Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Poznajemy naszą okolicę

  /  Aktualności główne (Szkoła)   /  Poznajemy naszą okolicę

Poznajemy naszą okolicę

,, Stają mi przed oczyma te kościoły drewniane – coraz rzadsze – na całej ziemi polskiej … prawdziwe skarby architektury drewnianej {…}

Jan Paweł II

Mając tak cenny zabytek w naszej miejscowości pragniemy aby nasi uczniowie mieli poczucie dziedzictwa i dobra jakie mają w zasięgu ręki. Dlatego dzisiaj klasa 2, 3 i 6 odwiedziła Stary kościółek pod wezwaniem Św. Marka z 1601 roku . Role przewodnika objął Pan Piotr który opiekuje się naszym kościołem. Uczniowie poznali historię, wyposażenie kościoła ale także różne ciekawostki z nim związane jak przeznaczenie sobót ( czyli zadaszenia przy kościele) jak i to że do budowy nie użyto gwoździ. Dzieci mogły wyjść na chór i dokładnie przyjrzeć się z bliska ołtarzom. Wnętrze kościoła jest tajemnicze a delikatnie wpadające promienie słońca dawały odczuć atmosferę sacrum. Naszym zadaniem jest przekazywać wiedzę na temat tego co mamy najcenniejsze.

Wycieczkę zorganizowała Pani Małgorzata Leśniak.