Witamy na stronie naszej szkoły!

Dzień Niezapominajki

15 V to od 8 lat obchodzone w naszej gminie Święto Niezapominajki. Wprawdzie gminne obchody miały miejsce w SP Klucze, my jednak postanowiliśmy w Rodakach również uczcić ten dzień i dlatego zorganizowaliśmy niezapominajkowy koncert.

15V to nie tylko Święto Niezapominajki, to również Międzynarodowy Dzień Rodziny. Połączyliśmy te dwie uroczystości i zaprezentowaliśmy mieszkańcom Niezapominajkowy Koncert dla Rodzin. Koncert rozpoczął się w niedzielę o 17.00, a przybyli na niego tłumnie mieszkańcy Rodak. Dzieci – uczniowie miejscowej szkoły zaprezentowały piosenki, tańce, wiersze oraz nagrodzony Grand Prix podczas przeglądu teatrów dziecięcych i młodzieżowych w Olkuszu spektakl ,,Szewczyk Dratewka”. Drużyna ,,Afrykańskie wieżowce” pokazała impresję teatralną, która zajęła I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności. Na zakończenie odbył się pokaz judo i akrobatyki sportowej. Występy uczniów urozmaiciła aukcja wykonanych przez dzieci prac plastycznych.

czytaj więcej >>

Metoda projektu w nauczaniu języka polskiego

Jedną z metod stosowanych w naszej szkole jest metoda projektu. Uczniowie chętnie podejmują działania związane z zadanym projektem, co udowodnili uczniowie klasy V. Ich zadaniem było stworzenie niesamowitej postaci – która mogłaby spotkać się z bohaterami książki Macieja Wojtyszki „Bromba i inni”. Projekt przyniósł niezwykły plon. Uczniowie zaskoczyli swoimi pomysłami, a wymyślone przez nich postacie zostały zaprezentowane całej szkolnej społeczności. Najbardziej kreatywny sposób prezentacji wymyśliły Kinga Plewicka i Karolina Pałka. Kinga przeprowadziła i nakręciła wywiad z Bara-Bara-Babcią, a Karolina sfotografowała Strychowca Pospolitego, który między innymi gra w karty z pająkami (zdjęcia poniżej).

Przedstawiamy pomysły pod waszą, internauci, ocenę.

Konstytucja 3-go maja

29.04.2009r. odbyła się uroczysta akademia z okazji 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W inscenizacji wzięli udział uczniowie kl. V i VI . W roli króla S. A. Poniatowskiego wystąpił Jakub Dziechciewicz. Poniżej krótka lekcja historii:

W dniu 3 maja 1791r. na Zamku Królewskim w Warszawie, uchwalono konstytucję. Była to najwyższa ustawa w państwie,która określała ustrój państwa oraz prawa i obowiązki obywateli. Mieszkańcy Warszawy wyrażali gorące poparcie dla konstytucji. Konstytucja wprowadziła duże zmiany w organizacji władzy państwowej. Zlikwidowano wolną elekcję i liberum veto. Tron miał być dziedziczny,tym samym wzmocniono władzę królewską. Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga w świecie. Konstytucja 3 maja stała się symbolem walki Polaków o wzmocnienie państwa polskiego i zachowanie jego suwerenności. Dlatego dzień 3 maja jest naszym świętem narodowym.

Niezapominajkowy koncert

Serdecznie wszystkich zapraszamy, na „Niezapominajkowy Koncert”. Impreza odbędzie się 17.05.2009 o godzinie 17:00 na boisku koło szkoły. W programie między innymi:

  • artystyczny koncert w wykonaniu uczniów SP Rodaki;
  • aukcja dzieł sztuki, wykonanych przez naszych uczniów;
  • loteria fantowa – każdy los wygrywa;
  • atrakcje – niespodzianki.

Serdecznie zapraszamy!

Ty też możesz wesprzeć Kampanię Wodną – bo jedna mała butelka wystarczy, aby zapewnić dostęp do 5 litrów czystej wody

Kontynuacją działań związanych z kształtowaniem postaw i zachowań proekologicznych oraz świadomości ekologicznej wśród uczniów jest kolejny konkurs organizowany w Szkole Podstawowej w Rodakach.

Konkurs zatytułowany „Ty też możesz wesprzeć Kampanię Wodną – bo jedna mała butelka wystarczy, aby zapewnić dostęp do 5 litrów czystej wody” to przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną. w ramach Kampanii Wodnej, która gromadzi fundusze na budowę studni i ujęć wody w Sudanie Południowym, regionie o katastrofalnej sytuacji wodnej. Dzięki środkom pozyskanym w ramach akcji do tej pory wybudowano 8 studni. W planach jest kolejnych 11. Zapewnią one dostęp do czystej wody dla ok. 11 tys. osób.

czytaj więcej >>

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Dnia 23 kwietnia 2009 roku Szkoła Podstawowa w Rodakach przystąpiła do realizacji Ponadregionalnego Projektu Edukacyjnego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Beneficjentem Projektu, który obejmie 2.700 szkół podstawowych z terenu sześciu województw jest Grupa Edukacyjna S.A. z Kielc. Szkoła Podstawowa w Rodakach jest jedną z 630 szkół województwa małopolskiego, które zostały wylosowane do udziału w tymże projekcie.

Głównym celem projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.

więcej o projekcie >> 

Dzień Ziemi

Niecodzienny przebieg miał Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Rodakach. Dzięki nawiązanej przez szkołę współpracy z Fundacją Aeris Futuro, 22 kwietnia, uczniowie mogli wziąć udział w bardzo ciekawych warsztatach ekologicznych poświęconych wpływowi człowieka na klimat, które przygotowali i prowadzili członkowie Fundacji. Warsztaty były częścią realizowanego przez Fundację projektu ,, Ziemia Przyjaciółką Twą”. Bardzo ciekawa prezentacja multimedialna, gry i zabawy dydaktyczne wypełniły 5-cio godzinny czas zajęć. Nie zabrakło też konkursów z nagrodami. Pamiątką tego wyjątkowego Dnia Ziemi będzie posadzone w trakcie warsztatów drzewko, które z troską będziemy pielęgnować.

czytaj więcej >>

Sześciolatek idzie do szkoły

Już w tym roku wchodzi w życie nowa ustawa oświatowa, mająca na celu obniżenie wieku szkolnego do 6 lat. Wdrażanie projektu przeprowadzone będzie turowo, aż do 1 września 2012 roku, kiedy to wszystkie sześciolatki rozpoczną nauką w I klasie szkoły podstawowej. Klikając w poniższy link, dowiesz się więcej na temat nowych zasad naboru uczniów do szkół podstawowych.

Prezentacja >>

Dzień irlandzki w Szkole Podstawowej w Rodakach

25 marca Szkoła Podstawowa w Rodakach gościła niezwykłych gości : panią Małgorzatę Łuszczek koordynatora ogólnopolskiego konkursu ,,Szkoły dla Ekorozwoju” oraz Dirka Vercammena przedstawiciela zarządu międzynarodowego Programu Eco-Schools którego częścią jest polski program. Corocznie jedna ze szkół w Polsce , posiadająca Certyfikat Zielonej Flagi, jest odwiedzana przez międzynarodowych koordynatorów programu. W tym roku wybór padł na szkołę w Rodakach. Goście uczestniczyli w warsztatach papieru czerpanego oraz w podsumowaniu ,,II gminnego konkursu poezji obcojęzycznej” dla uczniów szkół podstawowych.

czytaj więcej >>

Drużyna z Rodak Mistrzem Polski w Ogólnopolskim Turnieju Twórczego Rozwiązywania Problemów

Kreatywność jest siłą napędową innowacji i głównym czynnikiem rozwoju kompetencji osobistych, zawodowych, społecznych i związanych z przedsiębiorczością, a także pomyślności wszystkich członków społeczeństwa.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009

Rok 2009 został ogłoszony przez Parlament Europejski Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji. Polskim Ambasadorem Roku Kreatywności i Innowacji został Lech Wałęsa. W Polsce podejmuje się wiele inicjatyw wspierających obchody Roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej inicjuje i popiera wydarzenia związane z rozwojem kreatywności i wspieraniem rozwoju ucznia.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rodakach od trzech lat realizują międzynarodowy Program Destination Imagination. Program ten to najbardziej kreatywny, edukacyjny program Twórczego Rozwiązywania Problemów w Praktyce. Opiera się on o dwa zasadnicze elementy istotne zarówno w metodyce, jak i w samym procesie twórczego rozwiązywania problemów- wyzwaniach drużynowych i wyzwaniach ,,na już”. W tym roku szkolnym Program realizowany jest już od września. W trakcie zajęć pozalekcyjnych uczniowie przygotowywali rozwiązanie Wyzwania drużynowego oraz ćwiczyli zadania uczące samodzielności, szybkości, błyskotliwości i odwagi w myśleniu twórczym. Finałem przygotowań był Ogólnopolski Turniej, który w tym roku miał miejsce w Otwocku 20 i 21 III.

czytaj więcej >>

Wybory Miss i Mistera Szkoły

Samorząd Uczniowski zorganizował wybory Miss i Mistera szkoły. Kandydaci zaprezentowali się w dwóch kategoriach:

  • test 20 pytań – który sprawdzał wiedzę ogólną
  • przejście po wybiegu – prezentacja wizualna.

Na najpiękniejszych głosowali wszyscy uczniowie szkoły. Jury podliczyło głosy… Miss szkoły została Aleksandra Barczyk z klasy IV, a Misterem – Michał Sosnowski z klasy VI. Imprezę zakończyła uroczysta koronacja. Niech nam panują przez cały szkolny rok!