Niebieski dzień Kubusiowych Przyjaciół Natury – 22 marca Światowym Dniem Wody

Wszyscy wiedzą, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa woda i jak ważne jest jej oszczędzanie. Nikogo nie trzeba tez przekonywać, że bez wody nie byłoby życia. Dlatego najmłodsi uczniowie naszej szkoły postanowili o tym przypomnieć. Jako Kubusiowi Przyjaciele Natury zorganizowali „niebieski dzień” poświęcony właśnie wodzie. Przeprowadzona przez dzieci z Oddziału Przedszkolnego i klasy pierwszej akcja miała na celu nie tylko uświadomienie jak ważną rolę ogrywa woda i co by się stało, gdyby jej zabrakło, ale również przypomnienie o zbliżającym się Światowym Dniu Wody, który został ustanowiony na dzień 22 marca rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem ustanowienia tego święta był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

 

Nasze maluchy rozpoczęły swoją akcję warsztatami plastycznymi, które odbyły się w czasie zajęć otwartych, na które zaproszeni zostali rodzice przedszkolaków. Wspólnie z rodzicami dzieci wykonały plakaty zachęcające do oszczędzania wody. Podczas „niebieskiego dnia” ubrane na niebiesko dzieci, zaprezentowały przygotowane wiersze i piosenki o wodzie. Na pamiątkę tego szczególnego dnia uczniowie klasy pierwszej rozdali swoim starszym kolegom i koleżankom „kropelki wody” z hasłami nawołującymi do oszczędzania wody. Uczniowie klas 0 – III obejrzeli tez film o „Przygodach kropelki”, z którego dowiedzieli się „skąd się bierze woda?”. Na zakończenie „niebieskiego dnia” pani Joanna Bokalska – Rajba przypomniała wszystkim uczniom naszej szkoły „dlaczego należy oszczędzać wodę i w jaki sposób możemy to czynić?’. „Niebieski dzień” przygotowały wraz z uczniami klas 0 –I p. Iwona Barczyk i p. Joanna Bokalska – Rajba.

Dlaczego należy oszczędzać wodę?
Oszczędność wody nie powinna wynikać z zasobności naszego portfela czy z obecnego trendu szerzonego w mediach czy kampaniach społecznych, lecz ze świadomości, że nasze zasoby wód są niestety niewielkie i ograniczone. Zasoby wodne naszego kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca klasyfikują Polskę na jednym z ostatnich miejsc w Europie, natomiast według dostępności wody plasujemy się w grupie państw o bardzo małych zasobach. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że pod względem zasobów wody nasz kraj ma zbliżone warunki do Egiptu. Taki stan rzeczy wynika nie tylko z przyczyn od nas niezależnych takich jak: skromne zasoby wodne czy warunki fizykochemiczne ale przede wszystkim z nieracjonalnego gospodarowania zasobami, nadmiernej koncentracji przemysłu czy zanieczyszczaniu zasobów na skutek antropopresji.

Co robić?
Przede wszystkim należy zacząć od siebie i zadbać o to by nie marnować wody. Woda nie musi cały czas lecieć z kranu kiedy my zajęci jesteśmy myciem zębów, czy w przypadku panów goleniem się. Kąpiel w wannie pełnej wody, możemy zastąpić szybkim prysznicem pamiętając o wyłączeniu wody podczas namydlania ciała. Dzisiejsza technika też pomaga w oszczędzaniu wody bo np. pralka czy zmywarka, szczególnie ta ostatnia obecna coraz częściej w naszych domach, zużywają znacznie mniej wody niż tradycyjne ręczne pranie czy zmywanie. Należy pamiętać, aby urządzenia te były załadowane w całości.

Ponadto należy zadbać o ścieki pochodzące z naszych gospodarstw domowych. Problem ten dotyczy terenów nieskanalizowanych – głównie na wsiach i w małych miejscowościach, gdzie ścieki zamiast w szczelnym i bezodpływowym szambie gromadzone są w nieszczelnych studzienkach, w efekcie czego dostają się do wód gruntowych, zanieczyszczając je.

Natomiast ścieki z dużych miast, odprowadzane powinny być do oczyszczalni miejskich pracujących wyłącznie w oparciu o technologie usuwające ze ścieków najbardziej niebezpieczne dla zbiorników i cieków wodnych zanieczyszczenia tzw. biogeny. Z tego względu, że należymy do krajów, w których wody jest najmniej, powinniśmy o nią dbać jak najefektywniej, poprzez wdrażanie odpowiednich przepisów i technologii chroniących wody, ale również poprzez uświadamianie społeczeństwa już od najmłodszych lat.

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj