Witamy na stronie naszej szkoły!

MATERIAŁY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 18.05-22.05

Drodzy Rodzice!
W bieżącym tygodniu porozmawiamy o tym, jakie miejsce zajmują książki w naszym życiu, do cze¬go służą, jakie informacje można w nich znaleźć. Wybierzemy się na wirtualną wycieczkę do biblioteki, gdzie poznamy zasady korzystania ze zbiorów. Dzieci poznają literę f, F, nauczą się ją pisać samodzielnie i po śladzie oraz układać jej kształt z fragmentów tkaniny. Stworzą modele słów zawierających literę f oraz będą doskonalić umiejętność określania głosek na początku, na końcu i w środku wybranych słów. Dzieci nauczą się na pamięć wiersza Wielki skarb, rozwiążą wie¬le zagadek językowych. Na podstawie opowiadania Jak powstaje książka? dzieci poznają krótką historię papieru i książek. Podczas zabaw tematycznych np. w księgarnię, dzieci utrwalą wygląd banknotów i monet używanych w Polsce oraz nauczą się posługiwania ich modelami.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 1 18.05-22.05

PONIEDZIAŁEK  18.05.2020

ED. PLONISTYCZNA

Temat dnia: Jesteśmy w Europie.

  • Przeczytaj tekst Agnieszki Frączek „ Unia Europejska” z podziałem na role – podręcznik, str.32- 33
  • Obejrzyj film o najciekawszych zabytkach Europy-  https://www.youtube.com/watch?v=tQfzKTb0T3M
  • Przyjrzyj się zabytkom Europy. Połącz każdy zabytek z miastem, w którym się znajduje. Zwróć uwagę na kolory ramek do zdjęć i kolory państw. Przeczytaj nazwy stolic europejskich- ćw.1,str.32
  • Połącz nazwy państw z odpowiednimi wyrażeniami. Co oznaczają te wyrażenia?- ćw.2,str.33
  • Posłuchaj nazw znanych miejsc i zabytków znajdujących się w Polsce. Podpisz zdjęcia nazwami miast zgodnie z podanymi numerami – ćw.3,str.33
  • Poćwicz czytanie,  tekst: Polska- mój kraj- podręcznik,str.88
czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 3 18.05-22.05

18. 05 .2020

ED.MATEMATYCZNA

Poznanie liczby siedmiocyfrowej. Liczenie po sto tysięcy. Zapisywanie liczb słownie.ćwicz.str.58-59.

ED.PRZYRODNICZA

Zapoznaj się z informacjami na temat – Puszcza Kampinoska , krajobraz i rzeki Mazowsza.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 5 18.05-22.05

JĘZYK POLSKI:

(18.05.2020)
Klasa V
Temat : Uczymy się rysować wykres zdania pojedynczego. Lekcja przez Skype.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 6 18.05-22.05

JĘZYK POLSKI:

( 18.05.2020)
Klasa VI
Temat: Rozpoznajemy zdania podrzędne przydawkowe , dopełnieniowe , okolicznikowe – ćwiczenia.
1. Aby utrwalić materiał dotyczący poznanych zdań złożonych podrzędnie, dokonaj analizy podanych wypowiedzeń. W tym celu pionową kreską podziel podane zdania na zdania składowe i ponumeruj je. Zapytaj zadaniem nadrzędnym o podrzędne , narysuj jego wykres i nazwij rodzaj zdania złożonego ( np. zdanie podrzędne dopełnieniowe). A oto zdania do analizy :
-Nie zajmuję się tym , co mnie nie interesuje.
-Ponieważ nie było chętnych  , wycieczkę odwołano.
-Dostarczy wam tylu wrażeń, ilu jeszcze nie przeżyliście.
-Wtedy poczujesz się tak , jakby świat należał do ciebie.
-Ujrzycie sceny , które na zawsze pozostaną w waszej pamięci.
-Chodźmy tam , gdzie rośnie kwiat paproci.
-Kiedy go znajdziesz , wypowiedz zaklęcie.
-Przyjdę do ciebie wcześniej , abyśmy mogli to omówić.
-Temu, kto pierwszy to zrobi , przyznam dodatkową nagrodę.
-Nie pójdę do kina, bo nie najlepiej się czuję.
-Przeczytaj pismo , które dostałem.
– Nie znają tego próżniacy , jak słodko jest spocząć po pracy.
-Tak się zdenerwowała , że nie mogła wydobyć z siebie głosu.
2. Możesz swoje rozwiązania skonsultować z kolegami i koleżankami z klasy.
3. Poprawność rozwiązania sprawdzimy na lekcji we wtorek.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 7 18.05-22.05

JĘZYK POLSKI:

( 18.05.2020 )
Klasa VII
Temat: Niecodzienna lekcja języka angielskiego z profesorem Keatingiem .
1. Przeczytaj tekst w podręczniku na str.239 -240
2. Wykonaj ćwiczenie nr 1 z podręcznika str.241
3.Korzystając z dostępnych źródeł , wyjaśnij pojęcie : konformizm i nonkonformizm.
4 . Teraz zrób ćwiczenie nr 2 z podręcznika str.241.
5. A teraz zapoznaj się z rodzajami planów filmowych – podręcznik str. 241 – zielona ramka.
6. Obejrzyj fragmenty filmu „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”, a zwłaszcza sceny opisane w podręczniku, spróbuj, stosując stop klatkę ,określić rodzaj zastosowanych tam planów filmowych.
7. Zadanie domowe – ćwiczenie nr 4 str.241 podręcznik do języka polskiego.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 8 18.05-22.05

JĘZYK POLSKI:

 ( 18.05.2020)
Klasa VIII
Temat:Wśród greckich herosów – utrwalenie wiadomości z mitologii – ciąg dalszy. Lekcja przez Skype.

czytaj więcej >>

Wiadomość dla Rodziców i Nauczycieli

Informacja dotycząca pracy Poradni Psychologino-Pedagogicznej w Olkuszu

 Informuję, że Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olkuszu rozpoczęła pracę w systemie stacjonarnym. Po 10 maja 2020 r. na  stronie internetowej  Poradni  www.pppolkusz.pl  w zakładce Aktualności, zostaną zamieszczone standardy obowiązujące w placówce, proszę koniecznie zwrócić na nie uwagę.

 Prosimy o kontakt rodziców i nauczycieli z naszymi specjalistami – psychologami, pedagogami, logopedami i  specjalistami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

                                                                                             Pracownicy PPP w Olkuszu

MATERIAŁY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 11.05-15.05

Drodzy Rodzice!
W bieżącym tygodniu porozmawiamy o gospodarstwie wiejskim. Dzieci poznają codzienną pracę rolnika oraz jej wpływ na życie ludzi wykonujących inne zawody. Dowiedzą się, w jakim celu hoduje się zwierzęta, jak powstaje mleko i jakie produkty powstają z mleka, a także co to jest zboże i co się z niego produkuje. Rozwiną zainteresowania przyrodnicze, przypomi¬nając sobie cykl rozwoju roślin, założą uprawę ziół. Rozbudzą zainteresowania techniczne, poznając maszyny wykorzystywane w gospodarstwie. Będą kształtowały umiejętności matematyczne przez liczne zabawy z przeliczaniem na konkretach, zapisywaniem działań arytmetycznych, segrego¬waniem i porównywaniem liczebności zbiorów. Utrwalą wiedzę o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych.

czytaj więcej >>
<1...45678...93>