Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Moja Mała Ojczyzna

  /  Aktualności główne (Szkoła)   /  Moja Mała Ojczyzna

Moja Mała Ojczyzna

„ Ojczyzna przedszkolaka jest blisko,

na wyciągnięcie ręki

–  to ulica, dom, podwórko…”

Aby kochać Wielką Ojczyznę, najpierw trzeba poznać i pokochać swoją Małą Ojczyznę. W naszym przedszkolu pamiętamy o kształtowaniu postawy dziecka jako członka społeczeństwa. Przygotowujemy każdego przedszkolaka do bycia obywatelem swojej Małej Ojczyzny. Podczas spacerów przedszkolaki odwiedzają urokliwe i ciekawe miejsca, zabytki, pomniki. Podczas zajęć terenowych poznają historię naszej miejscowości. Każdy spacer, wycieczka wyzwala pozytywne emocje: radość, zadowolenie, ciekawość.

Warto przytoczyć słowa, które często podczas spacerów powtarzają przedszkolaki: To są moje kochane Rodaki !!!