MATERIAŁY KLASA 6 15.06-19.06

JĘZYK POLSKI:

15 06. 2020

klasa VI
Temat : I łaciate ,i kudłate , pręgowane i skrzydlate. Zasady użycia znaków interpunkcyjnych.
1. Na początek wykonaj ćwiczenie nr 1 i 2 ze str. 287 – podręcznik do gramatyki.
2. Przeczytaj informacje z ramki Przypomnij sobie str.289 
3. Teraz wykonaj polecenie nr 4 str.289
4.Zapoznaj się z informacjami na temat użycia dwukropka , nawiasów , cudzysłowu i średnika str. 291
5. Wykonaj polecenia nr 5 , 6, 8 i 9.

19.06.2020 i  22.06. 2020
Klasa VI
Temat : Muzyka słowami zagrana. – 2 godziny lekcyjne.
1.Poszukaj w internecie i zobacz jak wygląda róg myśliwski.
2.Odczytaj z podręcznika do literatury fragment IV Księgi „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza str.225 – 229.
3.Wykonaj polecenie nr 2 str.229.
4.Rozwiąż diagram  – ćw. 1 ze str. 228 – skorzystaj z przypisów do tekstu.
5.Teraz wykonaj polecenie nr 4 ,5 , 6 , 7 i 8 ze str.229.
6.Zapoznaj się  z definicją  dotyczącą instrumentacji głoskowej – str.229 (na dole).7.Wykonaj ćwiczenie 9 i 10 str.229.
8. Teraz zapoznaj się z definicją wyliczenia – podręcznik str. 230 (Zapamiętaj).
9. Wykonaj ćwiczenie 11, 12 i 13 ze str. 230.
10 Wszystkie nowe definicje wpisz wraz z przykładami do zeszytu.

HISTORIA:

19.06.2020      Temat: Podsumowanie rozdziału 6.

1. Proszę ustnie powtórzyć rozdział 6 wg ćwiczeń 1-7 str.214.

2. Proszę wybrać dowolne 3 z tych zadań i uzupełnić jej w zeszycie.

MATEMATYKA:

15.06 Temat: Podsumowanie wiadomości -bryły.

Proszę obejrzeć materiał filmowy:

BIOLOGIA:

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z klasy 6.

1. Zachęcam do obejrzenia filmu pt. „Życie lasu. Bogactwo runa i podszytu” https://www.youtube.com/watch?v=ETP3DZ-dppM

W filmie przedstawione zostały różne grupy organizmów- porosty, mchy, rośliny nagonasienne, rośliny okrytonasienne, a także zwierzęta, o których mówiliśmy w klasie 6. Proszę wypisać w zeszycie 10 gatunków ZWIERZĄT, przedstawionych w filmie oraz zaklasyfikować te gatunki do odpowiednich grup organizmów, np. Lis rudy- ssaki, Jelonek rogacz- owady.

GEOGRAFIA:

PLASTYKA:

Dzisiejszy tematem  jest:  Architektura.

Architektura to słowo wywodzące się z łaciny, które każdy z nas dobrze z nas i zapewne posługuje się nim w codziennym życiu. Ale właściwie czym jest szeroko pojęta architektura? To ściśle rzecz biorąc nauka oraz sztuka projektowania, a także konstruowania, a następnie wykonywania różnych budowli przestrzennych. Ale architektura to nauka, która zajmuje się planowanie przestrzeni użytkowej, która otacza człowieka. Z kolei architekt Kraków to osoba, która kształciła się w tym kierunku oraz posiada odpowiednie uprawienia do planowania i wykonywania różnych budynków. Architekturą możemy nazywać także ogół materialnych obiektów, które są dziełem człowieka i są trwale związane z danym obszarem. Obiekty te mają zaspokajać potrzeby osobiste, a także społeczne człowieka. Elementem architektury może być rzeźba umieszczona w parku, ławka w ogrodzie, chodnik, dom, most, droga, wiadukt i inne tego typu obiekty. Warto wiedzieć, że w języku polskim funkcjonuje sformułowanie „dziedzina architektury i budownictwa”, którą traktuje się jako jedną, nierozłączną dziedzinę wiedzy, ale również można ją rozdzielić na dwie osobne dziedziny.

Architektura w różnych dziedzinach

Nie ma tylko jednej architektury. Możemy wyróżnić architekturę wnętrz, architekturę krajobrazu, a nawet architekturę procesora i wielu innych dziedzin. Co to wszystko oznacza?

  • Architektura krajobrazu – polega na kształtowaniu naszej życiowej przestrzeni przy użyciu szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych. Wszystkie czynniki składają się na otaczający człowieka krajobraz.

Architekci krajobrazu muszą wziąć pod uwagę rzeźbę terenu, klimat, glebę, roślinność, kulturę regionu występujące na danym obszarze. To nie tylko tworzenie, ale i ochrona piękna krajobrazu w otoczeniu człowieka.

  • Architektura wnętrz – czyli sztuka kształtowania wnętrz, ten rodzaj architektury odnosi się do planowania wystroju i wyposażenia wnętrza.

 Obejrzyj poniższy film:

Zadanie dla chętnych:

 Zaprojektuj dom Twoich marzeń. Możesz go namalować albo narysować. Zaplanuj, w jakim otoczeniu będzie wzniesiony i jakiej będzie wielkości. Swoją pracę możesz uzupełnić fragmentami fotografii i ilustracji z gazet.

Powodzenia.

Wesołych wakacji😊

WYCH-FIZYCZNE:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj