MATERIAŁY KLASA 3 18.05-22.05

18. 05 .2020

ED.MATEMATYCZNA

Poznanie liczby siedmiocyfrowej. Liczenie po sto tysięcy. Zapisywanie liczb słownie.ćwicz.str.58-59.

ED.PRZYRODNICZA

Zapoznaj się z informacjami na temat – Puszcza Kampinoska , krajobraz i rzeki Mazowsza.

19.05.2020
 
ED .MATEMATYCZNA


Dzielenie figur na 2, 4  równe części. Mierzenie odcinków. ćw.str 60.
 


21.05.2020
ED. MATEMATYCZNA

Obliczanie połowy liczby. Rozwiązywanie zadań z treścią. ćwicz.str61. Przeslij.  

ED. TECHNICZNA

Wykonaj laurkę dla mamy z ok. Dnia Mamy. Napisz piękne życzenia.

PONIEDZIAŁEK 18.05.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Wszystko kwitnie.

 • Przeczytaj tekst przyrodniczy „Wszystko kwitnie”- podręcznik,str.46
 • Powtarzamy co to jest zdanie, czasownik i rzeczownik.
 • Zagraj i utrwal
 • https://learningapps.org/3744219
 • Połącz liniami czasowniki w tej samej liczbie i osobie, a dowiesz się, które kwiaty pasują do których liści-ćw.4,str.47
 • Czasowniki z ramki wpisz do diagramów. Odczytaj i zapisz hasło-ćw.5,str.47
 • Przeczytaj zdania. Podkreśl czasowniki. Określ osobę i liczbę każdego z nich- ćw. 6,str.58
 • Powtarzamy rodzaje rzeczownika  https://www.youtube.com/watch?v=Ae1iAOsvQ50
 • Pokoloruj pola z rzeczownikami w rodzaju żeńskim na czerwono, nijakim –   na zielono, męskim – na niebiesko. Co powstało?-ćw. 7,str.48
 • Utwórz zdania składające się z podanych wyrazów i je zapisz –ćw.8,str.48

ED. PLASTYCZNA

WTOREK 19.05.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Rodzinne korzenie.

 • Przeczytaj wpis do pamiętnika- podręcznik,str.48
 • Na podstawie wpisu do pamiętnika ze s. 48 w podręczniku podziel tekst pionowymi kreskami na zdania. Wstaw brakujące znaki interpunkcyjne i przepisz poprawiony tekst do zeszytu- ćw.1,str.49
 • Dokończ zdanie- ćw.2,str.49
 • Wskaż w tekście z pamiętnika wyraz z ch wymiennym na sz. Zapisz go według wzoru- ćw.3,str.49
 • Wpisz wyrazy z ramki w odpowiednie miejsca-ćw.4,str.49
 • Nasz Język- powtarzamy. Przeczytaj informację o rodzinie wyrazów, synonimach, antonimach – podręcznik,str.49
 • Wykonaj ćwiczenia 5,6,7,str.50

Zagraj i utrwal https://learningapps.org/5120355

ŚRODA 20.05.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: O polskich stolicach.

 • Przeczytaj tekst z podręcznika „Trzy stolice”.-str.50
 • Skorzystaj z tekstu na s. 50–51 w podręczniku. Przeczytaj informacje w punktach 1–5, wybierz nazwy miast i pokoloruj pola z sylabami. Odczytaj i zapisz hasło-ćw.1,str.51
 • Obejrzyj film- Stolice Polski https://www.youtube.com/watch?v=yTN74uNHN28
 • Co wyróżnia stolicę Polski spośród innych miast? Zaznacz poprawne odpowiedzićo.2,str.51
 • Na zdjęciach przedstawiających Warszawę umieść nalepkę z jej herbem-ćw.3,str.51
 • Teraz zwiedzimy zabytki Warszawy https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek
 • Samodzielnie ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem, uczymy się korzystać z tekstu wykonaj

Ćwiczenia 4,5,6,7, str.52-53

PIĄTEK 22.05.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Rodzinne historie.

 • Przeczytaj tekst w podręczniku „Wojenne historie- wywiad z dziadkiem”- str.54-55
 • Przyjrzyj się ilustracji. Przeczytaj fragment tekstu, który do niej pasuje- str.55
 • Wstaw w okienka kolejne sylaby z ramki. Odczytaj wyrazy-ćw.1,str.54
 • Na podstawie odpowiedzi dziadka z wywiadu na s. 54–55 w podręczniku uzupełnij informację o żołnierzu Wojtku. Przeczytaj pełny tekst-ćw.2,str.54
 • Wytnij z „Wycinanki” brakujące zdania i wklej je we właściwe miejsca opowiadania. Przeczytaj uzupełniony tekst. Wskaż tytuł, wstęp, rozwinięcie i zakończenie-ćw.3,str.55
 • Otocz czerwonymi pętlami wyrazy należące do rodziny wyrazu niedźwiedź, a zielonymi – do rodziny wyrazu miś-ćw.4,str.55

ED SPOŁECZNA

JĘZYK ANGIELSKI:

21.05.2020

Podręcznik str. 57. Przepisz do zeszytu słówka z ćw.1 i je przetłumacz na język polski.

Zeszyt ćwiczeń  str. 53 i 54 i 55.

INFORMATYKA:

Napisz w dowolnym edytorze tekstu np. Word życzenia na Dzień Mamy.

WYCH-FIZYCZNE:

RELIGIA: 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj