Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

CO NAM W DUSZY GRA

  /  Aktualności główne (Szkoła)   /  CO NAM W DUSZY GRA

CO NAM W DUSZY GRA

„Co nam w duszy gra” to innowacja pedagogiczna, której głównym celem jest pobudzanie pomysłowości i kreatywności, rozwój intelektualny oraz rozwój zdolności wokalnych uczniów. Innowacja realizowana jest jako zajęcia pozalekcyjne, przeznaczone dla uczniów szczególnie zainteresowanych muzyką, uzdolnionych muzycznie i chętnych rozwijać własne pasje. Na zajęciach, poprzez różnorodne metody i formy pracy, uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie odbioru muzyki oraz w zakresie tworzenia muzyki. Istotnym elementem jest także integracja z grupą, zdobycie umiejętności współdziałania i kształtowanie poczucia własnej wartości. Zajęcia prowadzi Agnieszka Bruzda.