„Wielki Test Bezpieczeństwa” Klubu Bezpiecznego Puchatka – 24.11 – 28.11.2014

W dniach od 24 do 28 listopada w ramach Klubu Bezpiecznego Puchatka odbywał się Tydzień Bezpieczeństwa. Podczas całego tygodnia uczniowie klas pierwszych ze wszystkich szkół uczestniczących w programie,  rozwiązywali Wielki Test Bezpieczeństwa, który został zamieszczony na stronie www.bezpiecznypuchatek.pl. Również i nasi uczniowie z klasy pierwszej, na zajęciach komputerowych z pomocą swoich nauczycieli, przystąpili do sprawdzenia swojej wiedzy na temat bezpieczeństwa.  Odpowiadając na 15 pytań dzieci równocześnie sprawdzały i utrwalały wiadomości zdobyte w szkole w ramach programu Klub Bezpiecznego Puchatka o tym, jak unikać zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole i w domu. Test był jednocześnie formą zabawy i sprawdzenia, co dzieci już wiedzą o bezpieczeństwie, a jakie tematy należy jeszcze z nimi omówić. Koordynatorem programu Klub Bezpiecznego Puchatka w naszej szkole była p. Iwona Barczyk, której w sprawnym przeprowadzeniu testu pomagała p. Dorota Kożuch.

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj