Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Rada Rodziców

  /  Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Wybór Komisji Rewizyjnej oraz Prezydium Rady Rodziców przeprowadzony został w sposób tajny w dniu 20 września 2021.

Przewodnicząca  –  Aleksandra Majcher

Zastępcą Przewodniczącej – Karolina Bieniek

Sekretarz –  Urszula Binek

Skarbnik  –  Justyna Matyja

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej  –  Ewa Mikosz- Ładoń

Członkowie Komisji Rewizyjnej : Aleksandra Mrówka i Szczepan Kulawik

KONTO RADY RODZICÓW:

PKO BP: 94 1020 2430 0000 8802 0071 5797

Kontakt

W przypadku wszelkich pytań zachęcam do kontaktu bezpośrednio z Prezydium Rady lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
radarodzicowrodaki@gmail.com

INFORMACJE DOTYCZACE SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW:

Notatka ze Sprawozdania Finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021

W dniu 20 września 2021 Komisja Rewizyjna dokonała kontroli kasy i dokumentacji finansowej Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021 na dzień 20 września 2021.

Stan środków finansowych w dniu kontroli wynosił 7801,02zł w tym:

·       w kasie  – 4 685,38 zł

·       w banku  – 3 115,64 zł

Rada Rodziców potwierdza również wydatki oraz wpływy w ramach Pikniku Rodzinnego z dnia 11 września 2021r.

·       Wydatki łącznie (rozliczone i do rozliczenia) – 3011,25zł

·       Darowizny (przelew na konto) – 1200,00zł

·       Darowizna w gotówce, środki trwałe – 1674,65zł

·       Gotówka pozyskana w trakcie pikniku – 4470,50zł

                                              Suma Wpłat: 7345,15zł

Wpływy po odliczeniu łącznych kosztów: 4333,90zł

Wszelkie protokoły i dokumentacja jest dostępna w Prezydium Rady Rodziców.