Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Rada Rodziców

  /  Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Wybór Komisji Rewizyjnej oraz Prezydium Rady Rodziców przeprowadzony został w sposób tajny w dniu 26 września 2023r.

Przewodnicząca  –  KAROLINA BIENIEK

Zastępcą Przewodniczącej – ROBERT ŁADOŃ

Sekretarz – Ewa Mikosz- Ładoń

Skarbnik  –  URSZULA BINEK

 

KONTO RADY RODZICÓW

PKO BP: 94 1020 2430 0000 8802 0071 5797

Kontakt

W przypadku wszelkich pytań zachęcam do kontaktu bezpośrednio z Prezydium Rady lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
radarodzicowrodaki@gmail.com

INFORMACJE DOTYCZACE SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW:

Notatka ze Sprawozdania Finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021

W dniu 20 września 2021 Komisja Rewizyjna dokonała kontroli kasy i dokumentacji finansowej Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021 na dzień 20 września 2021.

Stan środków finansowych w dniu kontroli wynosił 7801,02zł w tym:

·       w kasie  – 4 685,38 zł

·       w banku  – 3 115,64 zł

Rada Rodziców potwierdza również wydatki oraz wpływy w ramach Pikniku Rodzinnego z dnia 11 września 2021r.

·       Wydatki łącznie (rozliczone i do rozliczenia) – 3011,25zł

·       Darowizny (przelew na konto) – 1200,00zł

·       Darowizna w gotówce, środki trwałe – 1674,65zł

·       Gotówka pozyskana w trakcie pikniku – 4470,50zł

                                              Suma Wpłat: 7345,15zł

Wpływy po odliczeniu łącznych kosztów: 4333,90zł

Wszelkie protokoły i dokumentacja jest dostępna w Prezydium Rady Rodziców.

Komunikat Rady Rodziców dotyczący ubezpieczenia indywidualnego NNW w szkole

 Szanowni Rodzice,

        Niniejszym informujemy, iż w roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła zgodnie z wytycznymi MEN, postanowiła nie organizować ubezpieczenia grupowego tzw. „NNW szkolne”. Nie znaczy to jednak, że kwestie bezpieczeństwa uczniów nie są dla nas ważne.

Przypominamy, że obecna polisa grupowa NNW uczniów kończy się z dniem 30.09.2021


Opis i porównanie ofert

Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im: Mikołaja Kopernika w Rodakach zostały porównane następujące oferty od firm ubezpieczeniowych:

– PZU

– Generali

– Warta

– Edupolisa.pl

– Kochamtodbam.pl – Signal Induna 

Pierwsze trzy oferty ( PZU, Generali, Warta), są przygotowane jako oferta grupowa przy założeniu że ubezpieczonych będzie 72 osoby i jest zawierane imiennie w formie papierowej przy mniejszej ilości osób ubezpieczonych jest możliwość iż cena może ulec zmianie, wszystkie dzieci mają jeden wariant ubezpieczenia. Rada Rodziców nie może podpisać takich umów grupowych.

Pozostałe dwie oferty są przedstawione jako grupy otwarte i cena nie ulega zmianie w zależności od ilości zawartych umów w naszej szkole. Ubezpieczenie jest zawierane zdalnie  i do wyboru mamy klika wariantów ubezpieczenia ( to rodzic decyduje jakie ubezpieczenie zawiera ). Rada Rodziców rekomenduje aby zapoznać się z tymi ofertami.

Najlepsze wyniki w tabelce zostały wpisane na czerwono.

Aby uzyskać takie ceny w zakupie online w Eupolisa.pl oraz kochamtodbam.pl, należy wpisać kod uprawniający do zniżki:

Kod zniżkowy Kochamtodbam.pl  http://kochamtodbam.pl/kup-ubezpieczenie/nnw-szkolne?_ref=UZ47628&fbclid=IwAR2DzQEbzVdrzt-3WJtAskbGZgILPvlD5Ax8e6QWIDekSCf7DjgAFqxgTX8