Witamy na stronie naszej szkoły!

MATERIAŁY KLASA 7 15.06-19.06

JĘZYK POLSKI:

15.06.2020
Klasa VII
Temat :Obraz ojczyzny w wierszu Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka (II)”.
1.Zapoznaj się z notką biograficzną dotyczącą C.K. Norwida oraz jego utworem zamieszczonym w podręczniku na str.313.
2. Napisz jak rozumiesz cytat ; ‚Do tych , co mają tak za tak , nie za nie / Bez światłocienia”. Pamiętaj , że słowa te są parafrazą słów Jezusa : ” Niech wasza mowa będzie : Tak, tak i nie, nie „.
3.Wypisz na podstawie utworu wartości moralne , jakimi kierują się ludzie mieszkający w ojczyźnie Norwida, obok zapisz cytat z utworu to potwierdzający.
4. Ustal kim jest podmiot liryczny i w jakiej sytuacji się znajduje.
5.Teraz wykonaj polecenie nr 5 ze str.314.
6. Zadanie domowe : Stwórz ranking siedmiu cudów Polski ( mogą się w nim znaleźć miejsca , dzieła sztuki, dania itp.).

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 8 15.06-19.06

JĘZYK POLSKI:

15.06.2020
Klasa VIII
Temat : Trening przed egzaminem – redagujemy wypracowania ( przemówienie i opowiadanie) zawarte w próbnym egzaminie ósmoklasisty – ciąg dalszy.

czytaj więcej >>

ZWROT PODRĘCZNIKÓW!!!

Prosimy o zwrot podręczników oraz pozostałych książek do biblioteki szkolnej według harmonogramu:

15.06 poniedziałek – klasy I-III, V

16.06 – 18.06 (egzaminy klasy 8) – klasa VIII

19.06 piątek – klasy VI, VII

Książki prosimy spakować oraz podpisać, należy je umieścić w pudełku, które znajduje się przed drzwiami wejściowymi do szkoły, można je przynosić w godzinach: 7.00-15.00.

Serdecznie dziękujemy

MATERIAŁY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 8.06-12.06

Drodzy Rodzice!
W bieżącym tygodniu porozmawiamy o emocjach i uczuciach. Spróbujemy identyfikować i nazywać uczucia i emocje towarzyszące im podczas różnych aktywności oraz od¬czytywać emocje swoich kolegów i koleżanek. Poćwiczymy odporność emocjonalną, sposoby reagowania podczas wygranej i przegranej. Słuchając opowiadań i wierszy porozmawiamy o własnych uczuciach i reagowaniu na nie. Utrwalimy informacje dotyczące akceptacji wszystkich uczuć oraz radzenia sobie z tymi, które są dla dzieci trudne. Na podstawie opowiadania dzieci utrwalą treść i znaczenie przysłowia „Prawdzi¬wych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Dzieci spróbują wyrażać swoje nastroje za pomocą środ¬ków muzycznych i plastycznych. Stworzymy pracę plastyczną – przestrzenną makietę „Czarna jama”.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 1 8.06-10.06

PONIEDZIAŁEK 08.06.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Cztery pory roku.

Lekcja on-line o godzinie 16.00

Podręcznik str.66-67; ćwiczenia str. 66- 67

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 3 8.06-10.06

ED. MATEMATYCZNA 8.06

Powtórzenie materiału z zakresu liczb i szacowania wyników. Zapisywanie liczb za pomocą cyfr. Utrwalenie pojęć wiek, kwartał, kwadrans, doba, tona,  kilometr.       
                      Ćw. str. 69-70.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 5 8.06-10.06

JĘZYK POLSKI:

Język polski – 08.06.2020
Klasa V
Temat : O tradycjach i zwyczajach tych dawnych i tych całkiem nowych . Lekcja przez Skype .

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 6 8.06-10.06

JĘZYK POLSKI:

Język polski – 08.06.2020
Klasa VI
Temat : Muzyka słowami zagrana.
1. Odczytaj tekst z podręcznika do literatury str.225 – 228 .
2. Zapoznaj się z przypisami . 
3.Teraz wykonaj ćw. nr 2 str. 229 .
4. Następnie wykonaj polecenie nr 1 , 4, 5 i 6 ze str.228 – 229 .
5.Teraz przejdź do rozwiązania polecenia nr 9 i 10 s. 229 .
6 .Zapoznaj się z informacjami z ramki Zapamiętaj ! – dotyczą instrumentacji głoskowej.
7. wyszukaj w tekście i wpisz do zeszytu inny fragment zawierający instrumentację głoskową.
8. Na zakończenie wykonaj polecenie 11 i 12 ze s. 230. (dla ułatwienia podaję , że wyolbrzymienie reakcji , cech , ilości itp. nazywamy w utworze literackim  hiperbolą ).

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 7 8.06-10.06

JĘZYK POLSKI:

Język polski – 08.06.2020
Klasa VII
Temat : Wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania.
1. Zapoznaj się z wiadomościami dotyczącymi imiesłowowego równoważnika zdania – podręcznik s. 302 .
2. A teraz wykonaj ćwiczenia od 1 do 5 ze s. 303 .
3. Do sprawdzenia prześlij rozwiązanie polecenia nr 5 ze str. 303 .

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 8 8.06-10.06

JĘZYK POLSKI:

Język polski – 08. 06 2020
Klasa VIII
Temat : Trening przed egzaminem – rozwiązujemy próbny test egzaminacyjny z języka polskiego . Lekcja przez Skype .

czytaj więcej >>