Witamy na stronie naszej szkoły!

Fesiwal Otwartych Ogrodów

Mimo nieciekawej pogody, w niedzielę, 11 maja na placu szkolnym odbyła się impreza podsumowująca projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Rodakach pod tytułem Festiwal Otwartych Ogrodów. Projekt finansowany był przez NFOŚi GW. Oprócz różnych zakątków w ogrodach szkoły otwartych do zwiedzania, Koła Gospodyń Wiejskich z Małopolski, w ramach Jarmarku Smaków, który towarzyszył Festiwalowi, od rana częstowały swoimi wyrobami. W Ogrodach Nadziei można było zmierzyć ciśnienie i poziom tkanki tłuszczowej, w Zielonych Ogrodach zakupić drzewa i krzewy ogrodowe, a ogrodach sztuki podziwiać prace lokalnych artystów. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Kiry Gałczyńskiej – pisarki i córki znanego poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Małgorzaty Węgrzyn – wójta gminy Klucze Rafała Serafina- dyrektora Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Andrzeja Zalewskiego – redaktora Eko Radia. W ramach imprezy, odbył się również Konkurs Recytatorski ,,Przyroda w poezji KI Gałczyńskiego”, któremu patronowała córka poety Pani Kira Gałczyńska.

czytaj więcej >>

I Gminny Obcojęzyczny Konkurs Recytatorski

W dniu 11 marca 2008 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Rodakach odbył się I GMINNY OBCOJĘZYCZNY KONKURS RECYTATORSKI, którego tematem była „Przyroda w literaturze obcojęzycznej”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VI z całej gminy Klucze. Zmagania konkursowe przebiegały w dwóch kategoriach językowych.

Jako pierwsi swe umiejętności zaprezentowali amatorzy języka angielskiego. Wśród nich najlepsza okazała się uczennica klasy V ze szkoły Podstawowej w Bydlinie. II miejsce przypadło w udziale Anastazji Pandel ze Szkoły Podstawowej w Kluczach, natomiast III nagrodę zdobyła Anna Oruba z SP w Kwaśniowie. Laureatką konkursu w kategorii języka niemieckiego została Klaudia Kulawik – uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej w Chechle, która swą recytacją zachwyciła jurorów. II nagrodę otrzymała Katarzyna Sopęch, reprezentująca SP w Rodakach – organizatora konkursu, natomiast III miejsce przypadło w udziale Szczepanowi Nowakowi ze SP w Kwaśniowie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

Uwieńczeniem konkursu był występ dzieci ze SP w Rodakach. Uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny, który przyniósł im I miejsce na tegorocznym Ogólnopolskim Turnieju Kreatywności w Otwocku. Organizatorzy konkursu planują ująć GMINNY OBCOJĘZYCZNY KONKURS RECYTATORSKI w kalendarzu imprez cyklicznych, a w przyszłym roku zaprosić do udziału w nim również uczniów klas I-III.

Organizatorkami konkursu były Panie: Anna Kozieł i Ewa Majewska-Kłoda.

Sukces drużyny z Rodak na Ogólnopolskim Turnieju Kreatywności

Drużyna z SP w Rodakach w składzie: Aleksandra Barczyk, Weronika Leśniak, Oliwia Majewska, Klaudia Mudyna, Karolina Pałka, Kinga Plewicka i Anita Ścisłowska zajęła I miejsce na „Ogólnopolskim Turnieju Kreatywności 2007/08”. Ponadto „KĄŚLIWE MIODUNKI” (turniejowa nazwa drużyny) zdobyły wyróżnienie specjalne za dekoracje. Trenerkami drużyny były panie: Anna Kozieł i Małgorzata Leśniak. Turniej odbył się w Otwocku w dniu 8 – 9 marca. Dziewczynki zwyciężyły w kategorii „Wyzwania C – młodsza grupa wiekowa”. „Ogólnopolski Turniej Kreatywności” organizowany jest w ramach Programu OczyMa Wobraźni…a, bazującego na amerykańskim programie Destination Imagination. DI to międzynarodowy edukacyjny program Twórczego Rozwiązywania Problemów w Praktyce.

czytaj więcej >>

Warsztaty w wyremontowanej Izbie Pamiątek

Izba Pamiątek – mieszcząca się w SP w Rodakach – powstała w ramach projektu „Chcemy zatrzymać czas” dotowanego przez Fundację im. Macieja Rataja. Na początku 2008 r. zakończył się – finansowany przez Urząd Gminy Klucze – remont pomieszczenia Izby oraz przylegającej sali wykładowej. Właśnie w wyremontowanej sali wykładowej 20 lutego odbyły się pierwsze warsztaty plastyczne. Prowadziła je pani Wiesława Grąglewska – Prezes krakowskiego Stowarzyszenia Środowisko i My. W warsztatach uczestniczyło kilkanaście pań z Koła Gospodyń Wiejskich oraz uczniowie klas IV – VI. Uczestnicy zajęć wykonywali pod czujnym okiem instruktorki wielkanocne kurczaczki, kwiaty i koszyczki z bibuły i kartonu. Z pewnością wykonane podczas warsztatów ozdoby będą niekonwencjonalnymi elementami świątecznej dekoracji w wielu rodackich domach.

czytaj więcej >>

Kreatywnie rozwiązujemy problemy – czyli ciekawe ferie w Szkole Podstawowej w Rodakach

Taki jest tytuł realizowanego przez Radę Sołecką wsi Rodaki projektu dotowanego przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach programu „Pożyteczne ferie 2008″. W koordynowanym przez Mariolę Binek i Dorotę Kożuch projekcie uczestniczy 10. piąto- i szóstoklasistów: Katarzyna Leśniak, Weronika Leśniak, Katarzyna Oczkowska, Łukasz Paś, Angelika Sobczuk, Michał Sosnowski, Anna Szeląg, Dorota Szeląg, Marcin Paciej i Łukasz Trzewiczek.

czytaj więcej >>

Festiwal Otwartych Ogrodów

Taki tytuł nosi realizowany w roku szkolnym 2007/2008 w SP w Rodakach projekt z zakresu ekologii. Projekt został wyróżniony w konkursie dotacyjnym „Szkoły dla Ekorozwoju na Zielonych Szlakach Greenways” Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Celem głównym „Festiwalu” jest praktyczna edukacja społeczności lokalnej w zakresie ochrony zrównoważonego rozwoju dziedzictwa przyrodniczego.

 
 
czytaj więcej >> 

Rok pod znakiem „Super Szkoły”

Super Szkoła„SUPER SZKOŁA” to nazwa ogólnopolskiego projektu na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, który finansują Ministerstwo Edukacji Narodowej i Europejski Fundusz Społeczny, a koordynuje Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej. Czas trwania projektu przewidziany jest na okres od kwietnia 2007  do marca 2008 roku. W ramach „SUPER SZKOŁY” Szkoła Podstawowa w Rodakach pozyskała grant w wysokości 133 187,50 zł na realizację projektu pod nazwą „Ja i moje miejsce w świecie – czas na kreatywność”.

czytaj więcej >> 

<1...777879