Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Nasza szkoła i oddział przedszkolny bierze udział w projekcie  „Gmina Klucze dba o dobry klimat”

  /  Aktualności główne (Szkoła)   /  Nasza szkoła i oddział przedszkolny bierze udział w projekcie  „Gmina Klucze dba o dobry klimat”

Nasza szkoła i oddział przedszkolny bierze udział w projekcie  „Gmina Klucze dba o dobry klimat”

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach uczestniczy w projekcie pn. „Gmina Klucze dba o dobry klimat”, na które gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 17 220,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna”.

Celem zadania jest podniesie poziomu świadomości ekologicznej i wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza, zasobów wody i co za ty idzie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a także kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci ze szkół i przedszkoli na terenie Gminy Klucze. Projekt jest realizowany we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Kluczach, Centrum Usług Społecznych w Kluczach oraz Gminnym Zespołem Oświaty.

Zadanie składa się z kilku działań. Jednym z nich jest organizacja przyrodniczych warsztatów terenowych pn: „Las kluczem do dobrego klimatu” dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z terenu Gminy Klucze. Odbywać się będą w lasach zlokalizowanych w pobliżu przedszkola lub szkoły. Ponadto, w ramach zadania, w trakcie 9 Pikniku Rodzinnego, w dniu 5 czerwca 2022 r. zostanie przeprowadzona kampania edukacyjna. Dodatkowo zorganizowany zostanie konkurs plastyczny dla dzieci ze wszystkich klas w/w szkół podstawowych pt: „Ja też chronię środowisko”, a wyróżnione i nagrodzone prace będą miały uroczystą wystawę. W ramach zadania prowadzona będzie również kampania promocyjno-informacyjna, efektem której będą publikowane w lokalnych mediach artykuły i materiały prasowe.

Dołączyliśmy do projektu pn. „Gmina Klucze dba o dobry klimat” w odpowiedzi na obecne dramatyczne zmiany zachodzące w środowisku naturalnym, powstałe w wyniku działalności człowieka i wymuszające podejmowanie wszelkich działań mogących im przeciwdziałać. Jedną z kluczowych kwestii jest przekonanie i wyedukowanie społeczeństwa, że na obecny kryzys ma wpływ postępowanie i decyzje podejmowane „odruchowo” w życiu codziennym przez każdego z nas. To one wpływają na zużycie surowców naturalnych, zmniejszanie zasobów wody, emisję gazów cieplarnianych, produkcję śmieci i odpadów, w tym plastiku, wykorzystywanie pestycydów i innych chemicznych środków ochrony roślin, masowe wymieranie gatunków, itp. Konieczne jest zwrócenie uwagi na błędy, które popełniamy oraz  pokazanie dobrych praktyk, jakie możemy stosować w naszym życiu codziennym. Z publikowanych danych wynika, że w dzisiejszych czasach dzieci spędzają za mało czasu w kontakcie z przyrodą, co sprawia, że nie są wrażliwe na negatywne zmiany zachodzące w środowisku naturalnym i tym samy nie są chętne ani gotowe do zmiany własnych nawyków, w celu jej ochrony.

W ramach zadania Gminy Klucze spróbujemy wypracować właściwą postawę proekologiczną wśród dzieci z naszej placówki. Poprzez projekt dzieciom pokazana zostanie otaczająca przyroda oraz to, co możemy stracić, jeśli nie zmienimy swojego konsumpcyjnego podejścia do środowiska naturalnego. Ponadto poprzez projekt spróbujemy przekonać najmłodszych o tym, że nawet robiąc zakupy, wykonując porządki domowe, ect. mogą podejmować świadome decyzje, które mają realny wpływ na ochronę środowiska.