Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

AKTYWNA TABLICA

  /  Aktualności główne (Szkoła)   /  AKTYWNA TABLICA

AKTYWNA TABLICA

W 2023 roku w Gminie Klucze realizowana była kolejna edycja Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Gmina Klucze złożyła wnioski 3 szkół, ale dofinansowanie otrzymała tylko jedna – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach.

W ramach programu szkoła otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 43 750,00 zł (w tym 35 000, zł dofinansowania w postaci dotacji celowej i 8 750,00 zł wkładu własnego).

Zakupiony został do szkoły sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od teraz do zasobów sprzętowych szkoły należą:

– 2 monitory interaktywne z wbudowaną kamerą;- laptop multimedialny do obsługi pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;- podłoga interaktywna Smartfloor wraz z akcesoriami do obsługi;- pakiet aplikacji do podłogi interaktywnej do zajęć rewalidacyjnych;- Eduboty- aplikacje terapeutyczne do monitorów interaktywnych;- pakiet terapeutyczny do zajęć logopedycznych;- pakiet terapeutyczny Eduterapeutica Lux SPE 4-8.