Festiwal Otwarte Ogrody

 

Taki tytuł nosi realizowany w roku szkolnym 2007/2008 w SP w Rodakach projekt z zakresu ekologii. Projekt został wyróżniony w konkursie dotacyjnym „Szkoły dla Ekorozwoju na Zielonych Szlakach Greenways” Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Celem głównym „Festiwalu” jest praktyczna edukacja społeczności lokalnej w zakresie ochrony zrównoważonego rozwoju dziedzictwa przyrodniczego. Cele szczegółowe:

 • założenie ostoi przyrody na 200 m kwadratowych zniszczonego szkolnego ogrodu;
 • wzmacnianie społecznej świadomości na temat ochrony dziedzictwa i środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń wśród uczniów poprzez organizację warsztatów ekologicznych, konkursów szkolnych i międzyszkolnych, wycieczki edukacyjnej i spotkania z artystą plastykiem z Rodak;
 • sieciowanie 7 szkół posiadających ogrody w celu wymiany doświadczeń i wspólnego realizowania projektów w oparciu o filozofię zrównoważonego rozwoju;
 • promocja szkoły poprzez wydanie 1000 szt. ulotek promujących działania projektowe.

Zwieńczeniem projektu będzie ,,Festiwal Otwartych Ogrodów”, w czasie którego wykonawcy, uczestnicy projektu, partnerzy i goście zostaną zaproszeni na ,,ucztę duchową” – do świata nauki (seminarium „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez formę ogrodów”), muzyki (warsztaty muzyczne), plastyki (warsztaty plastyczne), teatru ulicznego.

Beställ Cialis filmdragerad tablett 5 mg, 10 mg, 20 mg hos Apoteket https://man-apotek.com/cialis-kopa-online Snabb leverans och trygga betalningar. Cialis är ett farmaka som används mot impotens hos karlar och innehåller tadalafil.

Materiały z warsztatów ekologicznych „W tajemniczym ogrodzie”

TEMAT: Hasło wywoławcze „ogród”

 • „Ogród” – część mowy odmienna, rzeczownik, r. męski.
 • Wyrazy bliskoznaczne: park, raj, sad, warzywnik, zieleniec, skwer, wirydarz, rezerwat.
 • Rodzina wyrazów: ogrodnik, ogrodowy, ogrodniczka, ogródek, ogrodnictwo, ogródeczek, ogrodzić, ogrodzenie.
 • Definicja słownikowa: teren zajęty pod uprawę roślin ozdobnych lub użytkowych z wyznaczonymi alejami, ścieżkami, grządkami, ozdobiony trawnikami, klombami kwiatów.
 • Symbolika ogrodu: ogród symbolizuje niebo(skłon), mistyczną ekstazę, tajemnice duszy, raj, szczęście, zbawienie, odkupienie, modlitwę, czystość, dziewictwo, kult pogański, miejsce ogrodzone, strzeżone, dom, schronienie, odpoczynek, świeżość, cień, świat, państwo, kosmos, porządek, kulturę, potęgę, życie, piękno, miłość, zmysłowość, urodzaj, wiosnę, radość, wesołość, ucztowanie, proste życie, świadomość, medytację, refleksję.
 • Ogród w marzeniach sennych: pełen kwiatów – miła niespodzianka; bez kwiatów – przemijające kłopoty finansowe.
 • Ogród jaki? – mały, duży, ogromny, tajemniczy, kolorowy, rajski, ziemski, nawodniony, zamknięty, otwarty, intrygujący, kwiatowy, jordański, japoński, polski, owocowy, warzywny, botaniczny, publiczny, wiszący, ładny, zimowy, zoologiczny, angielski, zapuszczony, ozdobny, babiloński, meteorologiczny, miejski, skalny, działkowy, użytkowy.
 • Co można robić w ogrodzie? – sadzić kwiaty, bawić się w chowanego, opalać się, odpoczywać, relaksować się, czytać, podziwiać, podlewać kwiaty, chodzić, podlewać, śpiewać, bujać się, kąpać się, spacerować.
 • Skojarzenia: kwiat, konewka, zieleń, róże, trawa, drzewa, ptaki, wiewiórki, dzięcioły, zwierzęta, raj, jabłko, owoce, słońce, lato, wakacje, rośliny, szczęście, miłość, przyjaźń, ciepło, tajemnica, dom.

Opracowanie: Katarzyna Leśniak, Katarzyna Oczkowska, Anna Szeląg, Dorota Szeląg