MATERIAŁY KLASA 5 25.05-29.05

JĘZYK POLSKI:

( 25.05.2020)
Klasa V
Temat : Okolicznik i dopełnienie , czyli określenia czasownika w zdaniu. Lekcja przez Skype.

( 26.05.2020)
Klasa V
Temat : Rysujemy wykresy zdań pojedynczych. Nazywamy części zdania. Ćwiczenia utrwalające.
1. W podanych zdaniach pojedynczych odszukaj orzeczenie i podmiot , zapytaj o o pozostałe wyrazy występujące w zdaniu ( związki poboczne), następnie swoje ustalenia przedstaw na wykresie ( tak jak robiliśmy to w czasie zajęć przez Skype) i nazwij pozostałe części zdania (przydawka, dopełnienie lub okolicznik). Oto zdania do analizy :
– Biblioteka wznowiła działalność po długiej przerwie.
– Dobroduszna babcia uszyła swojemu wnuczkowi kolorowe spodenki.
– Bardzo podobają mi się koszyki z wikliny.
– Od wczoraj mama pakuje walizki na nasz wyjazd w góry.
– Mój brat Jurek  poszedł do księgarni po mapy.
– Maleńka mrówka zgrabnie chwyciła okruszek chleba.
– Z powodu deszczu wszystkie dzieci zostały w domu.
– Mój kuzyn niedawno został lekarzem rodzinnym.
2. Wykonaną analizę zdań sprawdzimy wspólnie w czasie lekcji przez Skype (w środę). Rozwiązania zapiszcie w zeszycie.

27.05.2020 – język polski
klasa V
Temat : O źródle , z którego im więcej się weźmie wody , tym więcej jej napływa. Lekcja przez Skype.

JĘZYK ANGIELSKI:

V   25 th May 2020 Monday

Topic: Powtórzenie – rozdział 7.

Podręcznik  str. 88 -91. ODESŁAĆ-88-89

26th May 2020  Tuesday

Topic:  Co jest w skrzyni ?

Przeczytaj komiks str.98. Przepisz do zeszytu pytania z ex.2/96 i odpowiedz na nie.

Przepisz do zeszytu zielona ramkę ze str. 97 ( u góry ) i przetłumacz słówka.

Zeszyt ćwiczeń p.94 i 95 ( bez ex. 3, 4, 6 i 7 ) ex. 6 i 7. Ex. 8 – dla chętnych. ODESŁAĆ

HISTORIA:

26. V.2020r       

Temat: Czasy świetności dynastii Jagiellonów.

  1. Proszę zapoznać się z pierwszą częścią lekcji 5 str. 216 – 217.
  2. unia polsko – węgierska
  3. śmierć króla Władysława w bitwie pod Warną
  4. analiza obrazu do tej bitwy str. 217
  5. Z drugą częścią tej lekcji zapoznacie się za tydzień.

MATEMATYKA:

26.05 Temat: Suma kątów w trójkącie.

Proszę obejrzeć materiał filmowy:

Proszę rozwiązać zadania z podręcznika: 16, 17 str. 250 (proszę przesłać do sprawdzenia).

28.05 Temat: Suma kątów w czworokącie. Lekcja Skype.

29.05 Temat: Rodzaje kątów i ich własności. Lekcja Skype.

GEOGRAFIA:

BIOLOGIA:

Temat: Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych (143-147).

1. Na początek przypomnijcie sobie wiadomości z lekcji poprzednich dotyczących mchów, paprotników oraz roślin nagonasiennych. Rozwiąż kartkówkę:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaAgj0BHRZo73Ve9dbNXQQh7nU5TJFoZxJ3FN3hP_Mbn03ng/viewform?usp=sf_link

Pamiętaj, aby podpisać się imieniem i nazwiskiem. Wyniki zostaną przesłane do mnie automatycznie po wypełnieniu testu.

2. Przypomnij sobie cechy charakterystyczne roślin okrytonasiennych. Co je odróżnia od roślin nagonasiennych?

3. Obejrzyj prezentację:

https://view.genial.ly/5eb31fafeea1660d88ce134d?fbclid=IwAR1kUdyI4f3UcUUmZB6ma83KqBijFPZ6Z0-ySrmRJ0O_-rH6lDOsPAFiGes

4. Wykonaj zadania umieszczone w prezentacji na slajdzie nr 10 i 11. Zapisz rozwiązania w zeszycie.

MUZYKA:

Temat : Tańce towarzyskie – salsa

Dzisiaj dowiecie się skąd wywodzi się taniec współczesny i jakie są jego rodzaje oraz jak dzielimy tańce towarzyskie. Przeczytajcie temat, s. 231- 233 oraz s. 236.

Zapiszcie w zeszycie „To już wiemy!” ze strony 237- salsa.

Obejrzyjcie salsę

Warto również zobaczyć sambę, quickstep czy walc wiedeński

TECHNIKA:

Temat: Woda cenniejsza od złota.

Obejrzyjcie filmy i dowiecie się, dlaczego woda jest tak ważna dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Dowiecie się również dlaczego warto pić czystą wodę oraz jak działa brak wody na nasz metabolizm.

Metabolizm https://www.youtube.com/watch?v=IMh2iCxYh54

Ile wody potrzebuje organizm? https://www.youtube.com/watch?v=77uSQw6aaaI&t=63s

 PLASTYKA:

W związku z 210 rocznicą urodzin wybitnego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina proszę o wykonanie pracy plastycznej inspirowanej jego twórczością. Należy wcześniej wysłuchać jednego z proponowanych utworów a następnie namalować to co wyobrażamy sobie podczas słuchania. Może to być kompozycja realistyczna jak i abstrakcyjna. Praca może być wykonana techniką dowolną (farby, kredki, pisaki, lub mieszaną). Pracę należy podpisać w prawym, dolnym rogu: imię, nazwisko i klasa i wysłać mailem na adres: molendaewa63@gmail.com  w temacie należy wpisać: Rodaki-malowane muzyką do 08.06.2020.

Proponowane utwory:

– Walc Des-dur, op.64, nr 1 –

https://www.youtube.com/watch?v=hp2J53xVWwQ

– Preludium Des-dur, op. 28, nr 15 –    

– Polonez G-moll, op. 64, nr 1 –

– Mazurek D-dur, op.33,nr 3 –

– Koncert fortepianowy e-moll, op. 11, cz.II. Romance –  

INFORMATYKA:

Temat: Posługiwanie się mapami internetowymi 

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://epodreczniki.pl/a/poslugiwanie-sie-mapami-internetowymi/DX226zFBJ

Proszę wykonać ćwiczenie 1 zamieszczone w materiale, przesłać zdjęcie do oceny.

WYCH-FIZYCZNE:

RELIGIA:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj