PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

UCZNIOWIE!!!

Konsultacje

Klasy I-III

Rewalidacja

Biblioteka

– Uczeń otrzymuje  możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych w tym celu konieczne jest zapoznanie się z ich harmonogramem.

-Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

-Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

-Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

-W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

-Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 3    , a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

      -Z szatni korzystamy przy zachowaniu dystansu społecznego / w boksie może przebywać tylko jedna osoba/

      -Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

      -Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

      -Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

-Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj