Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

ORGANIZACJA NAUCZANIA OD 31.01.2022r.

  /  Aktualności główne (Szkoła)   /  ORGANIZACJA NAUCZANIA OD 31.01.2022r.

ORGANIZACJA NAUCZANIA OD 31.01.2022r.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U.2022, poz. 186) oraz na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Rodakach organizacja nauczania będzie odbywać się w następujący sposób:

KLASY I-III nauka stacjonarna

KLASY V-VIII nauka zdalna poprzez aplikację Teams