Witamy na stronie naszej szkoły!

Wybory Samorządu Uczniowskiego

Protokół wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego
z dnia 29 września 2017 roku

 1. W dniu 29 września 2017 roku odbyły się, poprzedzone kampanią wyborczą, wybory Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego.
 2. Kandydowało sześcioro uczniów z klas VI-VII: Małgorzata Antonik, Kinga Słabosz, Alicja Wodarska, Kamil Oruba, Kinga Oruba i Natalia Porcz.
 3. Głosować na swojego kandydata mogli wszyscy obecni w tym dniu w szkole uczniowie oraz nauczyciele.
 4. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Skrutacyjna w składzie: Laura Linkowska (Przewodnicząca), Karolina Sierka, Damian Wardęga, Bartłomiej Wojnar, Szymon Kubański i Magdalena Binek
 5. W wyniku wyborów Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018 została Alicja Wodarska.
 6. Po wyborach ukonstytuowała się Rada SU w składzie:
  • Przewodniczący – Alicja Wodarska,
  • Zastępca Przewodniczącego – Kinga Słabosz,
  • Sekretarz – Małgorzata Antonik,
  • Skarbnik – Kinga Oruba,
  • Rada Wolontariatu – Natalia Porcz i Kamil Oruba.

Sprzątanie Świata – Polska 2017

Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do akcji zainicjowanej w Polsce w 1994 roku przez Panią Mirę Stanisławską-Meysztowicz.

Rozpoczęliśmy od apelu, na którym dziewczęta z klasy VI przypomniały znaczenie ochrony środowiska naturalnego dla nas i naszej planety oraz główne zasady segregowania odpadów. Hasło tegorocznych obchodów brzmiało bowiem „Nie ma śmieci – są surowce!”.

Następnie uczniowie zamienili się w wolontariuszy naszego globu i wyruszyli, aby posprzątać teren wokół szkoły i na Gawronowej Górce. Pocieszające i świadczące o celowości ruchu „Clean Up The World” jest to, że śmieci wydaje się być mniej niż w ubiegłych latach.

Koordynatorem „Sprzątania Świata” był pan Kazimierz Waśniowski.

PODZIĘKOWANIA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rodakach Renata Niepsuj składa serdeczne podziękowania państwu Barbarze i Andrzejowi Brzezińskim- dziadziusiom Zofii Majcher za przekazanie na rzecz szkoły wyrobów papierniczych.

ŻYCZENIA

 

Ważna dzisiaj data taka, bo to przecież Dzień Chłopaka!

Rada Rodziców wspólnie z Dyrekcją Szkoły i Gronem Pedagogicznym, składa  najserdeczniejsze życzenia spełnienia marzeń wszystkim Chłopcom ze Szkoły Podstawowej w Rodakach !

Mały Mężczyzno,

„Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy.
Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością.
Czerp energię ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukaj w sobie siły, próbuj życia i układaj je w swój własny sposób.
Żyj najpiękniej jak umiesz. Po swojemu.
Spełniaj się…!”

 

Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze

 

Gmina Klucze realizuje projekt pn. „Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze”. Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze

Kryterium decydującym o możliwości objęcia danej szkoły wsparciem w ramach projektu, były wyniki w roku szkolnym 2014/2015 ze sprawdzianu po 6 klasie z matematyki, na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej dla szkół podstawowych oraz wyniki z egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno- przyrodniczej z zakresu z matematyki lub przedmiotów przyrodniczych, na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej.

Celem głównym projektu jest: rozwój kompetencji kluczowych 445 uczniów szkół Gminy Klucze oraz wzrost kompetencji 80 nauczycieli szkół w zakresie kompetencji cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu.

 

Zakres projektu obejmuje:

Zajęcia edukacyjne (wyrównawcze i rozwijające) z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatyki oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacji oraz nauczania metodą eksperymentu, doposażenie szkół, w tym:  doposażenie pracowni przedmiotowych matematyczno-przyrodniczych w pomoce dydaktyczne oraz, co najistotniejsze – doposażenie pracowni informatycznych.

W naszej szkole zajęcia z projektu ruszają już w poniedziałek

2 października!!!

ZAPRASZAMY

 

Dodatkowe informacje dostępne pod adresem: http://www.gmina-klucze.pl/p,132,klucze-do-sukcesu-rozwoj-kompetencji-kluczowych-uczniow-szkol-gminy-klucze

RADA RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2017/18

PRZEWODNICZĄCY: JUSTYNA ANTONIK

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: KAROLINA BIENIEK

SEKRETARZ: ANNA CICHOŃ

SKARBNIK: KAROLINA SAPIECHOWSKA

Wycieczka do Torunia, Biskupina, Gniezna i Poznania

W dniach od 20 do 22 września część uczniów klas: czwartej, szóstej i siódmej uczestniczyła w 3-dniowej wycieczce szlakiem Piastowskim. Ekspedycja mająca pokazać historyczne korzenie naszej państwowości, miała też elementy rozrywkowe.

