Witamy na stronie naszej szkoły!

MATERIAŁY KLASA 3 22.06-25.06

22.06 ED.MATEMATYCZNA:

Powtórzenie.Figury geometryczne.Rozwiązywanie zadań z treścią. Ćw str 82,83.

ED. PRZYRODNICZA:

Wykorzystanie drewna w życiu codziennym.Wypisz rodzaje drewna.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 5 22.06-25.06

JĘZYK POLSKI:

Język polski – 22.06.2020 i 23 .06.2020
Klasa V – 2 godziny lekcyjne
Temat : Oglądamy ekranizację powieści F. H. Burnett pt. „Tajemniczy ogród”
1.Obejrzyj ekranizację powieści „Tajemniczy ogród” – to jedna z lektur uzupełniających.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 6 22.06-25.06

JĘZYK POLSKI:

Język polski – 22.06.2020
Klasa VI ( proszę wszystkich uczniów o skorzystanie z podręcznika w wersji online)
Temat : Muzyka słowem malowana – ciąg dalszy.
1.Dokończ wykonywanie ćwiczeń wymienionych na poprzedniej lekcji.
2.Wpisz do zeszytu nowe definicje dotyczące środków poetyckich  wraz z przykładami z tekstu.
3.Naucz się ich.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 7 22.06-25.06

JĘZYK POLSKI:

Język polski – 22.06.2020
Klasa VII
Temat Budowa sonetu na przykładzie utworu Adama Mickiewicza.
1.Poszukaj w internecie obrazów przedstawiających step. Opisz jeden z nich.
2. Znajdź w internecie tekst utworu Adama Mickiewicza pt. „Stepy akermańskie”. Przeczytaj utwór.
3.Na podstawie poznanego utworu napisz :
-W jaki sposób ujawnia się osoba mówiąca ?
-Gdzie się znajduje ?
-Co robi ?
4. Wyszukajcie i nazwijcie występujące  w wierszu środki poetyckie , które opisują :
-step
-wóz
-sposób szukania drogi
5.Korzystając ze słownika internetowego, wyjaśnijcie pojęcie – sonet .
6. w dowolnej formie graficznej sporządź notatkę, w której wykażesz , że „Stepy akermańskie” to sonet. Prześlij to zadanie do sprawdzenia.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 8 22.06-25.06

JĘZYK POLSKI:

Język polski – 22.06.2020
Klasa VIII
Temat : Przez epoki – od antyku do renesansu .
1.Korzystając z rożnych źródeł , sporządź notatki dotyczące wymienionych w temacie epok literackich. ( antyk , średniowiecze , renesans )
2.Przy każdej z epok wypisz autorów i tytuły utworów , które poznałeś w trakcie nauki w szkole podstawowej. ( autorzy Ci tworzyli w tej epoce).

Język polski – 24.06.2020 
Klasa VIII
Temat : Przez epoki – od  baroku do romantyzmu.
1. Korzystając z dostępnych źródeł , jak na poprzedniej lekcji, sporządź notatki dotyczące wymienionych w temacie epok literackich. ( barok , oświecenie, romantyzm)
2. Notatki te uzupełnij informacjami o utworach , które poznałeś w szkole podstawowej , a powstały w omawianej epoce literackiej.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 15.06-19.06

Drodzy Rodzice!
W bieżącym tygodniu porozmawiamy o muzyce. Dzieci będą uczestniczyły w wielu zaba¬wach dźwiękowych, tworzyły instrumenty, poznawały różne rodzaje ekspresji muzycznej. próbo¬wały nazywać uczucia, które im towarzyszą podczas słuchania i tworzenia muzyki. Będą uczestniczyły w zabawach badawczych, wykonają eksperyment pokazujący drganie fal dźwiękowych. Rozwiną swoje umiejętności matematyczne, klasyfikując przedmioty i definiując podobieństwa i różnice między nimi.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 1 15.06-19.06

PONIEDZIAŁEK 15.06.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Co daje nam wieś?

Podręcznik, str.72-73, ćwiczenia, str.72-73

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 3 15.06-19.06

15.06 ED. MATEMATYCZNA:

Powtórzenie. Rozwiązywanie zadań z treścią. Kąty, wierzchołki w figurach. Ćw. str 80, 81.

ED. PRZYRODNICZA:

Praca lekarza i weterynarza. Napisz na czym polega. Skorzystaj z elementarza.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 5 15.06-19.06

JĘZYK POLSKI:

15.06.2020
Klasa V
Temat : Komu i dlaczego według starożytnych Greków udało się sprowadzić nieszczęścia i śmierć na ludzi?
1.Przeczytaj mit o Pandorze – podręcznik str.274 – 275.
2.Sprawdź czy wszystko zrozumiałeś w tym celu wykonaj polecenie nr 1 str.276.
3.Ustnie spróbuj opowiedzieć jak według mitu nieszczęścia i śmierć pojawiły się na ziemi.
4.Następnie wykonaj i wpisz do zeszytu rozwiązania polecenia nr 3 , 4 i 5.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 6 15.06-19.06

JĘZYK POLSKI:

15 06. 2020

klasa VI
Temat : I łaciate ,i kudłate , pręgowane i skrzydlate. Zasady użycia znaków interpunkcyjnych.
1. Na początek wykonaj ćwiczenie nr 1 i 2 ze str. 287 – podręcznik do gramatyki.
2. Przeczytaj informacje z ramki Przypomnij sobie str.289 
3. Teraz wykonaj polecenie nr 4 str.289
4.Zapoznaj się z informacjami na temat użycia dwukropka , nawiasów , cudzysłowu i średnika str. 291
5. Wykonaj polecenia nr 5 , 6, 8 i 9.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 7 15.06-19.06

JĘZYK POLSKI:

15.06.2020
Klasa VII
Temat :Obraz ojczyzny w wierszu Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka (II)”.
1.Zapoznaj się z notką biograficzną dotyczącą C.K. Norwida oraz jego utworem zamieszczonym w podręczniku na str.313.
2. Napisz jak rozumiesz cytat ; ‚Do tych , co mają tak za tak , nie za nie / Bez światłocienia”. Pamiętaj , że słowa te są parafrazą słów Jezusa : ” Niech wasza mowa będzie : Tak, tak i nie, nie „.
3.Wypisz na podstawie utworu wartości moralne , jakimi kierują się ludzie mieszkający w ojczyźnie Norwida, obok zapisz cytat z utworu to potwierdzający.
4. Ustal kim jest podmiot liryczny i w jakiej sytuacji się znajduje.
5.Teraz wykonaj polecenie nr 5 ze str.314.
6. Zadanie domowe : Stwórz ranking siedmiu cudów Polski ( mogą się w nim znaleźć miejsca , dzieła sztuki, dania itp.).

czytaj więcej >>