Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

wrzesień 2022

  /    /  wrzesień

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. W związku z tym, Szkoła Podstawowa w Rodakach przyłączyła się do obchodów.  Na ten  dzień  uczniowie naszej szkoły przygotowali prezentacje w dwóch językach : angielskim i niemieckim.  Tematem przewodnim w języku angielskim  była Rodzina Królewska, zwyczaje i obyczaje Wielkiej Brytanii. W języku niemieckim prezentacja krajów niemieckojęzycznych : Niemcy , Austria i Szwajcaria.

„Co nam w duszy gra” to innowacja pedagogiczna, której głównym celem jest pobudzanie pomysłowości i kreatywności, rozwój intelektualny oraz rozwój zdolności wokalnych uczniów. Innowacja realizowana jest jako zajęcia pozalekcyjne, przeznaczone dla uczniów szczególnie zainteresowanych muzyką, uzdolnionych muzycznie i chętnych rozwijać własne pasje. Na zajęciach, poprzez różnorodne metody i formy pracy, uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie odbioru muzyki oraz w zakresie tworzenia muzyki. Istotnym elementem jest także integracja z grupą, zdobycie umiejętności współdziałania i kształtowanie poczucia własnej wartości. Zajęcia prowadzi Agnieszka Bruzda.

Innowacja Pedagogiczna z wykorzystaniem metody Marii Montessori. Nasze przedszkolaki biorą udział w innowacji pedagogicznej z wykorzystaniem metody Marii Montessori "Pomóż mi zrobić to samemu". Dzisiejsze zajęcia rozpoczęliśmy lekcją ciszy, a następnie przygotowaniem do edukacji językowej. Dzieci pracowały w ciszy i skupieniu z bardzo dużym zaangażowaniem. Podstawowym założeniem innowacji jest umożliwianie dzieciom samodzielnego działania, poszukiwania rozwiązań i czerpania radości z sukcesu poprzez rozwój motoryczny, emocjonalny, społeczny, duchowy i intelektualny. Niemniej ważnym zagadnieniem jest dawanie dziecku możliwości uczenia się przez aktywną pracę, przez własne doświadczenia z wykorzystania jak największej liczby zmysłów. Pedagogika Marii Montessori zakłada, iż dziecko powinno

 Nasza szkoła aktywnie włączyła się do realizacji XII edycji konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Pierwsze zadania zostały wykonane w przedszkolu i w klasach 2 i 3. Były to warsztaty plastyczne promujące bezpieczne poruszanie się po drodze, oraz wspólne wykonanie gazetki szkolnej. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci, sprawdźmy czy nasze dziecko jest wyposażone w element odblaskowy!!!

Projekt "Z inżynierami przez historię" ma za zadanie zaznajomić uczniów z ciekawymi wynalazkami, które zmieniły bieg historii. Dzieci w praktyczny sposób będą się mogły zaznajomić z podstawowymi prawami przyrody, fizyki, matematyki, które były wykorzystywane na przestrzeni dziejów przez znanych wynalazców. Celem innowacji jest wykorzystanie prostych mechanizmów do pobudzenia ich myślenia, kreatywności i ciekawości świata. Innowacje będą prowadzone na zajęciach dodatkowych i będą łączyły elementy zajęć praktycznych, teoretycznych, technicznych, historii, zabawy z multimediami.