Uczniowie

 

Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego   2020/21:

przewodnicząca SU– 

zastępca przewodniczącej– 

skarbnik-

Najlepsi uczniowie  roku szkolnego 2015/2016

Klasa I

 • Mikołaj Kożuch
 • Szymon Kubański

Klasa II

 • Wiktoria Jeziorna
 • Julia Leśniak
 • Natalia Nowosińska
 • Igor Swędzioł

Klasa IV

 • Małgorzata Antonik
 • Krzysztof Domagała
 • Karolina Firek
 • Natalia Mrówka
 • Kinga Oruba
 • Kinga Słabosz

Klasa V

 • Weronika Szymonek
 • Wiktoria Kożuch

Klasa VI

 • Paweł Domagała
 • Patrycja Kruszak