Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Otwórz oczy

  /  Aktualności główne (Szkoła)   /  Otwórz oczy

Otwórz oczy

W dniu 13 marca odbyło się spotkanie z klasami VI i VIII w ramach projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Kluczach ” Otwórz oczy , nie daj się przemocy”. Podczas spotkania podopieczni warsztatów terapii zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej wraz z Kierownikiem Panem Sebastianem Sierką zaprezentowali krótkie przedstawienie dotyczące empatii wobec osób z niepełnosprawnościami oraz sposoby właściwego reagowania na sytuacje w jakich znajdują się osoby potrzebujące.

Następnie p.o Pani Iwona Kocjan Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kluczach przedstawiła cele projektu oraz do kogo projekt jest skierowany. W wydarzeniu uczestniczył również Pan Jarosław Rak kierownik zespołu – organizator społeczności lokalnej. Podjęto dyskusje z uczniami na temat tolerancji. Aktywna rozmowa i zaangażowanie naszych uczniów pozwoliła na szersze zagłębienie się w temacie tolerancyjności oraz uzyskanie informacji gdzie należy szukać pomocy z powodu nietolerancji.

Wykład o tolerancji poprowadziła Pani Sylwia Barczyk, która pełni funkcje psychologa szkolnego w naszej szkole.