Harmonogram zajęć dla klas I-III

ZAJĘCIA REALIZOWANE  W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. M. KOPERNIKA W RODAKACH
W  RAMACH PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA PROCESÓW NAUCZANIA I WYCHOWANIA
W ROKU SZKOLNYM 2012/13

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
Poniedziałek godz. 1330-1500

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
Piątek godz. 1240-1325,  1330-1415

ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
Wtorek  godz. 1240-1415

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE
Środa godz.  1330-1500