MATERIAŁY KLASA 1 18.05-22.05

PONIEDZIAŁEK  18.05.2020

ED. PLONISTYCZNA

Temat dnia: Jesteśmy w Europie.

 • Przeczytaj tekst Agnieszki Frączek „ Unia Europejska” z podziałem na role – podręcznik, str.32- 33
 • Obejrzyj film o najciekawszych zabytkach Europy-  https://www.youtube.com/watch?v=tQfzKTb0T3M
 • Przyjrzyj się zabytkom Europy. Połącz każdy zabytek z miastem, w którym się znajduje. Zwróć uwagę na kolory ramek do zdjęć i kolory państw. Przeczytaj nazwy stolic europejskich- ćw.1,str.32
 • Połącz nazwy państw z odpowiednimi wyrażeniami. Co oznaczają te wyrażenia?- ćw.2,str.33
 • Posłuchaj nazw znanych miejsc i zabytków znajdujących się w Polsce. Podpisz zdjęcia nazwami miast zgodnie z podanymi numerami – ćw.3,str.33
 • Poćwicz czytanie,  tekst: Polska- mój kraj- podręcznik,str.88

ED. MATEMATYCZNA

 • Bawimy się figurami geometrycznymi – wysłuchaj piosenki o figurach geometrycznych
 •   https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM
 • Ułóż z twojego zestawu figur takie same układanki jak poniżej. Oblicz, ile boków razem mają figury użyte do każdej z tych układanek. Zapisz liczby pod każdą układanką-ćw.1,str.52
 • Wytnij kwadraty z „Wycinanki”. Złóż jeden z kwadratów na pół i jeszcze raz na pół – wzdłuż przerywanych linii. Następnie jednym prostym cięciem obetnij jeden z rogów złożonej figury. Rozłóż figurę. Co powstało? Porównaj wynik twojej pracy z tym, co otrzymały inne dzieci. Wklej obciętą figurę poniżej-ćw.2,str.52

WTOREK 19.05.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Na działce.

 • Obejrzyj ilustrację  w podręczniku na stronie 34-35 i odpowiedz na pytania pod ilustracją.
 • Podpisz obrazki odpowiednimi wyrazami z ramki- ćw.1,str.34
 • Znajdź 10 różnic między obrazkami. Zaznacz je na obrazku z lewej strony- ćw.2str.34
 • Uzupełnij zdania odpowiednimi porównaniami we właściwej formie- ćw.3,str.35
 • Wpisz wyrazy z ramki w odpowiednie miejsca- ćw.4,str35
 • Dlaczego dżdżownica jest sprzymierzeńcem ogrodów- obejrzyj bajkę i odpowiedz na pytanie
 •    https://www.youtube.com/watch?v=asm4vLRV_zU
 • Naucz się czytać tekst w podręczniku „ W maju jak w raju”- str.89
 • Przepisz do zeszytu pierwszą część wiersza o słowiku- podręcznik,str.89- zadanie prześlij do sprawdzenia.

ED. MATEMATYCZNA

 • Obejrzyj film  https://www.youtube.com/watch?v=QY-QaNBeTaE
 • Obliczam długość przedmiotów- wykonaj ćwiczenia w podręczniku, str.59
 • Oblicz. Podkreśl największy i najmniejszy wynik-n=ćw.1,str.53
 • Zmierz długość każdego przedmiotu. Wyniki pomiarów zapisz w kratkach-ćw.2,str.53
 • Narysuj zieloną linię o długości 14 cm, a potem czerwoną linię o długości 8 cm.  O ile centymetrów zielona linia jest dłuższa od czerwonej?- ćw.3,str.53

ŚRODA 20.05.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Piknik z przyjaciółmi.

ED. MATEMATYCZNA

  ED. MUZYCZNA

CZWARTEK 21.05.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Wiosenny wianek.

 • Wysłuchaj tekst „Pleciemy wianek” w podręczniku na stronie 38.
 • Odczytaj hasło z sylab na kwiatach i je zapisz- ćw.1,str.38
 • Przyjrzyj  się uważnie ilustracjom przedstawiającym wykonanie wianka. Powiedz, co po kolei trzeba zrobić. Wykonaj ćwiczenie 2,str.38
 • Wysłuchaj informacji  na temat mniszka pospolitego- podręcznik,str.39
 • Wykonaj ćw.3,str.38
 • Przeczytaj tekst. Wybierz dwa dowolne zdania i je podkreśl. Do każdego z tych zdań ułóż i napisz pytanie- ćw.4,str.39
 • Oto rysunek przedstawiający rozwój mniszka pospolitego. Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością-ćw.5,str.39
 • Utrwalamy, powtarzamy – alfabet  https://www.youtube.com/watch?v=hPIild_cMlg

ED. MATEMATYCZNA

 • Mierzymy długości –ćw.1,str.55
 • Podziel każdą figurę na dwie równe części-ćw.2,str.55
 • Rozwiązujemy zadanie na obliczenie pieniężne- ćw.3,str.55
 • Rozwiąż zadanie 4,str.55

ED. TECHNICZNA

W wolnej chwili wybierz się z rodzicem na łąkę i upleć wianek.

PIĄTEK 22.05.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Ptasi koncert.

 • Wysłuchaj wiersz Juliana Tuwima pt. „ Spóźniony słowik” https://www.youtube.com/watch?v=pS5HF_HJPHw
 • Przeczytaj fragment wiersza z odpowiednią intonacją- podręcznik, str.40
 • Ponumeruj obrazki zgodnie z kolejnością wydarzeń-ćw.1,str.40
 • Jaka była pani Słowikowa? Wybierz odpowiednie wyrazy z ramki i dokończ zdanie-ćw.2,str.40
 • O czym myślała pani Słowikowa? Otocz pętlami odpowiednie sylaby i odczytaj hasło. Uzupełnij nim zdanie-ćo.3,str41
 • Przeczytaj tekst i skreśl niepotrzebne wyrazy-ćw.4,str.41
 • Wysłuchaj tekstu o ptakach, str.41- podręcznik
 • Wysłuchaj ptasiego koncertu  https://www.youtube.com/watch?v=OrblYes-w6U

W wolnej chwili ćwiczymy czytanie- podręcznik,str.40

ED. PLASTYCZNA Namaluj słowika z wiersza lub innego ptaszka- pracę wyślij do

JĘZYK ANGIELSKI:

18.05.2020

Zeszyt ćwiczeń str.  58 . Proszę przesłać.

Podręcznik str. 62 ( zwrócić uwagę na słówka nazywające członków rodziny)

Zeszyt ćwiczeń str. 60-61. Ćwiczenie 1/61 proszę pokolorować dowolnie.

  Można  obejrzeć : SUPER SIMPLE SONGS,NURSERY rhymes ( Youtube )

WYCH-FIZYCZNE:

RELIGIA:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj