MATERIAŁY KLASA 7 11.05-15.05

JĘZYK POLSKI:

( 11.05.2020)

Temat: Jak  zbudowane jest przemówienie i jak je napisać?
1. Zapisz do zeszytu:

Retoryka to sztuka dobrego mówienia, mowa, która ma perswadować, czyli przekonywać słuchaczy, wpływać na ich czyny i postawy. Według Arystotelesa powinna posiadać następujące cechy:
– uczyć (docere)
-poruszyć (permore)
-sprawiać przyjemność (delektare)
2. Teraz przeczytaj przykład przesłanego w załączniku przemówienia oraz zapoznaj się ze stosowanymi środkami retorycznymi – wpisz je do zeszytu albo wydrukuj i wklej.
3. A oto w punktach budowa przemówienia:
a)Bezpośredni zwrot do słuchaczy
b)Informacja o celu i temacie przemówienia
c) Krótko przedstaw  przebieg wydarzeń związanych ze sprawą
d)Przytocz argumenty dowodzące słuszności Twojego stanowiska, odwołaj się zarówno do rozumu jak i emocji słuchaczy. Zastosuj odpowiednie środki retoryczne.
e) Na zakończenie podsumuj swój wywód i zaapeluj o przyjęcie określonego stanowiska.
4.Dokonaj ponownej analizy przysłanego przemówienia, sprawdź czy ma podobną budowę jak omówiono powyżej, wypisz przykłady zastosowanych w nim środków retorycznych i zwrotów do adresata. Pamiętaj o zastosowaniu wielkiej litery w zwrotach do adresata.
5. Zadanie domowe: Przygotuj się do napisania przemówienia, w którym udzielisz rządzącym wskazówek co do sposobu sprawowania władzy. Możesz wykorzystać do tego celu informacje z utworu omawianego na poprzedniej lekcji pt. „Wy. którzy pospolitą rzeczą władacie”. Kolejne zajęcia będą przeznaczone na napisanie i przesłanie do mnie przemówienia.

( 13.05.2020)
Temat: Redagujemy przemówienie.
1.Na poprzedniej lekcji poznaliście budowę przemówienia , jego układ oraz środki retoryczne.
Teraz chciałabym , abyście te wiadomości wykorzystali w praktyce.
2. Na tej lekcji zredagujcie przemówienie , w którym  udzielicie   rządzącym wskazówek co sposobu sprawowania władzy. W pracy możecie także  wykorzystać rady zapisane w poznanym wcześniej utworze Jana Kochanowskiego –  „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”.
3.Po napisaniu , proszę przesłać do mnie swoje prace do ewentualnej korekty.

( 14.05.2020)
Temat: Charakterystyka osoby mówiącej w wierszu Wisławy Szymborskiej „Możliwości”.
1.Odczytaj tekst wiersza Wisławy Szymborskiej  zamieszczony w podręczniku do języka polskiego na str.237- 238.
2.Scharakteryzuj osobę mówiącą w utworze , w tym celu wykonaj w zeszycie ćwiczenie nr 1 z podręcznika str.238.
3.A teraz wybierz z wiersz dwie deklaracje , zapisz je w zeszycie i jednym zdaniem uzasadnij swój wybór.
4.Przeczytaj słownikową definicję słowa : „możliwość” – ćwiczenie nr 3 str.238 i zinterpretuj tytuł utworu.
5.Odszukaj w wierszu i wypisz do zeszytu przykłady anafor. Definicja anafory znajduje się w podręczniku na str.238.
6. Zadanie domowe : Ćwiczenie nr 4 str 238.

JĘZYK ANGIELSKI:

11th May 2020 Monday)
Topic: Moje hobby.
Podręcznik str. 106 ex. A – podpisz obrazki. Przepisz do zeszytu wyrażania z ex. C i je przetłumacz. Przeczytaj reklamy trzech klubów z ex. C : a,b i c.Zrób ex. D ( Zadecyduj ,jaki klub : a,b ,c będzie najlepszy dla danej osoby ). Numerki
Ex.G ( całe zdania)- odesłać

14 th, May 2020 Thursday
Topic: Hobby i sprzęt.
Podręcznik str. 108, ex. A . Przepisz ramkę do zeszytu i ją uzupełnij , wykorzystując słówka podane na żółtym tle.
Wykonaj ex. B (uzupełnij dialog słówkami z ex. A- numerki )
Wykonaj ex. C – numerki. Wszystkie zadania odesłać.

JĘZYK NIEMIECKI:

HISTORIA:

15.05.2020      Temat: ZSRR – imperium komunistyczne

1. Proszę zapoznać się z lekcją nr 3 str. 200 – 204.

  • zwrócić uwagę na rządy Józefa Stalina.
  • zbrodnie komunistyczne.
  • współpracę ZSRR z Niemcami.

2. Proszę przeglądnąć ilustracje do tej lekcji oraz przeczytać opisy do nich.

3. Proszę w zeszycie napisać notatkę biograficzną o J.Stalinie.

MATEMATYKA:

11.05 Temat: Potęga o wykładniku naturalnym.

Proszę zapoznać się z rozwiązanymi przykładami w podreczniku str. 277, 278.

Proszę obejrzeć materiał filmowy:

Proszę rozwiązać zadania: 1, 3, 4, 5, 7 str. 279/280. Zadanie 7 proszę przesłać do sprawdzenia.

12.05 Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie.

Proszę obejrzeć materiał filmowy:

Proszę przeanalizować przykłady z podręcznika str. 281, 282, 283. W zeszycie rozwiązujecie zadania: 1, 2, 4, 5, 10, 11 str. 283/284. Zadanie 10 proszę przesłać do sprawdzenia.

14.05 Temat: Potęga potęgi.

Poniżej znajduje się film przedstawiający jak wykonać potęgowanie potęgi;

W podręczniku na stronie 286, 287 znajdują się przykłady zadań. Proszę rozwiązać zadania: 1, 3, 4, 6, 7 str. 288/289. Zadanie 3 proszę przesłać do sprawdzenia.

CHEMIA:

9.00 – lekcja online Discord (adres do serwera został przesłany  na adres mailowy każdego ucznia z klasy 7)
Temat: Stężenie procentowe roztworu
W domu
Zad.1 i 2 strona 191Proszę przesłać do czwartku 14 maja do godz.16

FIZYKA:

Poniedziałek, 11.05.2020

Temat: Moc i jej jednostki.

Proszę o przeczytanie tego tematu z podręcznika, zobaczyć materiał edukacyjny: https://epodreczniki.pl/a/moc-jako-szybkosc-wykonywania-pracy/DuFwICeoZ , oraz obejrzeć materiał wideo: https://www.youtube.com/watch?v=vo-frne8Faw .

W zeszycie ćwiczeń wykonać zadanie 1/s.92.

GEOGRAFIA:

Temat : Przemysł Polski i jego zmiany . Energetyka w Polsce . (podr.str. 134-141)

Notatka z lekcji :

Przemysł jest jednym z trzech działów gospodarki każdego kraju (przemysł , rolnictwo , usługi ). Zajmuje się wytwarzaniem na masową skalę różnych produktów np. :

  • produkcja wyrobów tekstylnych (tkaniny , odzież )
  • produkcja wyrobów chemicznych ( farby , lakiery , opony samochodowe )
  • produkcja wyrobów metalowych ( stal , narzędzia )
  • produkcja maszyn i urządzeń ( maszyny rolnicze , obrabiarki )
  • produkcja samochodów i środków transportu (samoloty , pociągi )
  • produkcja artykułów spożywczych ( pieczywo , sery , kiełbasy )
  • produkcja urządzeń elektronicznych , elektrycznych , optycznych ( odkurzacze , telewizory , kamery )

Po 1989r. Zapoczątkowano restrukturyzację przemysłu Polski : państwowe zakłady zostały sprywatyzowane , zmniejszono rolę przemysłu „ ciężkiego” ( górnictwo , hutnictwo , energetyka ) na rzecz zwiększenia produkcji towarów wysoko przetworzonych (np. urządzeń elektronicznych , sprzętu AGD )

Polska stała się dużym producentem sprzętu AGD , samochodów ,autobusów , silników i części samochodowych , telewizorów LCD .

Energetyka to dział przemysłu wytwarzający energię elektryczną i cieplną .

Energetyka wykorzystuje żródła energii odnawialne i nieodnawialne (patrz podr. Str.138)

W Polsce ponad 80% energii pochodzi z elektrowni i elektrociepłowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym . Coraz większego znaczenia nabiera energetyka oparta na OZE (odnawialne żródła energii) – elektrownie wiatrowe , słoneczne .

Zad.dom. – podr. Str. 141 zad. 2 , str. 146 zad. 3 ,4 .

Termin : do 21.05.2020r.    janowak41@interia.pl

BIOLOGIA:

Temat: Higiena oka i ucha. Zmysły powonienia, smaku i dotyku. (str. 203-212)

1. Przypomnij sobie budowę oka i ucha z ostatniej lekcji.

2. Obejrzyj prezentację https://view.genial.ly/5e9f7a0743a2920da1de44f7/presentation-higiena-oka-i-ucha?fbclid=IwAR338C9zPQNOfn-0yhLKhCgaD76MRXAwZTt0DATUenbgQhPvL2OeeAbyKJc

3. Zapisz w zeszycie notatkę: punkt 1 slajd nr 11 „Higiena wzroku”, punkt 2 slajd nr 13 „Higiena słuchu”.

4. Obejrzyj prezentację dotyczącą pozostałych narządów zmysłów oraz wykonaj zadania, które zostały w niej umieszczone: https://view.genial.ly/5ea4786163183e0d9428c6cc?fbclid=IwAR2GDf5y5A0j3gCwJxJURi3rQiTZom0Ovw4EXZ0fymyoKhY4ycYpu0N1-N8

MUZYKA:

Temat: Balet i taniec klasyczny

Przeczytajcie temat, s. 123- 127. Pierwszą ocenę otrzymacie za wysłanie zadania z dnia 22.04. (Chopin). Drugą ocenę otrzymacie za bezbłędne przepisanie do zeszytu nutowego „Prząśniczki” Stanisława Moniuszki, s. 120 i pod każdą nutą wpiszcie jej nazwę literową

(c d e f g a h c2). W zadaniu pomoże wam ostatnia strona w podręczniku – tabela chwytów. Pamiętajcie- napiszcie tyle kresek taktowych ile jest w podręczniku, czytelne nuty, nie zapomnijcie o kluczu wiolinowym, metrum i znakach chromatycznych. Trzecią ocenę otrzymacie za dokładne notatki z zeszytu (15.04., 22.04., 29.04.,06.05.,….)

Zdjęcia z samodzielnie wykonanymi zadaniami prześlijcie na mój adres monikazalewska79@gmail.com .

INFORMATYKA:

Temat: Programistyczna wieża Babel – o różnorodności języków programowania.

Poniżej znajduje się lekcja na temat podziału języków programowania i krótka charakterystyka najpopularniejszych z nich:

https://epodreczniki.pl/a/informatyczna-wieza-babel-czyli-o-roznych-jezykach-programowania/DUSnsGkYI

WYCH-FIZYCZNE:

RELIGIA:

WDŻ:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj