MATERIAŁY KLASA 8 15.06-19.06

JĘZYK POLSKI:

15.06.2020
Klasa VIII
Temat : Trening przed egzaminem – redagujemy wypracowania ( przemówienie i opowiadanie) zawarte w próbnym egzaminie ósmoklasisty – ciąg dalszy.

JĘZYK ANGIELSKI:

15 th June 2020 Monday

Topic : Powtórzenie leksykalno – gramatyczne.

Powtórzyć gramatykę z końca podręcznika.

HISTORIA:

19.06.2020      Temat: Podsumowanie rozdziału VI.

1. Proszę powtórzyć ustnie najważniejsze zagadnienia z rozdziału 6 wg ćwiczeń str. 268.

2. Proszę przeanalizować mapę str. 268.  

MATEMATYKA:

15.06 Temat: Utrwalenie poznanych wiadomości – testy CKE.

FIZYKA:

Poniedziałek, 15.06.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości z optyki (1h).

Proszę przeczytać temat z podręcznika.

Następnie zapoznać się z materiałem dydaktycznym:

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-optyki/D1OhqKseq .

INFORMATYKA:

Temat: Równania matematyczne w programie Word.

https://epodreczniki.pl/a/wstawianie-do-tekstu-rownan-matematycznych/DtXx9jeoC

EDB:

WDŻ:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj