najmłodszych w poczet uczniów naszej szkoły przyjęła pani dyrektor. Świeżo upieczeni pierwszoklasiści złożyli też uroczyste ślubowanie, a na pamiątkę tego ważnego wydarzenia otrzymali od swoich rodziców słodką niespodziankę.

Rozpoczęcie roku szkolnego zakończyło się spotkaniem klas z wychowawcami. Mamy nadzieję, że w czasie wakacji wszyscy zregenerowali siły i już od jutra z zapałem zabiorą się do nauki i pracy. Szczególne podziękowania należą się uczniom biorącym udział w przedstawieniu i rodzicom „pierwszaków”. Uczniom dziękujemy, za to, że mimo trwających wakacji brali udział w próbach, a rodzicom za „osłodzenie” swoim pociechom dzisiejszej uroczystości. Nad przygotowaniem uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego oraz ślubowania klasy pierwszej czuwała p. Iwona Barczyk.

WYPRAWKA SZKOLNA

W załączeniu zarządzenie dotyczące wyprawki szkolnej oraz wniosek do pobrania.

Dokumenty proszę składać w sekretariacie szkoły do dnia 5 września 2014r.

Zarządzenie Nr OR2014

wyprawka szkolna wniosek

123...36>