Dokumenty szkoły

 

sp.rodaki.pl/…/Klauzula-informacyjna-SP-Rodaki.doc

Wniosek rekrutacyjny do klasy I (dzieci spoza obwodu szkoły):

Zgłoszenie dziecka do klasy I (dzieci z obwodu szkoły):

Wymagania edukacyjne:

MATEMATYKA:

INFORMATYKA:

JĘZYK POLSKI:

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

CHEMIA:

BIOLOGIA:

PRZYRODA:

FIZYKA:

JĘZYK ANGIELSKI:

GEOGRAFIA:

HISTORIA:

WOS: