MATERIAŁY KLASA 3 4.05-8.05

4.05.2020                                                                                                                                                                                                                                                                      EDUKACJA MATEMATYCZNA-Jednostka masy – tona. Zamienianie jednostek masy – ton na kilogramy. Wykonaj ćwiczenia ze str.52 i prześlij.                                                                                
EDUKACJA PRZYRODNICZA – Kolejność występowania planet w Układzie Słonecznym. Narysuj planety w zeszycie. Wypisz przyczyny i skutki zanieczyszczenia naszej planety. Prześlij pracę.     

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
5. 05.2020
EDUKACJA MATEMATYCZNA   Obliczenia wagowe. Rozwiązywanie zadań z treścią. Obliczanie wieków. Uzupełnianie zdań liczbami. Wykonaj ćwiczenia ze str.53-54. Prześlij pracę. 
                        

7.05.2020                                                                                                                          EDUKACJA MATEMATYCZNA  Rozwiązywanie zadań z treścią. Wykonaj ćwiczenia ze str.55 i prześlij.

EDUKACJA TECHNICZNA
Wykonaj z bibuły i drucika tulipana. Prześlij pracę.

PONIEDZIAŁEK 04.05.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: „Wstrzymał słońce, ruszył Ziemię”.

WTOREK  05.05.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Mikołaj Kopernik to patron naszej szkoły.

 • Kosmiczna Rewolucja- Mikołaj Kopernik „ O obrotach ciał niebieskich”-  obejrzyj prezentację https://www.youtube.com/watch?v=UuEa3hIMb5k
 • Przeczytaj opowiadanie „W gwiazdach”- podręcznik, str.30
 • Na podstawie tekstu na s. 30 w podręczniku podkreśl sylaby przy poprawnych zakończeniach zdań. Odczytaj i zapisz hasło- ćw.2, str.27
 • Przeczytaj wiersz „Pomnik Kopernika” Wandy Chotomskiej- podręcznik str.31
 • Dopisz przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym według wzoru.  Połącz je liniami z odpowiednimi rzeczownikami-ćw.3, str.27. Zapamiętaj pisownię tych przymiotników.
 • Wytnij z „Wycinanki” zdania i wklej je w odpowiedniej kolejności chronologicznej-ćw.4, str.28
 • Utrwalamy zdania złożone-ćw.4, str.28
 • Wybierz jedno ze zdań i przepisz jego wyrazy w kolejności alfabetycznej- ćw.4
 • Przeczytaj dialog, odszyfruj wyraz i go zapisz- ćw.5, str.28

ED. SPOŁECZNA

ŚRODA 06.05.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Lekcja ekologii.

Skąd się bierze czysta woda?

 • Do bezokoliczników dopisz rzeczowniki według wzoru –ćw.3, str.30
 • Na podstawie tekstu na s. 32–33 w podręczniku uzupełnij zdania rzeczownikami w odpowiedniej formie. Następnie umieść właściwe nalepki z wyrazami pytającymi i informacją o liczbi-ćw.2, str.30
 • W tekście A to ciekawe! na s. 33 w podręczniku wyszukaj dwa przymiotniki i je zapisz- ćw.3, str.30
 • Lekcja programowania- wykonaj ćwiczenie 1,2, 3 str.31-32
 • Przeczytaj informacje dotyczące segregowania odpadów. Przyjrzyj się zdjęciom i dopisz dwie inne ważne zasady- ćw.1, str. 33
 • Skorzystaj z tekstu inscenizacji na s. 34–35 w podręczniku i powiedz, co przytrafiło się morskim zwierzętom. Dokończ zdania- ćw.2, str.33
 • Rozwiąż rebus. Odczytaj i zapisz hasło-ćw.3, str.33
 • Znajdź w diagramie w pionie i poziomie sześć czasowników w 1. osobie liczby pojedynczej. Pokoloruj pola z tworzącymi je literami- ćw.4, str.34
 • Przeczytaj wyrazy i wpisz je w odpowiednie miejsca- ćw.5, str.34

Ochronę środowiska zacznijmy od siebie, a uratujemy życie wielu organizmów- obejrzyj filmhttps://www.youtube.com/watch?v=Rf9b4cgYZm0

PIĄTEK 08.05.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Światowy Dzień Ziemi.

 • Obejrzyj film edukacyjny „Dzień Ziemi” https://www.youtube.com/watch?v=KiKtOdS8qs8
 • Przeczytaj uważnie tekst. Odpowiedz na pytania i wykonaj polecenia- ćw.1 str.35
 • Wyjaśnij pojęcie błękitna planeta- https://www.youtube.com/watch?v=XLLAx90GXzo
 • Powtarzamy wiadomości o rzeczowniku, czasowniku i przymiotniku- obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=dEJFDiW8s84
 • Uzupełnij zdania kolejnymi czasownikami z ramki w odpowiedniej formie. Do każdego dodaj przeczenie nie. Przeczytaj uzupełniony teks- ćw.2, str.36
 • Zacznij od pola z książką. Poruszaj się tak, jak wskazują strzałki. Pokoloruj kolejne pola z wyrazami. Odczytaj i zapisz dwa zdania będące hasłem- ćw.3,str.36
 • Przyjrzyj się schematowi i uzupełnij zdania wyrazami z ramki- ćw.4, str.36- zadanie wyślij do sprawdzenia

PLASTYKA

 • Wykonaj pracę plastyczną na konkurs pod hasłem „Moja planeta”- zdjęcie pracy prześlij do sprawdzenia.

JĘZYK ANGIELSKI:

III  07.05.2020

Przepisz do zeszytu :

THERE IS A.. – Tam jest ( nazywamy jedną rzecz!!!!)

There is = There’s  (Forma skrócona !!! Znaczenie takie samo )

THERE ARE …- Tam są ( nazywamy kilka rzeczy)

Pamiętaj : Nie ma ‘a ‘ przed liczbą mnogą !!!

There’s  a bookshop.

There are two bookshops.

Zrób w zeszycie ex. 2/53 ( Zwracaj uwagę na liczbę pojedyńczą i mnogą !!!!) – ODESŁAĆ

Następnie wykonaj ex. 3/53 ( przepisz zdania do zeszytu , uzupełnij je korzystając z mapki !)- ODESŁAĆ

Zeszyt ćwiczeń  ex. 2/51

….I’m looking for… –  Szukam…..

Poćwicz czytanie ex. 1/53 ( podręcznik )

WYCH-FIZYCZNE:

INFORMATYKA: Proszę ćwiczyć zadania z płyty CD- zakres materiału Word.

RELIGIA:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj