Witamy na stronie naszej szkoły!

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu „Klucze do sukcesu”

ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
„Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze”
w Szkole Podstawowej w Rodakach

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI KLASY I-III ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z MATEMATYKI KLASY I-III KOŁO PRZYRODNIKA KLASY I-III NAUKA PROGRAMOWANIA KLASY I-III
GR.I
PONIEDZIAŁEK
12.40-13.25
ŚRODA
12.40-13.25
CZWARTEK
12.40-13.25
PONIEDZIAŁEK
13.30-14.15
GR.II
PIĄTEK
12.40-13.25

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI KLASY IV-VII ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z MATEMATYKI KLASY IV-VII ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z PRZYRODY KLASY IV-VII KOŁO KRAJOZNAWCZO-PRZYRODNICZE KLASY IV-VII NAUKA PROGRAMOWANIA KLASY IV-VII
GR.II
ŚRODA
15.35-16.20
GR.I
ŚRODA
12.40-13.25
CZWARTEK
14.15-15.00
CZWARTEK
12.40-13.25
ŚRODA
16.20-17.05
GR.I
CZWARTEK
12.40-13.25
GR.II
ŚRODA
14.50-15.35
GR.III
PIĄTEK
8.00-8.45

 

Dla Chłopców – tych dużych i tych małych…

Z okazji Dnia Chłopaka dziewczyny pod kierunkiem pani Marioli Binek przygotowały dla swoich Kolegów specjalny program artystyczny.

Kinga Słabosz poprowadziła studio, w którym były:

 • życzenia,
 • ćwiczenia fitness dla chłopców pod bacznym okiem trenerki Kingi Oruby,
 • pokaz mody Karoliny Firek z kreacjami męskimi prezentowanymi przez Karolinę Sierkę, Natalię Porcz i Małgorzatę Antonik,
 • mecz piłki nożnej komentowany przez Natalię Mrówkę, a w którym zagrały (albo starały się zagrać): Małgorzata Antonik, Kinga Oruba, Julia Leśniak i Wiktoria Jeziorna.

Oprócz życzeń Chłopcy zostali obdarowani przez koleżanki z klas niespodziankami oraz spinerami ufundowanymi przez Radę Rodziców.

Wybory Samorządu Uczniowskiego

Protokół wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego
z dnia 29 września 2017 roku

 1. W dniu 29 września 2017 roku odbyły się, poprzedzone kampanią wyborczą, wybory Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego.
 2. Kandydowało sześcioro uczniów z klas VI-VII: Małgorzata Antonik, Kinga Słabosz, Alicja Wodarska, Kamil Oruba, Kinga Oruba i Natalia Porcz.
 3. Głosować na swojego kandydata mogli wszyscy obecni w tym dniu w szkole uczniowie oraz nauczyciele.
 4. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Skrutacyjna w składzie: Laura Linkowska (Przewodnicząca), Karolina Sierka, Damian Wardęga, Bartłomiej Wojnar, Szymon Kubański i Magdalena Binek
 5. W wyniku wyborów Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018 została Alicja Wodarska.
 6. Po wyborach ukonstytuowała się Rada SU w składzie:
  • Przewodniczący – Alicja Wodarska,
  • Zastępca Przewodniczącego – Kinga Słabosz,
  • Sekretarz – Małgorzata Antonik,
  • Skarbnik – Kinga Oruba,
  • Rada Wolontariatu – Natalia Porcz i Kamil Oruba.

Sprzątanie Świata – Polska 2017

Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do akcji zainicjowanej w Polsce w 1994 roku przez Panią Mirę Stanisławską-Meysztowicz.

Rozpoczęliśmy od apelu, na którym dziewczęta z klasy VI przypomniały znaczenie ochrony środowiska naturalnego dla nas i naszej planety oraz główne zasady segregowania odpadów. Hasło tegorocznych obchodów brzmiało bowiem „Nie ma śmieci – są surowce!”.

Następnie uczniowie zamienili się w wolontariuszy naszego globu i wyruszyli, aby posprzątać teren wokół szkoły i na Gawronowej Górce. Pocieszające i świadczące o celowości ruchu „Clean Up The World” jest to, że śmieci wydaje się być mniej niż w ubiegłych latach.

Koordynatorem „Sprzątania Świata” był pan Kazimierz Waśniowski.

PODZIĘKOWANIA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rodakach Renata Niepsuj składa serdeczne podziękowania państwu Barbarze i Andrzejowi Brzezińskim- dziadziusiom Zofii Majcher za przekazanie na rzecz szkoły wyrobów papierniczych.

ŻYCZENIA

 

Ważna dzisiaj data taka, bo to przecież Dzień Chłopaka!

Rada Rodziców wspólnie z Dyrekcją Szkoły i Gronem Pedagogicznym, składa  najserdeczniejsze życzenia spełnienia marzeń wszystkim Chłopcom ze Szkoły Podstawowej w Rodakach !

Mały Mężczyzno,

„Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy.
Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością.
Czerp energię ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukaj w sobie siły, próbuj życia i układaj je w swój własny sposób.
Żyj najpiękniej jak umiesz. Po swojemu.
Spełniaj się…!”

 

Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze

 

Gmina Klucze realizuje projekt pn. „Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze”. Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze

Kryterium decydującym o możliwości objęcia danej szkoły wsparciem w ramach projektu, były wyniki w roku szkolnym 2014/2015 ze sprawdzianu po 6 klasie z matematyki, na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej dla szkół podstawowych oraz wyniki z egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno- przyrodniczej z zakresu z matematyki lub przedmiotów przyrodniczych, na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej.

Celem głównym projektu jest: rozwój kompetencji kluczowych 445 uczniów szkół Gminy Klucze oraz wzrost kompetencji 80 nauczycieli szkół w zakresie kompetencji cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu.

 

Zakres projektu obejmuje:

Zajęcia edukacyjne (wyrównawcze i rozwijające) z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatyki oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacji oraz nauczania metodą eksperymentu, doposażenie szkół, w tym:  doposażenie pracowni przedmiotowych matematyczno-przyrodniczych w pomoce dydaktyczne oraz, co najistotniejsze – doposażenie pracowni informatycznych.

W naszej szkole zajęcia z projektu ruszają już w poniedziałek

2 października!!!

ZAPRASZAMY

 

Dodatkowe informacje dostępne pod adresem: http://www.gmina-klucze.pl/p,132,klucze-do-sukcesu-rozwoj-kompetencji-kluczowych-uczniow-szkol-gminy-klucze

RADA RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2017/18

PRZEWODNICZĄCY: JUSTYNA ANTONIK

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: KAROLINA BIENIEK

SEKRETARZ: ANNA CICHOŃ

SKARBNIK: KAROLINA SAPIECHOWSKA

Wycieczka do Torunia, Biskupina, Gniezna i Poznania

W dniach od 20 do 22 września część uczniów klas: czwartej, szóstej i siódmej uczestniczyła w 3-dniowej wycieczce szlakiem Piastowskim. Ekspedycja mająca pokazać historyczne korzenie naszej państwowości, miała też elementy rozrywkowe.

W pierwszym dniu zwiedziliśmy Toruń. Rozpoczęliśmy od wizyty w „Żywym Muzeum Piernika”, gdzie pod bacznym okiem mówiących zabawną gwarą Mistrza i Czarownicy Korzennej przygotowaliśmy swoje pierniki. Następnie powędrowaliśmy szlakiem legend, aby zobaczyć pomnik i dom urodzenia Mikołaja Kopernika, bramę klasztorną, pręgierz osiołek, ratusz staromiejski, mury obronne starego miasta i Krzywą Wieżę. W mieście patrona naszej szkoły zjedliśmy też rewelacyjne naleśniki w znajdującej się na Rynku popularnej restauracji „Manekin”.

Drugi dzień wycieczki przyniósł nam spotkanie z historią bardzo odległą i tą nieco bliższą. Najpierw uczestniczyliśmy w Festynie Archeologicznym „Bogowie wojny” oraz zwiedzaliśmy rezerwat „Muzeum Archeologicznego” w Biskupinie. Następnie braliśmy udział w lekcji muzealnej oraz oglądaliśmy eksponaty i trójwymiarowe filmy w „Muzeum Początków Państwa Polskiego” w Gnieźnie. Wizytę w tym mieście zakończyliśmy w miejscu niezwykłym – katedrze ze słynnymi Drzwiami Gnieźnieńskimi.

Ostatni dzień wyprawy należał do Poznania. Tam zachwyciliśmy się trykającymi się w południe koziołkami, przepięknym ratuszem, wielobarwnymi kamieniczkami Rynku, katedrą, panoramą stolicy Wielkopolski z tarasu „Muzeum Sztuki Użytkowej” oraz… rogalami świętomarcińskimi i okazjonalnym pokazem sztuczek z piłką w wykonaniu anonimowego mistrza.

Wycieczkę, w której uczestniczyli również uczniowie szkół podstawowych w Jaroszowcu i Ryczówku, zorganizowała pani Mariola Binek.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września w Szkole Podstawowej w Rodakach odbyła się uroczysta akademia rozpoczynająca rok szkolny 2017/2018. Uroczystość poprzedziła msza święta w kościele parafialnym.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor Renata Niepsuj powitała nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły, uczniów a w szczególności pierwszoklasistów. Życzyła wszystkim wytrwałości i sukcesów w nowym roku szkolnym.

1 września kojarzy się nam zawsze z wybuchem II wojny światowej. Dlatego i tym razem pierwsza część akademii była poświęcona tej tematyce. W drugiej części wspominano minione wakacje.

Część artystyczną przygotowały uczennice klasy VII: Monika Baca, Laura Linkowska, Wiktoria Kożuch i Weronika Szymonek pod kierunkiem pani Ewy Majewskiej-Kłody.

Nagroda w konkursie SKO

Z radością informujemy, że już po raz trzeci sukcesem zakończyły się zmagania SKO-wiczów w konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędności organizowanym przez PKO. W konkursowej prezentacji wykazaliśmy się aktywnością, pomysłowością oraz przedsiębiorczością w ramach programu edukacyjnego SKO. Zdobyliśmy nagrodę III stopnia, której wartość wynosi 1000 złotych. Środki z tej oraz poprzedniej edycji konkursu zostaną przeznaczone na zakup i montaż projektora w klasie IV.

Zapraszamy wszystkich uczniów do skorzystania z oferty założenia konta SKO. Wszelkich informacji udziela opiekun SKO – pani Ewa Majewska-Kłoda.

<1...678910...71>