Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Listopad 2021

  /    /    /  22

Uczniowie klasy 7 zostali laureatami konkursu na plakat popularno-naukowy i zakwalifikowali się do warsztatów edukacyjnych. Zajęcia zostały przeprowadzone dnia 18 listopada. Podczas warsztatów uczniowie obejrzeli filmy udostępnione przez organizatora, przeprowadzili z pomocą nauczyciela kilka eksperymentów chemicznych z wykorzystaniem wygranych materiałów edukacyjnych, a na koniec przetestowali zdobytą wiedzę podczas quizzu. Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższy wynik otrzymali atrakcyjne nagrody. Warsztaty edukacyjne GAZ SYSTEM pozwoliły na doskonalenie umiejętności obserwacji i wyjaśniania przebiegu zjawisk i procesów chemicznych, dostrzeżenie roli fizyki i chemii w zjawiskach otaczających nas na co dzień, a także rozbudziły zainteresowanie uczniów