W pierwszym dniu zwiedziliśmy Toruń. Rozpoczęliśmy od wizyty w „Żywym Muzeum Piernika”, gdzie pod bacznym okiem mówiących zabawną gwarą Mistrza i Czarownicy Korzennej przygotowaliśmy swoje pierniki. Następnie powędrowaliśmy szlakiem legend, aby zobaczyć pomnik i dom urodzenia Mikołaja Kopernika, bramę klasztorną, pręgierz osiołek, ratusz staromiejski, mury obronne starego miasta i Krzywą Wieżę. W mieście patrona naszej szkoły zjedliśmy też rewelacyjne naleśniki w znajdującej się na Rynku popularnej restauracji „Manekin”.

Drugi dzień wycieczki przyniósł nam spotkanie z historią bardzo odległą i tą nieco bliższą. Najpierw uczestniczyliśmy w Festynie Archeologicznym „Bogowie wojny” oraz zwiedzaliśmy rezerwat „Muzeum Archeologicznego” w Biskupinie. Następnie braliśmy udział w lekcji muzealnej oraz oglądaliśmy eksponaty i trójwymiarowe filmy w „Muzeum Początków Państwa Polskiego” w Gnieźnie. Wizytę w tym mieście zakończyliśmy w miejscu niezwykłym – katedrze ze słynnymi Drzwiami Gnieźnieńskimi.

Ostatni dzień wyprawy należał do Poznania. Tam zachwyciliśmy się trykającymi się w południe koziołkami, przepięknym ratuszem, wielobarwnymi kamieniczkami Rynku, katedrą, panoramą stolicy Wielkopolski z tarasu „Muzeum Sztuki Użytkowej” oraz… rogalami świętomarcińskimi i okazjonalnym pokazem sztuczek z piłką w wykonaniu anonimowego mistrza.

Wycieczkę, w której uczestniczyli również uczniowie szkół podstawowych w Jaroszowcu i Ryczówku, zorganizowała pani Mariola Binek.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września w Szkole Podstawowej w Rodakach odbyła się uroczysta akademia rozpoczynająca rok szkolny 2017/2018. Uroczystość poprzedziła msza święta w kościele parafialnym.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor Renata Niepsuj powitała nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły, uczniów a w szczególności pierwszoklasistów. Życzyła wszystkim wytrwałości i sukcesów w nowym roku szkolnym.

1 września kojarzy się nam zawsze z wybuchem II wojny światowej. Dlatego i tym razem pierwsza część akademii była poświęcona tej tematyce. W drugiej części wspominano minione wakacje.

Część artystyczną przygotowały uczennice klasy VII: Monika Baca, Laura Linkowska, Wiktoria Kożuch i Weronika Szymonek pod kierunkiem pani Ewy Majewskiej-Kłody.

Nagroda w konkursie SKO

Z radością informujemy, że już po raz trzeci sukcesem zakończyły się zmagania SKO-wiczów w konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędności organizowanym przez PKO. W konkursowej prezentacji wykazaliśmy się aktywnością, pomysłowością oraz przedsiębiorczością w ramach programu edukacyjnego SKO. Zdobyliśmy nagrodę III stopnia, której wartość wynosi 1000 złotych. Środki z tej oraz poprzedniej edycji konkursu zostaną przeznaczone na zakup i montaż projektora w klasie IV.

Zapraszamy wszystkich uczniów do skorzystania z oferty założenia konta SKO. Wszelkich informacji udziela opiekun SKO – pani Ewa Majewska-Kłoda.

Zapraszamy na wycieczkę!

ZAPRASZAMY NA 3-DNIOWĄ WYCIECZKĘ

Zapraszamy uczniów starszych klas na 3-dniową wycieczkę.

– Trasa: Toruń – Biskupin – Gniezno – Poznań.
– Termin: 20 – 22 września 2017 r.
– Cena: 320 zł.

– Zapisy i informacje szczegółowe: pani Mariola Binek (Szkoła Podstawowa w Rodakach), pani Bogusława Jakubek (Szkoła Podstawowa w Ryczówku), pani Marzanna Waśniowska (Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu).

– Wpłata zaliczki w kwocie 100 zł do 10 sierpnia na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Rodakach: Bank PKO, nr konta: 94 1020 2430 0000 8802 0071 5797. Tytuł wpłaty: wycieczka 20-22.09.2017 r., imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły.

 

1 dzień 20 września – Toruń

 • Wyjazd: godzina 7.00 z Jaroszowca, Ryczówek – 7.15, Rodaki – 7.25
 • Przejazd do Torunia
 • Godzina 14.00 – 15.30 warsztaty w Żywym Muzeum Piernika (ul. Rabiańska 9)
 • Godzina 15.30 – 17.30 – zwiedzanie miasta z przewodnikiem (m.in. Brama Klasztorna, Krzywa Wieża, osiołek, Ratusz, Dom Kopernika z zewnątrz, mury obronne, pomnik Mikołaja Kopernika, Filuś, Flisak; wejście na wieżę ratuszową – we własnym zakresie, koszt 8 zł)
 • Godzina 18.00 zakwaterowanie w Domu Turysty PTTK (ul. Legionów 24)
 • Godzina 19.00 – obiadokolacja

2 dzień 21 września – Biskupin – Gniezno

 • Godzina 8.00 – śniadanie
 • Godzina 9.00 – 11.00 przejazd do Biskupina
 • 11.00 – 13.00 – Muzeum Archeologiczne w Biskupinie – zwiedzanie (z przewodnikiem) rezerwatu i ekspozycji, seans „Biskupin – pomnik historii”
 • 13.00 – 14.00 przejazd do Gniezna
 • 14.00 – 15.30 – zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego i lekcja muzealna
 • 15.30 – 17.00 – zwiedzanie Gniezna (z przewodnikiem) – miedzy innymi katedra i Drzwi Gnieźnieńskie
 • 17.00 – 19.00 – powrót do Torunia
 • 20.00 – obiadokolacja

3 dzień 22 września – Poznań

 • Godzina 8.00 – śniadanie
 • Godzina 8.45 – wykwaterowanie
 • Godzina 9.00 – 11.30 – przejazd do Poznania
 • Godzina 12.00 – 15.00 – zwiedzanie Poznania z przewodnikiem
 • Godzina 15.00 – 16.00 – obiad
 • Powrót pod szkoły.

Zielona Szkoła w Łebie

„Wspaniale było… ale się skończyło…” tak mówią uczestnicy „Zielonej Szkoły”, którzy w dniach od 31 maja do 13 czerwca 2017 r. wraz ze swoimi wychowawczyniami: p. Ireną Lelakowską i p. Małgorzatą Leśniak., udali się do Łeby.

Czas spędzony o tej porze roku nad Morzem Bałtyckim , pozwolił zakosztować dość mocnych już promieni słonecznych, ożywczej kąpieli i naturalnej inhalacji a przede wszystkim relaksu i odpoczynku. Były wspólne zabawy na plaży a ulubioną grą była gra piłką siatkową w tzw. „kartofla”. Konkurs na rzeźbę z piasku zajął naszym podopiecznym dużo czasu i energii, ale były też wspaniałe efekty pracy zespołowej. Całodniowa wycieczka do Trójmiasta rozszerzyła wiedzę uczniów. Poznali oni zabytki i ciekawostki życia gdańszczan, zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia pod fontanną Neptuna i mieli okazję równo o godzinie 13 zobaczyć „ Panienkę z okienka”. Rejs statkiem i pobyt na sopockim molo, zakończył wycieczkę. Zmęczeni acz szczęśliwi i pełni wrażeń wrócili do „Słoneczka”.

Niezwykłych wrażeń uczestnikom „Zielonej Szkoły” dostarczyła wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego i słynnych bezkresnych piasków ruchomych wydm. Niejako po drodze, odwiedzili Muzeum Wyrzutni Rakiet w Rąbce dzielnicy Łeby, gdzie znajduje się ciekawa wystawa militarna. Do Łeba Parku czyli Parku dinozaurów dzieci dowieziono meleksami, co sprawiło im niezwykłą przyjemność. W Parku przy pięknej pogodzie spotkało ich wiele niespodzianek, miedzy innymi Wielkie Koło Młyńskie i mrożący krew w żyłach „Zamek strachu” – tylko dla odważnych. Miłym akcentem w Łeba Park była wyprawa po piracki skarb- Piracka bitwa na lądzie, wystrzały, toczenie beczki, pirackie tatuaże i chrzest Zuzy Czarnej Meduzy oraz certyfikat przyjęcia do pirackiej hordy. Wolne chwile w ośrodku dzieci umilały sobie zabawą na placu zabaw przy Ośrodku „ Słoneczko”.

Rozgrywali mecze w piłkę nożną i piłkę siatkową, korzystali z trampoliny i toru linowego, jeździli na gokartach grali w mini golfa i Piłkarzyki. Wiele zabaw, konkursów i zawodów sportowych prowadziła pani Animatorka, za co wszystkie dzieci były Jej serdecznie wdzięczne.

Wróciliśmy opaleni, radośni i pełni niezapomnianych wrażeń.

<1...910111213...73>