MATERIAŁY KLASA 7 25.05-29.05

JĘZYK POLSKI:

 ( 25. 05.2020)
Klasa VII
Temat : Co to jest homonim ?
1.Przeczytaj zamieszczony w podręczniku na str.246 wiersz  ” Gruzja”. 2. Wskaż na czym polega humor słowny w tekście.
3.Zapoznaj się z definicją homonimu – podręcznik str.247.
4.Teraz wykonaj w zeszycie  ćwiczenia z podręcznika nr 3 ,4 i 5 str.247.
5. Zadanie domowe do przesłania to ćwiczenie z podręcznika nr 8 str.247.

 (27.05.2020)
Temat : Czy reklama może ograniczać wolność ?
1.Odczytaj tekst pt. „Reklama przedawkowana” – podręcznik str.248.
2.Samodzielnie rozwiąż ćwiczenia do tekstu zamieszczone na str.249-250.
3. Jako zadanie domowe prześlij swoją wypowiedź zredagowaną w związku z rozwiązaniem ćwiczenia nr 8 ze str.250.

( 28.05. 2020)
Klasa VII
Temat : Reklama jako komunikat językowy.
1.Po cichu przeczytaj tekst o reklamie i jej funkcjach – podręcznik str.250 – 251.
2.Na podstawie tekstu wymień cechy reklamy.
3.Teraz wykonaj ćwiczenie nr 3 ze str.251 oraz ćwiczenie nr 4 ze str 252 ( podręcznik).
4.Zadanie do przesłania to ćwiczenie nr 5 str.252.

JĘZYK ANGIELSKI:

25th May 2020 Monday

Topic: Bezokoliczniki i rzeczowniki odczasownikowe.

Podręcznik str. 157. Przepisz do zeszytu regułkę oraz ,, czarne kropki ‘ z przykładami. Przepisz regułkę 7.4.1 raz 7.4.2

Zrób ex. P i R/111 – Odesłać

28 th, May 2020 Thursday

Topic:  Powtórzenie – rozdział 7.

Podręcznik str. 116  ex.C  oraz ex. D i E /117 numerki ODESŁAĆ

JĘZYK NIEMIECKI:

HISTORIA:

29.05.2020      Temat: Odrodzenie Rzeczpospolitej, walka o granicę wschodnią oraz ukształtowanie się granicy południowej i zachodniej.

1. Proszę zapoznać się z wiadomościami str. 218 – 234.

2. Zwrócić uwagę na fragmenty:

 • pierwsze ośrodki władzy na ziemiach polskich.
 • odzyskanie niepodległości.
 • zapamiętać datę 11 listopada 1918 oraz postacie Józefa Piłsudskiego, Jędrzeja Moraczewskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego.

3. Przeczytać fragmenty:

 • koncepcja granicy wschodniej str. 222
 • Orlęta Lwowskie str. 223
 • bitwa warszawska str. 225
 • pokój ryski str. 226
 • przeanalizować mapę str. 224

4. Zapoznać się również z lekcją nr 3

 • zwrócić uwagę na powstanie wielkopolskie
 • ustalenie granicy północnej
 • powstania śląskie
 • konflikt z Czechosłowacją
 • przeanalizować mapę str. 231

MATEMATYKA:

25.05 Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku – utrwalenie.

Proszę rozwiązać zadania z podręcznika: 1, 2, 3, 9 str. 294 (rozwiązania proszę przesłać do sprawdzenia).

26.05 Temat: Notacja wykładnicza.

Proszę obejrzeć materiał online:

Proszę zapoznać się z przykładami w podręczniku str. 295, 296. Proszę rozwiązać ćwiczenia: 2, 3, 4 str. 296.

Proszę obejrzeć materiał filomwy:

28.05 Temat: Jak zapisywać liczby w notacji wykładniczej?

Proszę zapoznać się z rozwiązanymi przykładami w podręczniku: 6, 7 str. 297/298.

Proszę rozwiązać zadania: 1, 2, 3 str. 298 (proszę przesłać do sprawdzenia)

GEOGRAFIA:

BIOLOGIA:

Temat: Żeński układ rozrodczy- budowa i funkcjonowanie. (str. 218-223)

1. Obejrzyj film przedstawiający budowę żeńskiego układu rozrodczego.

2. Przeanalizuj rysunki zamieszczone w podręczniku na stronie 218-219.

3. Przeczytaj fragment tekstu w podręczniku „Cykl miesiączkowy” str.221-222.

4. Przeanalizuj schemat cyklu miesiączkowego zamieszczony na stronie 223. Zastanów się dlaczego kobiety miesiączkują? Z jakich etapów składa się z cykl miesiączkowy? Jakie hormony go regulują?

5. Wykonaj w zeszycie zadanie 1 i 2 str. 223.

CHEMIA:

wtorek
godz.9.00 lekcja online Discord
Temat: Wzory i nazwy wodorotlenków. Właściwości wodorotlenku sodu.

FIZYKA:

Poniedziałek, 25.05.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości 6. Praca, moc, energia.

MUZYKA:

Temat:  Jazz, czyli wielka improwizacja

Na stronach 146- 149  przeczytacie o nowym rodzaju muzyki – jazzie, dowiecie się co to jest improwizacja, combo i kim jest jazzman. Posłuchajcie:

Scott Joplin „Ragtime” https://www.youtube.com/watch?v=nDkd9bVhmek

New Orleans Jazz Music https://www.youtube.com/watch?v=DHE7I1MWbrc

Czy wiesz? Muzyka towarzyszy nam każdego dnia. Niektórzy naukowcy twierdzą, ze dźwięki o odpowiedniej częstotliwości i barwie zwiększają koncentrację i poprawiają pamięć. Podobno na nasz umysł najkorzystniej wpływa słuchanie muzyki barokowej, np. utworów
A.Vivaldiego i J.S. Bacha, lub późniejsze dzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta.

PLASTYKA:

W związku z 210 rocznicą urodzin wybitnego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina proszę o wykonanie pracy plastycznej inspirowanej jego twórczością. Należy wcześniej wysłuchać jednego z proponowanych utworów a następnie namalować to co wyobrażamy sobie podczas słuchania. Może to być kompozycja realistyczna jak i abstrakcyjna. Praca może być wykonana techniką dowolną (farby, kredki, pisaki, lub mieszaną). Pracę należy podpisać w prawym, dolnym rogu: imię, nazwisko i klasa i wysłać mailem na adres: molendaewa63@gmail.com  w temacie należy wpisać: Rodaki-malowane muzyką do 08.06.2020.

Proponowane utwory:

– Walc Des-dur, op.64, nr 1 –

https://www.youtube.com/watch?v=hp2J53xVWwQ

– Preludium Des-dur, op. 28, nr 15 –    

– Polonez G-moll, op. 64, nr 1 –

– Mazurek D-dur, op.33,nr 3 –

– Koncert fortepianowy e-moll, op. 11, cz.II. Romance –  

INFORMATYKA:

Temat: Internet jako źródło informacji – fakenewsy.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://www.press.pl/magazyn-press/artykul/55061,krotki-przewodnik-po-fake-newsach

WYCH-FIZYCZNE:

RELIGIA:

WDŻ:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj