Sprawdzian szóstoklasisty – 5 kwietnia 2016

imagesSprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego. Co istotne, podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą ‎stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

 

Sprawdzian składa się z dwóch części:‎
• część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎
• część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.

Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.cke.edu.pl

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY???

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

Już niedługo Sprawdzian Szóstoklasisty. Zachęcamy do rozwiązywania arkuszy i zestawów zadań powtórzeniowych.
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20050817110615946 – tutaj można znaleźć arkusze z poprzednich lat, informator o sprawdzianie.
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20130827085823646 – zestawy zadań powtórzeniowych.
http://www.math.edu.pl/sprawdzian-szostoklasisty – zestawy powtórzeniowe z matematyki.
http://www.math.edu.pl/testy-matematyczne – testy matematyczne z różnych tematów.
http://gwo.pl/materialy-strefa-ucznia-6sp-m2444 – testy online do podręcznika Matematyka z Plusem

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj