„WŁĄCZ ECO WYOBRAŹNIĘ”

Klasa II przystąpiła do udziału w II Edycji Projektu Edukacyjnego „Pan Sprzątalski” – edukacja ekologiczna o odpadach w nauczaniu wczesnoszkolnym. Organizatorem projektu jest spółka Biosystem Organizacja odzysku Opakowań SA z siedzibą w Krakowie. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów klas I-III w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzyma edukacyjny pakiet przyrodniczy.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone trzy konkursy:

  • „Na tropie śmieciucha” – konkurs zespołowy dla klas,
  • „Coś z niczego, coś z niepotrzebnego, czyli o odpadach inaczej”, konkurs indywidualny,
  • „Coś z niczego, coś z niepotrzebnego, czyli o odpadach inaczej”, konkurs zespołowy dla uczniów.

Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Małgorzata Leśniak.

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj