Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Warsztaty edukacyjne GAZ SYSTEM

  /  Aktualności główne (Szkoła)   /  Warsztaty edukacyjne GAZ SYSTEM

Warsztaty edukacyjne GAZ SYSTEM

Uczniowie klasy 7 zostali laureatami konkursu na plakat popularno-naukowy i zakwalifikowali się do warsztatów edukacyjnych. Zajęcia zostały przeprowadzone dnia 18 listopada. Podczas warsztatów uczniowie obejrzeli filmy udostępnione przez organizatora, przeprowadzili z pomocą nauczyciela kilka eksperymentów chemicznych z wykorzystaniem wygranych materiałów edukacyjnych, a na koniec przetestowali zdobytą wiedzę podczas quizzu. Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższy wynik otrzymali atrakcyjne nagrody. Warsztaty edukacyjne GAZ SYSTEM pozwoliły na doskonalenie umiejętności obserwacji i wyjaśniania przebiegu zjawisk i procesów chemicznych, dostrzeżenie roli fizyki i chemii w zjawiskach otaczających nas na co dzień, a także rozbudziły zainteresowanie uczniów działalnością Organizatora, bezpieczną eksploatacją gazowej sieci przesyłowej oraz wpływem paliw gazowych na środowisko naturalne. Zajęcia prowadziła pani Agnieszka Bruzda.