Witamy na stronie naszej szkoły!

Materiały dla uczniów!

Drodzy uczniowie, poniżej znajdziecie propozycje nauczycieli do pracy samodzielnej w domu, w czasie zawieszenia zajęć w szkole:

Oddział przedszkolny:

https://www.matzoo.pl/zerowka/46

http://innowacja.sfera.lublin.pl/index.html#k1p

http://www.polskatolubie.pl

https://babadum.com/play/?lang=2&game=1

http://www.cyberkidz.nl/cyberkidz/spellen.php?groep=5&vak=rekenen

http://www.ito.hg.pl

https://www.jigsawplanet.com

http://www.transum.org/software/Tangrams/Template.asp

http://pisupisu.pl

https://www.digipuzzle.net

https://czasdzieci.pl/warszawa/wydarzenia/

https://www.mauthor.com/embed/6455614696587264

https://www.mauthor.com/embed/6394450522931200

Klasa I-III:

-ćwiczyć tabliczkę mnożenia i dzielenia (III)
-doskonalić dodawanie i odejmowanie w poznanym zakresie
-doskonalić technikę czytania; czytanie ze zrozumieniem
-utrwalać poznane zasady ortograficzne
-doskonalić umiejętność kształtnego i bezbłędnego pisania – codziennie przepisywać tekst w dodatkowym zeszycie -1 strona
-rozwiązywać zadania tekstowe
-układać treść zadań do rysunku i działania

Edukacja zintegrowana klasa I:

 • Utrwalamy pisownię litery zi, Zi (ćwiczenie 4 str. 55).
 • Utrwalamy sylaby, głoski i litery (ćwiczenie 5 i 6 str.55).
 • Woda źródłem życia. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń. (ćwiczenie 1-7 str. 56-55).

matematyka klasa I:

 • Doskonalimy dodawanie w zakresie 20 (ćwiczenie  1, 2 str.22).
 • Utrwalamy znak <, > (ćwiczenie 3 str.22).
 • Określamy godzinę i obliczamy upływ czasu na zegarze (ćwiczenie 1, 2, 3 str.23).
 • Doskonalimy obliczenia wagowe (ćwiczenie 4 str.23).

edukacja zintegrowana klasa III:

 • Utrwalamy zdania pojedyncze i złożone (ćwiczenie 4, 5, 6 str. 60).
 • Przeczytaj opowiadanie pt.: ”Kobieta na pokładzie pociągu” (Elementarz str. 66).
 • Wykonaj ćwiczenia 1-2 na str. 61.
 • Ćwiczymy czytanie (ćwiczenia 3,4 na str.62).

matematyka klasa III: str. 23-35 ćwiczenia (do 27.03.2020 r. )

klasa I język angielski:

 Jesteśmy po teście z rozdziału 4. Zaczynamy nowy rozdział -5. Do wglądu dwie pierwsze strony z podręcznika z rozdziału 5. Zrobić dwie pierwsze strony w zeszycie ćwiczeń z rozdziału V.

Proszę skorzystać ze stron- www.gov.pl.zdalne lekcje. Wybrać język angielski dla klasy I.

Polecam:

Piosenki dla dzieci po angielsku– You Tube

Bajki dla dzieci po angielsku– YouTube

klasa III język angielski:

Rozdział 4 do końca, zarówno w podręczniku jak i zeszycie ćwiczeń.

Utrwalać słówka z rozdziału 4.

www.gov.plzdalne lekcje. Proszę wybrać język angielski dla klasy III

Piosenki dla dzieci po angielsku- You Tube

Bajki dla dzieci po angielsku- You Tube

Religia:

Klasa I – w podręczniku str. 70-71 czytamy i robimy obie strony.

Temat: Przepraszam rodziców, rodzeństwo, kolegów.

W zeszycie: napisać temat  i  samodzielnie narysować kogo najczęściej muszę przepraszać za swoje niewłaściwe zachowanie.

 W podręczniku : Na Wielki Post  postanowiliśmy robić więcej dobrych uczynków: patrząc na dzieci na str. 70 pomóżcie im naprawić wyrządzoną przykrość, naklejając właściwe zachowania dzieci (poproście rodziców o pomoc, aby wasze uczynki były dobre). Na str. 71 pomóżcie dojść dzieciom do Pana Jezusa  i pomyśl, kogo muszę dziś przeprosić.

Klasa III – w podręczniku  str. 64- 65 czytamy dokładnie cały temat.

Temat: Chrzest święty wprowadza nas do wspólnoty Kościoła.

W zeszycie: zapisać temat i Zapamiętaj następnie rysujemy: chrzcielnicę, wodę w dzbanuszku,  paschał, świecę chrzcielną (małą ubraną wstążeczką i mirtem) i białą szatkę. Zapisać datę swojego chrztu.

Poproście Rodziców, aby opowiedzieli wam o tym bardzo ważnym wydarzeniu Chrztu świętego – pokazali Wam zdjęcia i inne pamiątki.

Uczymy się odpowiedzi na pytanie nr. 21 ze str. 143 z podręcznika  – Co to jest chrzest święty?

Utrwalamy: Siedem  Sakramentów świętych  ze str. 63 w podręczniku . Wykonujemy ćwiczenia  z dzisiejszego  tematu w zeszycie ćwiczeń.  Szczęść Boże!

Klasa V:

język polski:

 1. Powtórz i utrwal wiadomości o poznanych częściach mowy. W tym celu z dowolnej czytanki umieszczonej w podręczniku, lektury, itp. wypisz 5 zdań. Nazwij zawarte w nich części mowy (te, które znasz), określ formy odmiennych części mowy (np. rzeczownik, liczba, przypadek, rodzaj).
 2. Przeczytaj lekturę Rafała Kosika „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”

język angielski:

 1. Przepisać do zeszytu ramkę , słówka i wyrażenia należy przetłumaczyć. Podręcznik, str.75
 2. Wykonaj ćw. 5i 6 str. 75
 3. Ćw. 7 ( Z podanych zdań ułóż przeczenia w czasie przeszłym prostym)
 4. Ćw. 8 ( Ułożyć pytania z podanych słówek- nie zapomnij o operatorze-Did? I odpowiedz na nie).
 5. Ćw. 9( Napisz,czego NIE robiłeś w weekend). Użyj wszystkich słówek.
 6. Zeszyt ćwiczeń 6 b, str 72 i 73.
 7. Słowniczek w podręczniku str 78.
 8. Proszę korzystać też z www.gov.zdalne lekcje. Wybrać język angielski dla klasy V.

matematyka:

 1. Proszę powtórzyć wiadomości dotyczące pola trójkąta i pola równoległoboku.
 2. Przepisz do zeszytu informację z tabelki (podręczik str.194), zapoznaj się z nią.
 3. Proszę rozwiązać zadania: 10, 12, 13, 15 strona 195.
 4. Ćwiczenia z zakresu: pole równoległoboku, pole rombu.
 5. Proszę przepisać do zeszytu informację z tabelki (podręcznik str. 198), zapoznać się z nią.
 6. Zadania 4, 5, 6 strona 199.

historia:

-proszę do końca przerobić materiał z rozdziału VI (str. 175 – 190) i pisemnie opracować odpowiedzi do pytań powtórzeniowych z tego rozdziału.

biologia:

Powtórz wiadomości z ostatniej lekcji dotyczącej tkanek roślinnych (podręcznik str. 93-97)

2. Obejrzyj prezentację multimedialną dotyczącą tkanek 

https://docs.google.com/presentation/d/1YRBKmGsj5Rdtc44Zg21rXXKFE-mOANabilHOBJMXZ60/mobilepresent?slide=id.g18cdc4cc4d_0_0

3. Na podstawie podręcznika i prezentacji rozwiąż zadania 1-4 (podręcznik str. 97) i zapisz odpowiedzi w zeszycie.

4. Zadanie domowe na czas przerwy: Hodowla rośliny.Przykład hodowli 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=vykq2FFeu64 Proszę systematycznie opisywać przebieg hodowli i udokumentować ją zdjęciami, np. zdjęcie z 1 dnia, kolejne po pojawieniu się korzeni, łodygi, liścia itd. W zeszycie proszę utworzyć Dziennik hodowli- wpisać nazwę polską i łacińską rośliny jaką wybraliście i w kolejne dni wpisywać zmiany jakie się pojawiły lub zapisać jeżeli nic jeszcze nie wyrosło, bądź napotkaliście problemy itp.Po powrocie do Szkoły przedstawicie swoją pracę na forum klasy i zostanie ona oceniona.

Religia:

Klasa  V-VI –  w podręczniku str. 71-73 czytamy dokładnie cały temat, skupiając się na tekstach Pisma świętego- Ewangelii wg św. Mateusza – Mt 2,1-12  i Liście św. Jakuba –  Jk5,13-15

Temat: Cierpienie – kara czy próba?

W  zeszycie: zapisujemy temat, Odkryć tajemnice , Czy wiesz, że… i  Zapamiętaj!

Po analizie pierwszego tekstu biblijnego Mt 2,1-12 odpowiedz na pytanie:

1. Co  Pan Jezus najpierw uzdrowił  w człowieku  zwanym paralitykiem, a jakie było drugie uzdrowienie (daj odpowiedź i zacytuj ten tekst)

2. Jaki sakrament ustanowił Pan Jezus, który jest pomocą dla ludzi chorych? Jk5,13-15 (daj odpowiedź i zacytuj ten tekst)

3.Napisz, jak należy przygotować dom na przyjście kapłana z sakramentem namaszczenia chorych? ( podr.str.72) Utrwalamy: SiedemSakramentów  świętych – wykonujemy ćwiczenia z dzisiejszego tematu w zeszycie ćwiczeń.  Wspólnie w rodzinie modlimy się za ludzi chorych. Szczęść Boże!


Klasa VI:

język polski:

 1. Proszę utrwalić wiadomości o częściach mowy i zdania. Wybierz z wybranej czytanki w podręczniku 5 zdań pojedynczych i dokonaj ich rozbioru logicznego oraz gramatycznego.
 2. Przeczytaj powieść Edmunda Niziurskiego „Sposób na Alcybiadesa”. Sporządź notatkę biograficzną dotyczącą autora.
 3. Omów świat przedstawiony w lekturze „Sposób na Alcybiadesa”: miejsce akcji, informacje o szkole (rozdz.1), bohaterowie, ramowy plan wydarzeń
 4. Krótko scharakteryzuj: Marcina Ciamciarę, Zasępę, Józia Pędzelkiewicza, Słabiszewskiego.

język angielski:

 1. Podręcznik str.78 ćw. 1,2 i 3
 2. Biała ramka ‘Grammar” do zeszytu.
 3. Ćw. 6,7 /78 do zeszytu.
 4. Ćw. 8- Całe pytania i odpowiedzi do zeszytu
 5. Słówka: Kosmos i Fantastyka ze słowniczka. Nauczyć się.
 6. Zeszyt ćwiczeń: 6a i 6b- bez ćwiczeń z gwiazdką.( Gwiazdki dla chętnych)
 7. Proszę skorzystać z www.gov.pl.zdalne lekcje. Wybrać język angielski dla klasy VI.
 8. Polecam też: dialogi po angielsku- You tube

matematyka:

 1. Proszę powtórzyć i utrwalić wiadomości dotyczące wyrażeń algebraicznych.
 2. Proszę przepisać tabelkę (podręcznik str. 227), zapoznać się z nią.
 3. Proszę wykonać zadania z podręcznika: 18, 19 str. 227
 4. Podręcznik zadania: 20, 22, 23, 24 str. 228.
 5. Podręcznik zadania dotyczące wyrażeń algebraicznych: 25, 27, 29 str. 229.
 6. Proszę wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania dotyczące wyrażeń algebraicznych.

historia:

– proszę do końca przerobić materiał z rozdziału V (str. 169 do 182) i pisemnie opracować odpowiedzi do pytań powtórzeniowych z tego rozdziału.

biologia:

 1. Zapoznaj się z treścią podręcznika opisującą Płazy (str. 93-102).
 2. Obejrzyj prezentację multimedialną dotyczącą płazów https://docs.google.com/presentation/d/1D_b5YjWFqMlLyzqEKVL4Cs98dKF1LSuUhoglkQ-nXuA/mobilepresent?slide=id.i61
 3. Na podstawie podręcznika oraz prezentacji wykonaj w zeszycie zadania 1,2 str.96 oraz zadanie 3 str.102

Religia:

Klasa  V-VI –  w podręczniku str. 71-73 czytamy dokładnie cały temat, skupiając się na tekstach Pisma świętego- Ewangelii wg św. Mateusza – Mt 2,1-12  i Liście św. Jakuba –  Jk5,13-15

Temat: Cierpienie – kara czy próba?

W  zeszycie: zapisujemy temat, Odkryć tajemnice , Czy wiesz, że… i  Zapamiętaj!

Po analizie pierwszego tekstu biblijnego Mt 2,1-12 odpowiedz na pytanie:

1. Co  Pan Jezus najpierw uzdrowił  w człowieku  zwanym paralitykiem, a jakie było drugie uzdrowienie (daj odpowiedź i zacytuj ten tekst)

2. Jaki sakrament ustanowił Pan Jezus, który jest pomocą dla ludzi chorych? Jk5,13-15 (daj odpowiedź i zacytuj ten tekst)

3.Napisz, jak należy przygotować dom na przyjście kapłana z sakramentem namaszczenia chorych? ( podr.str.72) Utrwalamy: SiedemSakramentów  świętych – wykonujemy ćwiczenia z dzisiejszego tematu w zeszycie ćwiczeń.  Wspólnie w rodzinie modlimy się za ludzi chorych. Szczęść Boże!

Klasa VII:

język polski:

 1. Proszę utrwalić wiadomości ze słowotwórstwa, aby poprawić napisany sprawdzian (wyraz podstawowy i pochodny, rodzina wyrazów, złożenia, zestawienia i zrosty).
 2. Przeczytaj powieść Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace” (strona internetowa WolneLektury.pl).
 3. Odszukaj i zapoznaj się z życiorysem Stefana Żeromskiego.
 4. Przypomnij sobie i streść mit o Syzyfie.

język angielski:

 1. Podręcznik str. 156 , doczytać 8.2 i 8.3 Bardzo ważne!!!!
 2. Zrobić ćw.A,B i C/ 157 do zeszytu!!!
 3. Podręcznik str. 118 , ćw. C,D i E do zeszytu
 4. Zeszyt ćwiczeń str. 86, ćw. A i B oraz str 87, ćw. A i B ( górne)
 5. Słowniczek str 141; Adjectives Phrasal verbs and prepositions.( nauczyć się)
 6. www.gov.plzdalne lekcje. Wybrać język angielski dla klasy 8
 7. Angielski- dialogi- You Tube

język niemiecki:

Zadania rozwiązane proszę przesłać na maila feledyk@gmail.com

Na początek powtórzenie wiadomości dotyczące godzin i zapisywania czasu:
1. podręcznik , zad, 1, strona 58
2. podręcznik, zad. 2, strona 59
3. podręcznik, zad. 3, strona 59 (zapisz podane godziny słownie)

matematyka:

 1. Proszę powtórzyć i utrwalić wiadomości dotyczące rozwiązywania równań i wyrażeń algebraicznych.
 2. Proszę przeanalizować przykłady z podręcznika: działy 5.3, 5.4, 5.5.
 3. Proszę z każdego działu wybrać 10 zadań i rozwiązać je w zeszycie (podręcznik str. 201-216).

historia:

-proszę przerobić materiał z rozdziału V (str. 156 – 180) i odpowiedzieć na pytania powtórzeniowe.

chemia:

W każdym tygodniu będziecie ode mnie otrzymywać tematy do realizacji, adresy do zestawu filmów przygotowanych przez nauczycieli chemii, wyjaśniających te zagadnienia oraz zadania do realizacji.

Rozwiązane zadania proszę przesyłać na adres: annakrawiec.spklucze@gmail.com

W postaci scana lub zdjęcia, własnoręcznie wykonanego zadania. Podpisanego nr w dzienniku ucznia oraz klasy.

Temat na dzisiaj to:

„Znaczenie wartościowości związku chemicznego przy ustalaniu wzorów i nazw związków chemicznych” – podręcznik str.130, proszę przeczytać ten rozdział i przeanalizować opisane przykłady.

Dosyć dobrze wyjaśnione są te zagadnienia w tym filmie, nie idealnie ale musimy sobie jakoś radzić.

Po przeanalizowaniu tematu bardzo proszę rozwiązać zadania: 3,4,5,7 ze strony 136 i przesłać rozwiązane (scan lub zdjęcie) na mój adres mailowy.

Jakiekolwiek pytania do mnie proszę kierować na podany adres mailowy.

Na rozwiązanie zadań czekam do końca  tygodnia (22 marca).

fizyka:

Proszę uczniów o samodzielne powtórzenie przerobionych tematów z fizyki:
1. Pierwsza zasada dynamiki Newtona – bezwładność  – Proszę uzupełnić brakujące zadania w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.  Materiał dydaktyczny wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=ItkC3FEpH_Q
– Proszę przepisać zadanie z materiału wideo do zeszytu lekcyjnego.  

2. Druga zasada dynamiki Newtona- Proszę uzupełnić brakujące zadania w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.Materiał dydaktyczny wideo:https://www.youtube.com/watch?v=XKNBR4s4o_c
-Proszę przepisać zadanie z materiału wideo do zeszytu lekcyjnego.

biologia:

 1. Przypomnij sobie wiadomości z ostatnich lekcji dotyczących Układu wydalniczego (podręcznik str.153-160).
 2. Wykonaj zadania „Wiesz czy nie wiesz? str. 161-162, odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Religia:

Kl. VII -VIII  – w podręczniku str.67-68 czytamy dokładnie cały temat, ze szczególnym uwzględnieniem i analizą tekstów Pisma świętego- z podręcznika:

 Dzieje Apostolskie; Dz 1,1-3 / Dz 1,8-11 / Dz 2,30-33 /  Dz   5-30-31/ ,

 Ewangelia wg. św. Łukasza: Łk 24,50-52  i  Ewangelia wg. św. Jana: J 14,2-3

Temat: Ten który zmartwychwstał, wstąpił  do nieba, aby dalej być obecny.

W zeszycie: zapisujemy temat, Warto… i Wiem że… oraz Zapamiętaj!

Zadanie domowe do wyboru 2 lub 3 z podręcznika str. 69.

Przypominam kandydatom do Bierzmowania:

do ćw. nr 4.- (było zapowiedziane) –   utrwalamy  pyt. o numerze 16,17,18 ( str.26 )

do ćw. nr.5 – uczymy się pytań o nr.7,8,9,10 i 22 ( str.23,24 i 28)

Kto nie zaliczył wcześniejszych zagadnień  –  ćw. 1.- pyt 21 ( str.27) , ćw. 2– pyt 11,12 ( str. 24), ćw. 3 – pyt. 13,14,15 ( str. 25), lub zaliczył na mniej niż dostateczny  musi poprawić.

Uczymy się z „Niezbędnika Bierzmowanego”. Szczęść Boże!

Klasa VIII:

język polski:

 1. Podręcznik str. 189 – zapoznaj się z definicjami: treść wyrazu, zakres wyrazu.
 2. Wykonaj ćwiczenia 1,2 str. 189, 3,4 str. 190 (podręcznik).
 3. Przypomnij sobie przeczytane w klasie VII i VIII obowiązkowe lektury (skorzystaj z zeszytu do j.polskiego), a następnie zbierz informacje na ich temat w tabeli, uwzględniając: autor i tytuł, rodzaj literacki, gatunek literacki, bohaterowie, problematyka.
 4. Powtórz i utrwal budowę poznanych form wypowiedzi. Skorzystaj ze strony internetowej szkoły, wejdź w dokumenty szkoły, a następnie wymagania edukacyjne, kryteria oceny form wypowiedzi kl. VII i kl. VIII.
 5. W ramach ćwiczeń spróbuj zredagować: zaproszenie dla Podkomorzego na ślub Zosi i Tadeusza, ogłoszenie o sprzedaży zamku Horeszków, reklamę Soplicowa jako miejsca na udany wypoczynek, przepis na bigos litewski, instrukcji parzenia wyśmienitej kawy (zadania dotyczą lektury „Pan Tadeusz”).

język angielski:

 1. Podręcznik str. 156 , doczytać 8.2 i 8.3 Bardzo ważne!!!!
 2. Zrobić ćw.A,B i C/ 157 do zeszytu!!!
 3. Podręcznik str. 118 , ćw. C,D i E do zeszytu
 4. Zeszyt ćwiczeń str. 86, ćw. A i B oraz str 87, ćw. A i B (górne)
 5. Słowniczek str 141; Adjectives Phrasal verbs and prepositions.(nauczyć się)
 6. www.gov.plzdalne lekcje. Wybrać język angielski dla klasy 8

Angielski- dialogi- You Tube

język niemiecki:

Zadania rozwiązane proszę przesłać na maila feledyk@gmail.com

1. Podręcznik, zad 5. strona 63 (list jest na następnej stronie)
2. podręcznik, zad. 6, strona 64
3. Podręcznik, zad. 7, strona 65

matematyka:

 1. Proszę systematycznie analizować oraz rozwiązywać zadania z powtórzenia – podręcznik str. 200-240. W każdym dziale jest przykład rozwiązania, proszę rozwiązać w zeszycie wybrane 15 zadań z każdego działu.
 2. Na stronie internetowej szkoły są zamieszczone materiały do powtórzenia przed egzaminami, proszę o analizę próbnych testów i arkuszy http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Szybka_powtorka_przed_egzaminem_CKE_E8_16_03_2020.pdf https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200317%20SP_Dzien%202.pdf
 3. Zachęcam do skorzystania ze strony https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty7

historia:

-proszę do końca przerobić materiał z rozdziału V (str. 212 – 226)
i odpowiedzieć na pytania powtórzeniowe.

chemia:

W każdym tygodniu będziecie ode mnie otrzymywać tematy do realizacji, adresy do zestawu filmów przygotowanych przez nauczycieli chemii, wyjaśniających te zagadnienia oraz zadania do realizacji.

Rozwiązane zadania proszę przesyłać na adres: annakrawiec.spklucze@gmail.com

W postaci scana lub zdjęcia, własnoręcznie wykonanego zadania. Podpisanego nr w dzienniku ucznia oraz klasy.

Pierwszy temat to:

„Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów” – podręcznik strony 131,132, 134,135 proszę przeczytać te strony, które zawierają podsumowanie tematów dotyczących węglowodorów nasyconych i nienasyconych, o czym mówiliśmy na lekcjach w ostatnich tygodniach.

Dosyć dobrze wyjaśnione są te zagadnienia w tym filmach, nie idealnie ale musimy sobie jakoś radzić więc warto zobaczyć w ramach przypomnienia i powtórzenia.
https://www.youtube.com/watch?v=wzgpjGX9pus&t=9s

Po przeanalizowaniu tematu bardzo proszę rozwiązać zadania: 1,2,3,4,5,6 ze strony 136 i przesłać rozwiązane (scan lub zdjęcie) na mój adres mailowy.

Jakiekolwiek pytania do mnie proszę kierować na podany adres mailowy.

Na rozwiązanie zadań czekam do końca tygodnia (22 marca)

fizyka:

Proszę uczniów o samodzielne powtórzenie przerobionych tematów z fizyki:

1. Ruch drgający. – Proszę uzupełnić brakujące zadania w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.  Materiał dydaktyczny wideo:https://www.youtube.com/watch?v=TOiv5ZElH4k
-Proszę przepisać zadanie z materiału wideo do zeszytu lekcyjnego.  

2. Wykres ruchu drgającego. Przemiany energii.- Proszę uzupełnić brakujące zadania w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.     Materiał dydaktyczny wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=TAKleQBRuBM

3.Fale mechaniczne.
 – Proszę uzupełnić brakujące zadania w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.    Materiał dydaktyczny wideo: https://www.youtube.com/watch?v=4LKzKRGlQgU

4. Fale dźwiękowe- Proszę uzupełnić brakujące zadania w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.    Materiał dydaktyczny wideo:https://www.youtube.com/watch?v=qROXb3AdSt8

5. Wysokość i głośność dźwięku. – Proszę uzupełnić brakujące zadania w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.    Materiał dydaktyczny wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=Gmj0jJNCyu4

6. Fale elektromagnetyczne. – Proszę uzupełnić brakujące zadania w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.Materiał dydaktyczny wideo:https://www.youtube.com/watch?v=x8tJGv8sNQA
– Proszę przerysować do zeszytu widmo fal elektromagnetycznych (można z podręcznika), opisać poszczególne rodzaje fal elektromagnetycznych z zaznaczonymi na diagramie odpowiadającymi im długościami fal oraz częstotliwościami, w zakresie światła widzialnego można użyć kolorów od czerwonego do fioletowego takich jak kolory tęczy. Proszę również opisać gdzie znajdują zastosowanie poszczególne rodzaje fal elektromagnetycznych.

biologia:

 1. Zapoznaj się z trescią podręcznika opisującą Ekosystem str.116-120.
 2. Obejrzyj prezentację multimedialną https://docs.google.com/presentation/d/1XC3d9Efi-dyqa6zTYeUMXQhge-i0WMn8P6i8drvtFOw/mobilepresent?slide=id.i61
 3. Podaj dwa przykłady gospodarczego wykorzystania ekosystemów naturalnych w Twojej okolicy (na terenie wsi, gminy lub powiatu). W zeszycie zapisz odpowiedź.

WOS:

Proszę wykonać pisemnie w zeszycie zad. 2 i 4 str. 126-127.

EDB:

Wychowanie fizyczne:

Religia:

Kl. VII -VIII  – w podręczniku str.67-68 czytamy dokładnie cały temat, ze szczególnym uwzględnieniem i analizą tekstów Pisma świętego- z podręcznika:

 Dzieje Apostolskie; Dz 1,1-3 / Dz 1,8-11 / Dz 2,30-33 /  Dz   5-30-31/ ,

 Ewangelia wg. św. Łukasza: Łk 24,50-52  i  Ewangelia wg. św. Jana: J 14,2-3

Temat: Ten który zmartwychwstał, wstąpił  do nieba, aby dalej być obecny.

W zeszycie: zapisujemy temat, Warto… i Wiem że… oraz Zapamiętaj!

Zadanie domowe do wyboru 2 lub 3 z podręcznika str. 69.

Przypominam kandydatom do Bierzmowania:

do ćw. nr 4.- (było zapowiedziane) –   utrwalamy  pyt. o numerze 16,17,18 ( str.26 )

do ćw. nr.5 – uczymy się pytań o nr.7,8,9,10 i 22 ( str.23,24 i 28)

Kto nie zaliczył wcześniejszych zagadnień  –  ćw. 1.- pyt 21 ( str.27) , ćw. 2– pyt 11,12 ( str. 24), ćw. 3 – pyt. 13,14,15 ( str. 25), lub zaliczył na mniej niż dostateczny  musi poprawić.

Uczymy się z „Niezbędnika Bierzmowanego”. Szczęść Boże!

Teatr dla dzieci

ZŁAP GROTESKĘ W SIECI – KLIKNIJ TUTAJ!

Teatr Groteska przenosi teatr do sieci. Zapraszamy wszystkich o godz. 12.00 do oglądania.

Klasa I-III

Szanowni Rodzice, w związku z zawieszeniem zajęć w szkole, zwracamy się z prośbą o zmotywowanie uczniów do pracy samodzielnej w domu. Na stronie szkoły na bieżąco będą pojawiać się materiały do pracy zdalnej w domu. Wszystkie udostępnione serwisy są bezpłatne. Prosimy aby uczniowie pracowali także we własnych ćwiczeniach i podręcznikach.

Przykładowe propozycje do powtórki, utrwalenia i nauki:

Klasy I-III
-ćwiczyć tabliczkę mnożenia i dzielenia (III)
-doskonalić dodawanie i odejmowanie w poznanym zakresie
-doskonalić technikę czytania; czytanie ze zrozumieniem
-utrwalać poznane zasady ortograficzne
-doskonalić umiejętność kształtnego i bezbłędnego pisania – codziennie przepisywać tekst w dodatkowym zeszycie -1 strona
-rozwiązywać zadania tekstowe
-układać treść zadań do rysunku i działania
Klasy I-III zachęcamy do wykonywania ćwiczeń na stronach internetowych

https://www.matzoo.pl/

logo

POWTÓRKA DLA KLASY 8

Uczniowie klasy 8 znajdą poniżej link do zadań, które pomogą powtórzyć i utrwalić najważniejsze wiadomości przed egzaminem.

Zadania powtórkowe dla uczniów klasy VIII:

Szybka powtórka przed egzaminem

Plik audio

Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów

Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. Zachęcamy do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

Grafika z tekstem: Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli. Ciemne bladoniebieskie tło ze zdjęciem po prawej stronie napisów znajdujących się na białym tle. Na zdjęciu widać drewniane, kolorowe litery alfabetu.

Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

Grafika informująca z tekstem: Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje
Ciemnoniebieskie tło, po lewej stronie fotografia dziecka z tabletem, a po prawo tekst na białym tle.

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy rodziców, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów do samodzielnej pracy w domu.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe:

Epodreczniki.pl

To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje uczniom gotowe materiały dydaktyczne.

Materiały dostępne na platformie są:

 • bezpłatne,
 • zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,
 • dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon)

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

Uczniowie znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów.

Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:

Portal lektury.gov.pl

To portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.

Strona internetowa Centrum Nauki Kopernik

Strona oferuje publikacje popularno-naukowe i materiały edukacyjne o tematyce kosmicznej. Są to m.in. scenariusze lekcji, broszury informacyjne i filmy edukacyjne.

Portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej

Na portalu IPN w zakładce Edukacja znajdują się specjalne podstrony dla uczniów i nauczycieli, na których są udostępniane bezpłatne materiały edukacyjne. W serwisie można znaleźć m.in. teki edukacyjne, filmy dokumentalne, spoty historyczne i inne materiały audiowizualne przedstawiające np. serie komiksów o II wojnie światowej czy symbole narodowe.

Serwis Telewizji Polskiej

Telewizja Polska przygotowała dla dzieci i młodzieży produkcje o charakterze edukacyjnym, popularnonaukowym i kulturalnym. Na kanale dziecięcym TVP ABC w godz. 8:00-13:00 młodzi widzowie będą mogli codziennie obejrzeć różne programy edukacyjne.

Wśród nich są m.in.: „Al-chemik” – program, który w przystępny sposób wyjaśnia zjawiska chemiczne i fizyczne, a także „Zaczarowany świat”, dzięki któremu dzieci zrozumieją trudne pojęcia związane ze sztuką. TVP ABC zaprasza również najmłodszych do oglądania programów takich jak: „Teleranek”, „Zagadki zwierzogromadki”, „Zwierzaki czytaki” oraz „Studio ABC”.”

ZAPRASZAMY

Drodzy Rodzice i Uczniowie, bardzo serdecznie zachęcamy do zwiedzania on-line.

Od poniedziałku (16.03) Muzeum Powstania Warszawskiego będzie się z Wami łączyć on-line 📲💻 Codziennie minimum 4⃣ wejścia na żywo z naszymi ekspertami, którzy podzielą się swoją wiedzą i pasją. Do zobaczenia po drugiej stronie ekranów 👩‍🏫👨‍🏫➡👩‍💻👨‍💻

Rozkład jazdy od poniedziałku 16.03 do piątku 20.03:

🔸Godz. 9.00
Wirtualne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego
🔹Godz. 10.00
Lekcja historii on-line // Poziom: VII klasy szkoły podstawowej i starsi
🔸Godz. 12.00
Lekcja historii on-line // Poziom: uczniowie klas I-VI (szkoły podstawowe)
🔹Godz. 14.00
Wykład historyczny // Poziom: licealiści, studenci i wszyscy zainteresowani 😉

https://www.1944.pl/zasoby-muzeum.html

INFORMACJA

TVP Kultura rozpoczęła emisję zekranizowanych lektur szkolnych i innych ciekawych propozyjcji.

Poniedziałek -16 marca 2020 r.
1.”Pinokio”- godz.13.00
2.”W pustyni i w puszczy” -godz.16.25 (I część)

Wtorek-17 marca 2020 r.
1.”Klub włóczykijów i tajemnica dziadka Wółczykija”-godz.13.00
2.”W pustyni i w puszczy” -godz.15.55 (II część)

Środa-18 marca 2020 r.
1.”Panna Nikt”-godz.13.00
2.”W pustyni i w puszczy” -godz.16.00 (III część)

Czwartek-19 marca 2020 r.
1.”Katarynka”-godz.13.00
2.”Antek”-godz.13.25
3.”W pustyni i w puszczy” -godz.15.40 (IV część)

Piątek-20 marca 2020 r.
1.”Mały Książę”-godz.16.25

Poniedziałek-23 marca 2020 r.
1.”Złota kaczka”-godz.13.00

Wtorek-24 marca 2020 r.
1.”Latarnik”-godz.13.00

UWAGA!!!

UWAGA!

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

ORAZ W TROSCE O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW

I DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWKI INFORMUJEMY, ŻE

SZKOŁA I ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY  W  RODAKACH

POZOSTAJE ZAMKNIĘTA/Y OD DNIA  16  marca 2020 r.  DO ODWOŁANIA

Prosimy, aby rodzice zwrócili uwagę na konieczność przebywania w tym czasie dzieci w domach. Dla bezpieczeństwa własnego i rodziny, dzieci i uczniowie powinni pozostać w miejscu zamieszkania i ograniczyć kontakty z innymi do minimum.

UWAGA!!!

W związku z decyzją prezesa Rady Ministrów P. Mateusza Morawieckiego od dnia 16.03.2020r do dnia 25.03.2020r. wszystkie szkoły, przedszkola będą zamknięte.

W dniach 12,13.03.2020r. (czwartek, piątek) w szkołach i przedszkolach będą odbywać się tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, dzieci którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.