MATERIAŁY KLASA 1 4.05-8.05

PONIEDZIAŁEK  04.05.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Lot.

 • Obejrzyj film „Dedal i Ikar”. https://www.youtube.com/watch?v=dvWnakQkVqY
 • Przeczytaj opowiadania „Lot”- podręcznik, str.14
 • Przyjrzyj się obrazkom. Dobierz zdania do rysunków i je ponumeruj- ćw.1, strt.12
 • Rozwiąż rebus. Zapisz rozwiązanie – ćw.2, str.12
 • Co to znaczy słowo mit? – Wypełnij diagram. Zapisz hasło w liniaturze i przeczytaj, co ono oznacza- ćw.3, str.13
 • Przeczytaj informację w podręczniku na stronie 15 i wykonaj ćw. 4, str.13

PLASTYKA

 • Narysuj ilustrację do mitu „Dedal Ikar”- ilustrację prześlij do sprawdzenia.

WTOREK  05.05.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Zbieramy śmieci.

 • Obejrzyj bajkę „ Rodzina Treflików”- „Śmieci”  https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU
 • Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Przeczytaj uzupełniony tekst-ćw.1, str.14
 • Wypowiadamy się na temat ilustracji w podręczniku na str.16-17.
 • Odpowiedz na pytania pod ilustracą, str.16-17.
 • Czego jeszcze nie wolno robić w lesie? Utwórz z sylab zdania i je napisz- ćw.2, str.14
 • Podaj nazwy obrazków. Połącz liniami zdjęcia, których nazwy się rymują. Otocz pętlami te rzeczy, które można oddać na makulaturę- ćw.3, str.14
 • Skreśl co drugą literę w każdym wyrazie. Zapisz powstałe wyrazy i wyrażenia- ćw.4, str.15
 • Obejrzyj film edukacyjny „Las”   https://www.youtube.com/watch?v=mMYaZTvR5uU
 • Posprzątaj las. Zakryj odpowiednimi nalepkami fragmenty obrazka przedstawiające śmieci pozostawione w lesie ćw.5, str.15
 • Teraz czas na zabawę ruchową  https://www.youtube.com/watch?v=2T6eW_b3saQ
 • W tym tygodniu ćwiczymy czytanie w podręczniku, na stronie 86-87

MATEMATYKA

 • Od liczby 13 odejmujemy liczby jednocyfrowe- podręcznik- ćw.1,2,3 str.49
 • Zagraj w „Grę 13”- ćw. 1, str.44
 • Rozwiązujemy zadania na porównywanie różnicowe- 2,3, str.44

Rozwiąż ćwiczenie 4, str.49(podręcznik)

ŚRODA 06.05.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Sortujemy odpady.

 • Przeczytaj wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej „Niebieski, żółty, zielony, czerwony, czyli kolorowe śmieci” –podręcznik, str.18
 • Przeprowadź rozmowę z rodzicami na temat segregowania odpadów- jak to wygląda w twoim domu.
 • Obejrzyj film edukacyjny „Akcja segregacja” https://www.youtube.com/watch?v=czN_dlTdPZ0
 • Przyjrzyj się kolorom pojemników. Wpisz w odpowiednie miejsca wyrazy z ramki. Otocz odpady kolorowymi pętlami odpowiednio do kolorów pojemników, do których powinny trafić- ćw.1, str.16
 • Przeczytaj zdania. Skreśl te przedmioty, których nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady-ćw.2, str.16
 • Przeczytaj ogłoszenie w podręczniku na str.19 i powiedz o czym informuje.
 • Uzupełnij ogłoszenie wyrazami z ramki- ćw.3, str.17- zadanie to wyślij do sprawdzenia.
 • Obejrzyj film edukacyjny „Jak w prosty sposób dbać o środowisko” https://www.youtube.com/watch?v=paINIiLjKAw
 • Co możesz obiecać Ziemi? Zapisz swoje pomysły- ćw.4, str.17

ED. MATEMATYCZNA

 • Oblicz działania na dodawanie- ćw.1,2,3,4 podręcznik,str.50
 • Dopełniamy do pełnej dziesiątki- ćw. 1,2, 3, str.45
 • Dokończ rytm- ćw. 4, str.45

CZWARTEK  07.05.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Mój mały ogródek.

 • Przeczytaj opowiadanie „Moja działka zmienia się w dżunglę”- podręcznik, str.20
 • Porozmawiaj na temat przeczytanego opowiadania, odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem.
 • Linnea z opowiadania zamieszczonego w podręczniku na stronie 20 założyła domową działkę. Przeczytaj zdania i ponumeruj je zgodnie z kolejnością wydarzeń i przepisz w odpowiedniej kolejności w zeszycie -ćw.1, str.18
 • Napisz pełnym zdaniem w zeszycie, w co zamieniła się domowa działka Linnei- zadanie prześlij do sprawdzenia.
 • Wypełnij diagram, odczytaj i zapisz hasło- ćw.3, str.18
 • Teraz  czas na zabawę- poruszaj się z warzywami https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo

ED. PRZYRODNICZA

Wiosna w ogrodzie.

 • Obejrzyj film „ Przygody Skrzata Borówki” – ogród https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo
 • Przeczytaj informację o nowalijkach- podręcznik, str.21
 • Wykonaj ćwiczenia 4, 5, str.19
 • Zakładamy mały ogródek nowalijek – poproś rodzica o pomoc-

ED. MATEMATYCZNA

 • Od liczby 14 odejmuję liczby jednocyfrowe- wykonaj ćwiczenia w podręczniku na str.51
 • Oblicz. Działania przedstaw na osi liczbowej- ćw.1, str.46
 • Rozwiąż zadanie z treścią- ćw.2, str.46
 • Rozszyfruj, którą cyfrę wybrał krasnal- ćw. 3, str.46

PIĄTEK 08.05.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Cykl wychowawczy- zgnieciona butelka.

 • Przeczytaj opowiadanie Zofii Staneckiej „Zgnieciona butelka”- podręcznik, str.22-23
 • Odpowiedz na pytania do przeczytanego opowiadania, podręcznik str.22
 • Na podstawie opowiadania „Zgnieciona butelka” zamieszczonego w podręczniku na stronach 22, 23 odpowiedz na pytania i ułóż pytanie do ostatniej odpowiedzi- ćw. 1, str.20- zadanie prześlij do sprawdzenia.
 • Wytnij z „Wycinanki” wyrazy i ułóż z nich zdania. Przyklej zdania pod odpowiednimi obrazkami-ćw.2, str.20
 • Ułóż zdania z sylab umieszczonych na pojemnikach i je zapisz-ćw.1, str.21
 • Powtarzamy- wykonaj ćwiczenia 2, 3, 4, 5, str.22-23
 • Odszukaj i podkreśl sylaby, które utworzą nazwy nowalijek pokazanych na zdjęciach-ćw.6, str.23

ED. SPOŁECZNA

 • Jak w mojej miejscowości dbamy o przyrodę- porozmawiaj z rodzicami.
 • Obejrzyj film „Drugie życie butelki PETulki”- https://www.youtube.com/watch?v=jMPDOt2zmbU
 •  Stwórz swoją PETulkę i porozmawiaj z nią o przyrodzie- zdjęcie prześlij do sprawdzenia

JĘZYK ANGIELSKI:

04.05.2020

Utrwalamy słówka z podręcznika ze str. 52 oraz 57.

Zeszyt ćwiczeń str.  54 i 55 – upewnić się ,czy zostały wykonane ćwiczenia.

Zeszyt ćwiczeń str.56

Wyciąć ze środka ćwiczeń UNIT 5- dwie kartki ( fiszki z obrazkami jedzenia oraz koło żywności )

WYCH-FIZYCZNE:

INFORMATYKA: Proszę ćwiczyć materiał z płyty CD – zakres programu Paint i Word.

RELIGIA:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj