MATERIAŁY KLASA 5 18.05-22.05

JĘZYK POLSKI:

(18.05.2020)
Klasa V
Temat : Uczymy się rysować wykres zdania pojedynczego. Lekcja przez Skype.

(19.05.202)
Klasa V
Temat: Kto i dla kogo oraz o czym śpiewa kołysankę?
1.Zastanów się , kiedy śpiewamy kołysanki?
2. Ułóż zdania z wyrazami: kołysać ( ukołysać), kołyska, kołysanka.
3.Przeczytaj z podręcznika tekst Agnieszki Osieckiej pt. :”Kołysanka dla Okruszka” – str.236.
4.Teraz wykonaj z podręcznika ćwiczenie nr 1 str.236 i nr 2 str.237. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
5 . Bardzo często do małych dzieci zwracamy się, zdrabniając nasze słowa, czyli stosujemy zdrobnienia. Zapoznaj się z definicją tego pojęcia – podręcznik str.237. Teraz wypisz z utworu przykłady zdrobnień.
6. Jako zadanie domowe wykonaj ćwiczenie nr 5 podpunkt a i b  str.237.

 ( 20.05.2020)
Klasa V
Temat : Przydawka , czyli określenie rzeczownika. Lekcja przez Skype.

JĘZYK ANGIELSKI:

18 th May 2020 Monday

Topic: Rozmawiamy o sporcie

Podręcznik  str. 88 . Przeczytaj teksty z ex. 1  Zrób ex.2/88 – numerki. Połącz numerkami pytania z odpowiedziami ( Zółta ramka )

Przepisz do zeszytu i przetłumacz Extreme sports ( zielona ramka , str.89 ).

Ex. 8/89 numerki.       Ex. 9/89 – Całe pytania i odpowiedzi do zeszytu  ODESŁAĆ

19th May 2020  Tuesday

Topic:  Reguły w sporcie.

Zeszyt ćwiczeń p.85 ex. 6 i 7. Ex. 8 – dla chętnych. ODESŁAĆ

Zeszyt ćwiczeń page 86 ex. 1,2 i 3. Oraz ex. 5 i 6 p.87. Ex. 8*  dla chętnych ODESŁAĆ

HISTORIA:

19. V.2020r       

Temat: Podsumowanie wiadomości o rządach Władysława Jagiełły.

  1. Proszę powtórzyć lekcję nr.4 z podręcznika.
  2. Można poczytać o Nim w Poczcie królów i książąt polskich.
  3. Proszę dokładnie przeanalizować obraz „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki.
  4. Nauczyć się opowiadać o przyczynach, przebiegu i znaczeniu bitwy.
  5. Polecam obejrzenie filmu pt. „Krzyżacy ‘’

W zeszycie proszę napisać od 5 do 10 zdań oceniających rządy W.Jagiełły.

MATEMATYKA:

19.05 Temat: Utrwalenie poznanych wiadomości – liczby diesiętne.

Proszę rozwiązać zadania z podręcznika: 10, 11, 12, 13 str. 239 (zadanie 13 proszę przesłać do sprawdzenia).

21.05 Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych – lekcja Skype.

22.05 Temat: Kąty wierzchołkowe i przyległe – lekcja Skype.

GEOGRAFIA:

BIOLOGIA:

Temat: Okrytonasienne. (str.137-142)

1. Przypomnij sobie cechy roślin nagonasiennych (z ostatniej lekcji). Przeczytaj fragment z podręcznika „Cechy roślin okrytonasiennych” str.137 i wymień różnice pomiędzy roślinami nagonasiennymi, a okrytonasiennymi.

2. Obejrzyj prezentację multimedialną https://view.genial.ly/5ea0c9a442b8b70da80b8ac6/presentation-rosliny-okrytonasienne?fbclid=IwAR2u_Y93DSZCybhQ6fj4DzO6dNEKvV0i7bdtBeIBAMuZJkQqe0C82z2JDhM

3. Wykonaj zadania ze slajdu nr 3 i nr 6. Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania rysunku, narysuj samodzielnie w zeszycie i podpisz wymienione w  zadaniu elementy.

MUZYKA:

Temat : Trykot, paczka i baletki, czyli taniec klasyczny

Dzisiaj dowiecie się, że taniec klasyczny wykonują tancerze w balecie, co to jest balet, jakie zadanie ma choreograf i kim jest primabalerina. Przeczytajcie temat, s. 226- 228 i zapiszcie w zeszycie „To już wiemy!” ze strony 228. Obejrzyjcie popularne fragmenty baletów.

TECHNIKA:

Temat: Aktywność fizyczna

Obejrzyjcie filmy i dowiecie się, dlaczego aktywność fizyczna jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.

Jakie są korzyści z regularnej aktywności fizycznej?

Aktywność fizyczna. https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY&t=2s

INFORMATYKA:

Temat: Chmura cyfrowa.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://epodreczniki.pl/a/chmura-cyfrowa/D4bQjxOLT

Proszę zalogować się na stronie:

https://login.microsoftonline.com

Login i hasło otrzymaliście od wychowawcy, proszę zapoznać się z dostępnymi funkcjami, programami (szczególnie Teams).

WYCH-FIZYCZNE:

RELIGIA:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj