Witamy na stronie naszej szkoły!

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

UCZNIOWIE!!!

Konsultacje

Klasy I-III

Rewalidacja

Biblioteka

– Uczeń otrzymuje  możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych w tym celu konieczne jest zapoznanie się z ich harmonogramem.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 25.05-29.05

Drodzy Rodzice!
W bieżącym tygodniu porozmawiamy o rodzinie. Wzmocnimy poczucie przynależności do ro¬dziny. Utrwalimy znajomość nazw związanych z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeń¬stwo, dziadkowie, krewni itp. Rozwiniemy kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach. Usprawnimy słuch rozwiązując zagadki słuchowe. Rozwiniemy umiejętności matematyczne poprzez określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 1 25.05-29.05

PONIEDZIAŁEK 25.05.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Majowa łąka.

Lekcja on-line o godzinie 16.00

– ed. Polonistyczna podręcznik,str.42-43; ćwiczenia, str.42-43

– ed. Matematyczna; ćw.1,2,3,4,str.56

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 3 25.05-29.05

ED. MATEMATYCZNA:

25.05

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Rysowanie odcinka. Ćw. str 64.     

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 5 25.05-29.05

JĘZYK POLSKI:

( 25.05.2020)
Klasa V
Temat : Okolicznik i dopełnienie , czyli określenia czasownika w zdaniu. Lekcja przez Skype.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 6 25.05-29.05

JĘZYK POLSKI:

(25.05.2020)
Klasa VI
Temat: Ćwiczenia w rozpoznawaniu wszystkich poznanych rodzajów zdań złożonych podrzędnie. 

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 7 25.05-29.05

JĘZYK POLSKI:

 ( 25. 05.2020)
Klasa VII
Temat : Co to jest homonim ?
1.Przeczytaj zamieszczony w podręczniku na str.246 wiersz  ” Gruzja”. 2. Wskaż na czym polega humor słowny w tekście.
3.Zapoznaj się z definicją homonimu – podręcznik str.247.
4.Teraz wykonaj w zeszycie  ćwiczenia z podręcznika nr 3 ,4 i 5 str.247.
5. Zadanie domowe do przesłania to ćwiczenie z podręcznika nr 8 str.247.

czytaj więcej >>

MATERIAŁY KLASA 8 25.05-29.05

JĘZYK POLSKI:

( 25. 05. 2020)
Klasa VIII
Temat : Składnia zdania pojedynczego – utrwalenie wiadomości. Lekcja przez Skype.

czytaj więcej >>

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
    go o świadectwo ukończenia szkoły. 
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
czytaj więcej >>

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

Informujemy, iż od dnia 25.05 uczniowie klasy 8 mogą umawiać się na konsultacje z nauczycielami. Proszę o indywidualny kontakt z nauczycielem w celu ustalenia terminu konsultacji.

<1...34567...93>