Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

czerwiec 2022

  /    /    /  24

Tradycją naszej parafii jest organizowanie dziękczynnej pielgrzymki dla dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą. Głównym celem jest dziecięce dziękczynienie za dar Komunii, a także za rodziców, bliskich, duszpasterzy i katechetów. Pielgrzymka ma również na celu zawierzenie Matce Bożej kolejnych lat życia w łączności z Bogiem. Tak też było i w tym roku. Na szlak pielgrzymkowy wybraliśmy Zakopane, ponieważ,w tym roku a dokładnie 6 sierpnia 2022,  obchodziliśmy jubileusz 25- lecia pobytu Ojca św. Jana Pawła II w Zakopanem. Pierwsze kroki naszego pielgrzymowania skierowaliśmy do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach