Witamy na stronie naszej szkoły!

Ty też możesz wesprzeć Kampanię Wodną – bo jedna mała butelka wystarczy, aby zapewnić dostęp do 5 litrów czystej wody

Kontynuacją działań związanych z kształtowaniem postaw i zachowań proekologicznych oraz świadomości ekologicznej wśród uczniów jest kolejny konkurs organizowany w Szkole Podstawowej w Rodakach.

Konkurs zatytułowany „Ty też możesz wesprzeć Kampanię Wodną – bo jedna mała butelka wystarczy, aby zapewnić dostęp do 5 litrów czystej wody” to przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną. w ramach Kampanii Wodnej, która gromadzi fundusze na budowę studni i ujęć wody w Sudanie Południowym, regionie o katastrofalnej sytuacji wodnej. Dzięki środkom pozyskanym w ramach akcji do tej pory wybudowano 8 studni. W planach jest kolejnych 11. Zapewnią one dostęp do czystej wody dla ok. 11 tys. osób.

czytaj więcej >>

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Dnia 23 kwietnia 2009 roku Szkoła Podstawowa w Rodakach przystąpiła do realizacji Ponadregionalnego Projektu Edukacyjnego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Beneficjentem Projektu, który obejmie 2.700 szkół podstawowych z terenu sześciu województw jest Grupa Edukacyjna S.A. z Kielc. Szkoła Podstawowa w Rodakach jest jedną z 630 szkół województwa małopolskiego, które zostały wylosowane do udziału w tymże projekcie.

Głównym celem projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.

więcej o projekcie >> 

Dzień Ziemi

Niecodzienny przebieg miał Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Rodakach. Dzięki nawiązanej przez szkołę współpracy z Fundacją Aeris Futuro, 22 kwietnia, uczniowie mogli wziąć udział w bardzo ciekawych warsztatach ekologicznych poświęconych wpływowi człowieka na klimat, które przygotowali i prowadzili członkowie Fundacji. Warsztaty były częścią realizowanego przez Fundację projektu ,, Ziemia Przyjaciółką Twą”. Bardzo ciekawa prezentacja multimedialna, gry i zabawy dydaktyczne wypełniły 5-cio godzinny czas zajęć. Nie zabrakło też konkursów z nagrodami. Pamiątką tego wyjątkowego Dnia Ziemi będzie posadzone w trakcie warsztatów drzewko, które z troską będziemy pielęgnować.

czytaj więcej >>

Sześciolatek idzie do szkoły

Już w tym roku wchodzi w życie nowa ustawa oświatowa, mająca na celu obniżenie wieku szkolnego do 6 lat. Wdrażanie projektu przeprowadzone będzie turowo, aż do 1 września 2012 roku, kiedy to wszystkie sześciolatki rozpoczną nauką w I klasie szkoły podstawowej. Klikając w poniższy link, dowiesz się więcej na temat nowych zasad naboru uczniów do szkół podstawowych.

Prezentacja >>

Dzień irlandzki w Szkole Podstawowej w Rodakach

25 marca Szkoła Podstawowa w Rodakach gościła niezwykłych gości : panią Małgorzatę Łuszczek koordynatora ogólnopolskiego konkursu ,,Szkoły dla Ekorozwoju” oraz Dirka Vercammena przedstawiciela zarządu międzynarodowego Programu Eco-Schools którego częścią jest polski program. Corocznie jedna ze szkół w Polsce , posiadająca Certyfikat Zielonej Flagi, jest odwiedzana przez międzynarodowych koordynatorów programu. W tym roku wybór padł na szkołę w Rodakach. Goście uczestniczyli w warsztatach papieru czerpanego oraz w podsumowaniu ,,II gminnego konkursu poezji obcojęzycznej” dla uczniów szkół podstawowych.

czytaj więcej >>

Drużyna z Rodak Mistrzem Polski w Ogólnopolskim Turnieju Twórczego Rozwiązywania Problemów

Kreatywność jest siłą napędową innowacji i głównym czynnikiem rozwoju kompetencji osobistych, zawodowych, społecznych i związanych z przedsiębiorczością, a także pomyślności wszystkich członków społeczeństwa.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009

Rok 2009 został ogłoszony przez Parlament Europejski Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji. Polskim Ambasadorem Roku Kreatywności i Innowacji został Lech Wałęsa. W Polsce podejmuje się wiele inicjatyw wspierających obchody Roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej inicjuje i popiera wydarzenia związane z rozwojem kreatywności i wspieraniem rozwoju ucznia.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rodakach od trzech lat realizują międzynarodowy Program Destination Imagination. Program ten to najbardziej kreatywny, edukacyjny program Twórczego Rozwiązywania Problemów w Praktyce. Opiera się on o dwa zasadnicze elementy istotne zarówno w metodyce, jak i w samym procesie twórczego rozwiązywania problemów- wyzwaniach drużynowych i wyzwaniach ,,na już”. W tym roku szkolnym Program realizowany jest już od września. W trakcie zajęć pozalekcyjnych uczniowie przygotowywali rozwiązanie Wyzwania drużynowego oraz ćwiczyli zadania uczące samodzielności, szybkości, błyskotliwości i odwagi w myśleniu twórczym. Finałem przygotowań był Ogólnopolski Turniej, który w tym roku miał miejsce w Otwocku 20 i 21 III.

czytaj więcej >>

Wybory Miss i Mistera Szkoły

Samorząd Uczniowski zorganizował wybory Miss i Mistera szkoły. Kandydaci zaprezentowali się w dwóch kategoriach:

 • test 20 pytań – który sprawdzał wiedzę ogólną
 • przejście po wybiegu – prezentacja wizualna.

Na najpiękniejszych głosowali wszyscy uczniowie szkoły. Jury podliczyło głosy… Miss szkoły została Aleksandra Barczyk z klasy IV, a Misterem – Michał Sosnowski z klasy VI. Imprezę zakończyła uroczysta koronacja. Niech nam panują przez cały szkolny rok!

Dzień pod hasłem „Prawa ucznia. Prawa dziecka.”

Panie Mariola Binek i Iwona Barczyk przygotowały i przeprowadziły warsztaty, podczas których uczniowie wyjaśniali kosmitom (którzy przecież w każdej chwili mogą się pojawić na Ziemi!!!), jakich praw dzieci i uczniów należy na naszej planecie bezwzględnie przestrzegać. Oto przykłady wyjaśnień praw dziecka, które przygotowały poszczególne grupy:

 • mam prawo do tożsamości, to znaczy, że mogę być sobą, nie muszę nikogo udawać, mogę posługiwać się swoim imieniem i nazwiskiem, nikt nie może się za mnie podawać;
 • mam prawo do wolności, to znaczy, że nikt nie może mnie porwać ani zniewolić;
 • mam prawo do edukacji, czyli mogę poznawać świat, jego zalety i wady;
 • mam prawo do szacunku, to znaczy, ze każdy musi szanować moje poglądy, moje wyznanie.

Warsztaty zakończyły się wspólnymi zabawami w kręgu, wszak jednym z podstawowych praw dziecka jest prawo do odpoczynku i zabawy.

Walentynki

Co prawda święto zakochanych dopiero w sobotę 14 lutego, ale w naszej szkole już dziś działała poczta walentynkowa. Każdy dostał kartkę z wyrazami sympatii, a rekordziści mogli się pochwalić otrzymaniem nawet kilkunastu walentynek. W sentymentalny nastrój wprowadzili nas również uczniowie klasy II i III, którzy pod kierunkiem pani Katarzyny Domagały przygotowali zabawną inscenizację, w której pojawiły się piosenki i wierszyki o miłości.

Powołanie Lokalnego Centrum Bezpiecznego Internetu

Nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu”, mającej na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Zadania podjęte w naszej placówce w ramach Lokalnego Centrum Bezpiecznego Internetu to między innymi:

 • przeprowadzenie i opracowanie ankiety na temat bezpieczeństwa uczniów w sieci;
 • prelekcja doktora Janusza Trawki „Dziecko a komputer” skierowana do rodziców uczniów;
 • zajęcia „Sieciaki edukują uczniów”;
 • warsztaty dla nauczycieli;
 • uroczyste obchody „DBI”, w ramach których poszczególne klasy przygotowały inscenizacje poświęcone bezpieczeństwu w Internecie;
 • przygotowanie gazetek poświęconych tej tematyce;
 • organizacja szkolnego konkursu na komiks „Bezpieczeństwo w Internecie”.

Dzień Babci, Dzień Dziadka

Jak co roku tego dnia przybyli do nas szczególni Goście, dla których uczniowie klas 0 – III przygotowali niespodziankę z okazji Ich Święta. Najmłodsi uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny oraz galerię prac plastycznych „Mój Dziadek – Moja Babcia”. Po akademii goście udali się na słodki poczęstunek.