Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Spotkanie ze sztuką przez duże S

  /  Aktualności główne (Szkoła)   /  Spotkanie ze sztuką przez duże S

Spotkanie ze sztuką przez duże S

26.04.2023 r. w ramach projektu Małopolska Tarcza Humanitarna uczniowie naszej szkoły wybrali się do Muzeum Narodowego w Krakowie. W Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach młodsze klasy uczestniczyły w lekcjach muzealnych pt. ”Legendy, baśnie i mity w obrazach”, kl. 6 i 8 uczyły się analizy dzieł sztuki.
Cele, jakie zakładaliśmy, tj. zapoznanie uczniów ukraińskich z polską kulturą, podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w muzeum, nabycie umiejętności interpretacji sztuki, odnajdywania kontekstów literacko – malarskich, integracja i wspólne przeżywanie pozytywnych emocji – zostały osiągnięte.