Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

listopad 2022

  /    /    /  08

Nasza szkoła uczestniczy w programie „Aktywny powrót do szkoły - WF z AWF”, którego patronem jest  Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Głównym celem zajęć sportowych nie jest przygotowanie dzieci do rywalizacji sportowej a aktywny rozwój uczniów i integracja. Zajęcia rozpoczęły się od oceny kondycji uczniów biorących udział w  ramach SPORT KLUBÓW. Teraz przed nami kolejne pomiary somatyczne i testy sprawnościowe uczestników. Będą one podstawą do przygotowania analizy i rekomendacji do dalszych działań zmierzających do poprawi kondycji fizycznej uczniów.