Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

„POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU”

  /  Aktualności główne (Szkoła)   /  „POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU”

„POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU”

Innowacja Pedagogiczna z wykorzystaniem metody Marii Montessori.

Nasze przedszkolaki biorą udział w innowacji pedagogicznej z wykorzystaniem metody Marii Montessori „Pomóż mi zrobić to samemu”. Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy lekcją ciszy, a następnie przygotowaniem do edukacji językowej. Dzieci pracowały w ciszy i skupieniu z bardzo dużym zaangażowaniem.

Podstawowym założeniem innowacji jest umożliwianie dzieciom samodzielnego działania, poszukiwania rozwiązań i czerpania radości z sukcesu poprzez rozwój motoryczny, emocjonalny, społeczny, duchowy i intelektualny.

Niemniej ważnym zagadnieniem jest dawanie dziecku możliwości uczenia się przez aktywną pracę, przez własne doświadczenia z wykorzystania jak największej liczby zmysłów.

Pedagogika Marii Montessori zakłada, iż dziecko powinno podążać za swoimi zainteresowaniami. W pracy z dziećmi planujemy wykorzystać następujące metody:

– Lekcję ciszy

– Obserwację dzieci

 – Umożliwianie dzieciom dążenia do osiągnięcia celu, sukcesu poprzez praktyczne działanie

 – Instruktaż ” krok po kroku”

 – Pogadanka

 – Gry dydaktyczne

 – Pokaz

 – Metoda problemowa oparta na twórczej aktywności dziecka