MATERIAŁY KLASA 3 11.05-15.05

11.05.2020 ED. MATEMATYCZNA

Łączenie lat z odpowiednim wiekiem. Wykonywanie obliczeń. Ćwiczenia str.56. Prześlij zadania.

 ED. PRZYRODNICZA

 Drzewa, krzewy, rośliny zielne. Budowa kwiatu. Narysuj i wypisz te które znasz. Prześlij pracę.

12.05.2020 ED. MATEMATYCZNA

 Poznanie liczb pięciocyfrowych. Zapisywanie liczb słownie. Ćwiczenia str.56. Prześlij pracę.

14.05.2020

ED .MATEMATYCZNA 

Porównywanie dużych liczb. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Ćwiczenia str.57. Prześlij pracę.

 ED.TECHNICZNA

Wykonaj album o Warszawie. Album powinien zawierać herb Warszawy, najważniejsze zabytki. Prześlij pracę.


PONIEDZIAŁEK 11.05.2020
ED.POLONISTYCZNA

Temat dnia : Umajone święta.
– Przeczytaj wiersz Adama Asnyka „Słonko majowe”.

Słonko majowe ze snu już wstaje.
We mgłach różowe wyzłaca gaje.
Przez chmur koronki patrzy ciekawie.
Biegnie przez łąki kąpać się w stawie.
Promyki drżące po drzewach wiesza.
I budzić śpiące kwiaty pospiesza.
Wszystko się budzi, do zajęć wraca.
Ożywia ludzi radość i praca.
– Przeczytaj tekst z pamiętnika- podręcznik, str.36
– Obejrzyj prezentację „Majowe święta”


– Wykonaj ćwiczenia1,2,3, str.37
– Powtarzamy : liczebniki główne i porządkowe-zapisujemy słowami; przeczytaj informację w podręczniku, str. 37
– Napisz w zeszycie słowami daty majowych świąt oraz swoją datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok).
– Uzupełnij kartkę z kalendarza dotyczącą maja tego roku- ćw.4,str.38
– Podkreśl w zdaniach liczebniki- ćw.5, str.38
MUZYKA
– Hymnem Narodowym jest Mazurek Dąbrowskiego –wysłuchaj


– Teraz wybierzemy się na wirtualną wycieczkę do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie


– Naucz się słów hymnu na pamięć i w postawie na baczność pięknie zaśpiewaj- zadanie będzie sprawdzone podczas łączenia na skype.

WTOREK 12.05.2020
ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Święto pracy.
– Skąd się wzięło święto pracy?- obejrzyj prezentację-

https://www.youtube.com/watch?v=SA2TDq_UcNMhttps://www.youtube.com/watch?v=SA2TDq_UcNM


– Przeczytaj opowiadanie Zofii Staneckiej „Święto pracy”- podręcznik, str.38-39.
– Odpowiedz na pytania dotyczące przeczytanej treści opowiadania-podręcznik, str.39
– Napisz w zeszycie kilka zdań (3,4 zdania) na temat: jaki ty masz pomysł na spędzenie czasu w Święto Pracy? – zadanie to prześlij do sprawdzenia.
– Wykonaj ćw. 2,str.39
– Skorzystaj z tekstu na s. 38–39 w podręczniku i odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami-ćw.2, str.39
– Wykonaj ćwiczenie 3, str.39
– Dowiedz się, co oznacza powiedzenie pracować w pocie czoła-ćw.4, str.40
– Napisz w kilku zdaniach, co ty i twoi najbliżsi robicie w Święto Pracy-ćw.5, str.40
– Odszyfruj kod i uzupełnij hasłem zdanie. Spróbuj wyjaśnić, co to znaczy ćw.6, str.40
– Wykonaj quiz patriotyczny https://learningapps.org/2336817

ED. SPOŁECZNA
– Polska – moja Ojczyzna- obejrzyj prezentację


– Namaluj na kartce A.4 – Polska w oczach dziecka.- zadanie prześlij do sprawdzenia.

ŚRODA 13.05.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Spotkanie z lekturą „Magiczne drzewo”.

CZWARTEK  14.04.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: O demokracji.

 • Demokracja- co to jest i czy większość może wszystko?- obejrzyj prezentację-  https://www.youtube.com/watch?v=Njg7N-ficDs
 • Przeczytaj opowiadanie „Klasowy plebiscyt”- podręcznik, str.40
 • Przyjrzyj się ilustracjom. Na podstawie tekstu ze s. 40 w podręczniku podpisz je imionami dzieci- ćw.1, str.41
 • Zastanów się, jaki powinien być dobry przedstawiciel klasy. Podaj kilka najważniejszych cech- ćw.2,str.41
 • Wykonaj ćwiczenie 3, str.41
 • Na podstawie tekstu wiersza na s. 41 w podręczniku dobierz określenia do rzeczowników- ćw.4, str.42
 • W wierszu maj ma cechy osoby. Odczytaj fragmenty, w których maj zachowuje się jak człowiek- ćw.5, str.42
 • Przeczytaj zdania i rozwiń je według własnego pomysłu. Zwróć uwagę na pytania- ćw.6,str.42

PIĄTEK 15.05.2020

ED. POLONISTYCZNA

 • Co to jest demokracja i kto rządzi w Polsce? –obejrzyj prezentację https://www.youtube.com/watch?v=huaItmZAdWw
 • Przeczytaj tekst „Władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej’- podręcznik, str.42-43
 • Skorzystaj z informacji na s. 42–43 w podręczniku i podkreśl sylaby przy poprawnych odpowiedziach-ćw.1, str.43
 • Dowiedz się, kto jest obecnie prezydentem Polski, a kto – premierem- ćw.2, str.43
 • Odszyfruj kod i uzupełnij zdanie odpowiednią liczbą-ćw.3, str.43
 • Utrwalamy wiadomości o przysłówku, obejrzyj filmik  https://www.youtube.com/watch?v=z2xG0vjgibE 
 • Wykonaj ćw.4 i 5, str.43-44.
 • Przypomnij sobie z jakich części składa się ogłoszenie, potem wytnij z „Wycinanki” fragmenty ogłoszenia. Przeczytaj je i przyklej w odpowiednich miejscach- ćw.6,str.44
 • Poprawne ogłoszenie przepisz do zeszytu- zadanie przyślij do sprawdzenia.

JĘZYK ANGIELSKI:

14.05.2020

Przeczytaj komiks ze str. 54 ( Robaczki są w Sydnej w Australii ).

Zrób w zeszycie ex. 2/56 ( numerki ) ODESŁAĆ

Następnie wykonaj ex. 3/56 i 4/56 według wzoru ( do zeszytu) – ODESŁAĆ

Zeszyt ćwiczeń  str. 52

INFORMATYKA: Formatowanie tekstu w MS Word.

Proszę zapoznać się z materiałem:

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/formatowanie-dokumentu-programu-word-fb9ef2d6-e2ad-4721-abc1-55f88864617f?ui=pl-pl&rs=pl-pl&ad=pl

http://psp4swidwin.pl/files/word_tekst.pdf

Można ćwiczyć na podstawie materiałów.

WYCH-FIZYCZNA:

RELIGIA:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj