„Czyste powietrze wokół nas” – zajęcia w ramach programu edukacji prozdrowotnej przedszkolaków

310120141426W piątek 31 stycznia nasi najmłodsi uczniowie z klas 0 – I uczestniczyli w kolejnych już zajęciach realizowanych w ramach Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”. To już VI edycja ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną, służącej ochronie  zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przed narażeniem na dym tytoniowy. Pomimo świadomości zagrożeń zdrowotnych oraz coraz bardziej restrykcyjnych przepisów antytytoniowych, ciągle duża grupa palaczy (50% mężczyzn i 48% kobiet – Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu 2011 ), przyznaje się do palenia tytoniu w obecności dzieci. Celem podejmowanych, w ramach programu działań jest między innymi zwiększenie poziomu wiedzy na temat szkodliwości aktywnego i biernego palenia oraz  wykształcenie u dzieci umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu (w tym dymu papierosowego). Program ten skierowany jest nie tylko do dzieci, ale również ich rodziców  i opiekunów, a jego głównym celem jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Pierwszą z form realizacji programu była wycieczka po najbliższej okolicy.  Dzieci już w szkole poinformowane zostały, aby podczas wycieczki bacznie obserwować dymy oraz skąd one się wydobywają, dlatego rozglądały się i żywo reagowały na każde zauważone źródło dymu. Podczas drugich zajęć „Co i dlaczego dymi?” zadaniem dzieci  było narysowanie dymów, które zaobserwowały na spacerze.  Maluchy z dużym zaangażowaniem podjęły się zadania. Po skończeniu pracy wszyscy obejrzeli powstałe rysunki,  porównując je z informacjami zdobytymi podczas oglądania prezentacji multimedialnej. Wspólnie z nauczycielem ustaliły też dlaczego dymią samochody, fabryki i kominy domów. Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, projektowały własny plakat ,,Nie pal przy mnie” , rysowały różne źródła dymu. Ponieważ główną formą realizacji programu jest cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z 5 zajęć warsztatowych, toteż przed naszymi maluchami są   jeszcze zajęcia: „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”, „Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?” oraz „Jak unikać dymu papierosowego – nie pal przy mnie”. Koordynatorem programu  „Czyste powietrze wokół nas”  w naszej szkole jest p. Iwona Barczyk.

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj