Super Szkoła

 


Rok pod znakiem „Super Szkoły”

„SUPER SZKOŁA” to nazwa ogólnopolskiego projektu na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, który finansują Ministerstwo Edukacji Narodowej i Europejski Fundusz Społeczny, a koordynuje Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej. Czas trwania projektu przewidziany jest na okres od kwietnia 2007 roku do marca 2008 roku. W ramach „SUPER SZKOŁY” Szkoła Podstawowa w Rodakach pozyskała grant w wysokości 133 187,50 zł na realizację projektu pod nazwą „Ja i moje miejsce w świecie – czas na kreatywność”. Pozyskane środki przeznaczone są na następujące zadania programowe:

 • zajęcia: logopedyczne, wyrównawcze z matematyki, korekcyjne na basenie, wyrównawcze prowadzone metodą Dennisona;
 • warsztaty: twórczego myślenia, tańca kreatywnego, teatralne, plastyczne, języka angielskiego, informatyczne;
 • organizacja i działanie sekcji judo;
 • trening umiejętności uczenia się i uczenie się szybkiego czytania;
 • cykl wycieczek do teatru, wycieczki: do kina, filharmonii, muzeum, parku wodnego;
 • obóz wakacyjny;
 • Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności połączona z wycieczką do Warszawy;
 • konkursy: „Liga Mistrzów Matematycznych”, „Moja wieś – wsią europejską”;
 • szkolenia nauczycieli.

Uczniowie szkoły licznie uczestniczą w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych, z którego największym powodzeniem cieszą się treningi judo. Ponadto w okresie od maja do listopada 2008 roku beneficjenci projektu mogli:

 • obejrzeć 2 spektakle teatralne: „O smoku grubeloku” i „Pyza na polskich dróżkach”;
 • zwiedzić przepiękne galerie Muzeum Czartoryskich w Krakowie;
 • odpocząć w kinie, parku wodnym i Wadowicach;
 • uczestniczyć w „Wakacyjnym obozie”, „Festynie Międzypokoleniowym” i „Festiwalu Koszenia Łąk”.