Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Małopolska Tarcza Humanitarna

  /  Aktualności główne (Szkoła)   /  Małopolska Tarcza Humanitarna

Małopolska Tarcza Humanitarna

Szkoła Podstawowa w Rodakach przystąpiła do projektu Małopolska Tarcza Humanitarna. W ramach tego organizujemy zajęcia o następującej tematyce:

*Koło zainteresowań- Przygoda z językiem polskim. Czytamy bajki polskie i ukraińskie.

*Zajęć programowania i logicznego myślenia, koło zainteresowań w obszarze informatycznym: zajęcia z wykorzystaniem sprzętu wirtualnej rzeczywistości

*I ty możesz zostać artystą- Zajęcia artystyczne

*Koło rozwijające kompetencje matematyczne i językowe

*Koło kształtujące kreatywność