Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Program nauczania, Regulaminy i procedury, pracownicy

  /  Program nauczania, Regulaminy i procedury, pracownicy

Standardy rozwoju dziecka 5,6-letniego, Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

Standardy rozwoju dziecka 4-letniego

Standardy rozwoju dziecka 3-letniego

Regulaminy i procedury

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO